Gå til indhold

Nyhedsbrev 12/2023

Nyhedsbrev 20. juni 2023

Overvejer du at hæve din pension - og fortsætte med at arbejde?

Når du hæver din pension i pensionskassen og/eller din tjenestemandspension, vil du blive betragtet som pensioneret - også selv om du fortsat arbejder som overlæge. Overlægeoverenskomsten omfatter ikke pensionerede.

Du har pligt til at oplyse din arbejdsgiver om eventuel udtrækning af pension, hvad enten det er tjenestemandspension eller pension optjent i pensionskassen.

Der er nye regler pr. 1. maj 2024 

Møde med ministeren om overlægernes rolle i det nære sundhedsvæsen

Sundhedsminister Sophie Løhde og formand for Overlægeforeningen Susanne Wammen har drøftet sundhedsvæsenet med fokus på overlægernes rolle.

”Jeg har haft et rigtig godt møde med sundhedsministeren, hvor vi både har drøftet nogle af de udfordringer, sundhedsvæsenet står overfor, og hvordan overlægerne kan bidrage til at løse dem. Især er jeg glad for ministerens fokus på manglen på speciallæger og vores fælles forståelse for, at man skal bruge speciallægernes kompetencer klogt” , siger Susanne Wammen formand for Overlægeforeningen.

Læs opslaget på Facebook

Folkemøde 2023

Privatisering deler vandene: 
Regeringen ønsker, at den private sundhedssektor skal spille en større rolle. Flere fagfolk advarer om, at det kan gå ud over de svageste patienter. Den vurdering var der dog delte meninger om på Overlægeforeningens debat på Folkemødet. Sundhedsordfører Louise Brown (LA) og branchedirektør Mette Nord fra Sundhed Danmark mente, at en styrkelse af de private sundhedstilbud vil gavne alle borgere. Professor Jakob Kjellberg understregede, at privathospitaler udgør en så lille del af sundhedsvæsenet, at de ikke udgør en nævneværdig trussel. Og formand Susanne Wammen pegede på, at det det offentlige sundhedsvæsen kan gøre mere for at fastholde medarbejderne.

Medicin mod overvægt til debat:
 
“Det vil koste 10-30 mia. kr. at give tilskud. Det har vi ikke råd til,” sagde professor Jakob Kjellberg under Overlægeforeningens debat på Folkemødet om sundhedsvæsenets udfordringer efter fremkomsten af et nyt dyrt lægemiddel mod svær overvægt. Formand Susanne Wammen var enig, men peger dog på, at myndighederne bør undersøge mulighederne for at give tilskud til de mest udsatte grupper. I dag bruges medicinen mest af den velhavende del af befolkningen, som har mindst brug for den. Sundhedspolitisk direktør i Danske Regioner, Erik Jylling, understregede, at samfundet ikke kan løse alle problemer alene med medicin, men skal tage alle virkemidler i brug.

Brug ressourcerne klogt – og giv tid til ledelse og udvikling:
 
Det var budskabet fra formand for Overlægeforeningen Susanne Wammen og cheflæge Marie Stockholm i debat om sundhedsvæsenets udfordringer hos HK Kommunal. Vi kan og skal lære af hinanden i sundhedsvæsenet, men det er afgørende at give plads til lokal ledelse, forankring og udvikling for at sikre opbakning hos alle medarbejdere. Så kan det lykkes både at skabe et godt arbejdsmiljø, trivsel og høj kvalitet. 

Der var både grin, god stemning og alvorlige emner da Overlægeforeningen sammen med Lægeforeningen, Yngre Læger og Praktiserende Lægers Organisation inviterede politikere til at quizze om sundhedsvæsenet med formændene for de fire organisationer.

Syg under ferien - mulighed for erstatningsferie

Hvis du har optjent fem ugers ferie og bliver syg under din ferie, har du ret til erstatningsferie efter de fem første sygedage. 
Retten til erstatningsferie er betinget af, at du underretter din arbejdsgiver om sygdommen, og at sygdommen kan dokumenteres med lægeerklæring fra første sygedag. Du skal selv betale for lægeerklæringen.

Læs mere her