Gå til indhold

Nyhedsbrev 6/2023

Nyhedsbrev 12. april 2023

Overlæge i staten får tilkendt 100.000 kr. for usaglig afskedigelse

Havner du i en situation, hvor der er risiko for at blive afskediget, så kontakt Overlægeforeningen/FAS. Vi kan hjælpe med rådgivning, så du får en ordentlig og fair behandling. I særlige tilfælde kan vi også føre din sag som en voldgift. Det har FAS netop gjort for en overlæge ansat i staten, som vandt en sag om usaglig afskedigelse. Her kan du læse mere om sagen og få gode råd til, hvad du selv kan gøre, hvis du kommer i en lignende situation.

Ledelsesreformen efter OK21

Hør nyt om status og erfaringer med ledelsesreformen efter OK21 på repræsentantskabsmødet 11. maj 2023 i Kolding

Hospital- og sygehusafdelinger har det seneste år haft travlt med at gennemføre den ledelsesreform, der blev aftalt mellem Overlægeforeningen og Danske Regioner ved OK21. I forlængelse af Overlægeforeningens ordinære repræsentantskabsmøde 11. maj kan du få en status over, hvordan arbejdet er skredet frem, og to cheflæger, Vibeke Fink-Jensen, Røntgen og Skanning, AUH, og Hans-Erik Wittendorff urologisk afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde, fortæller om deres erfaringer med ledelsesreformen og om udfordringer og gevinster ved at indføre en ny ledelsesstruktur.
Desuden vil Seniorforsker Amalie Martinus Hauge fra forsknings- og analysecenteret VIVE fortælle om deres inspirationskatalog, og hvordan det kan understøtte gennemførelsen af ledelsesreformen.  

Mødet er åbent for alle medlemmer. Ønsker du at deltage, så send en mail til lu.fas@dadl.dk 

 Vi har brug for flere svar på arbejdsvilkårsundersøgelsen – ny frist 20. april

17% af overlægerne har svaret på Overlægeforeningens arbejdsvilkårsundersøgelse 2023. Men vi har brug for mange flere svar for at kunne argumentere så troværdigt og stærkt som muligt, når vi om lidt tager hul på forhandlingerne om overenskomsten for overlæger.

Derfor forlænger vi fristen for at svare til den 20. april. I morgen sender vi en ny mail med link til undersøgelsen til de medlemmer, der ikke allerede har svaret.

Vi håber, at du vil være med til at styrke Overlægeforeningens forhandlingsposition ved også at svare. Og er du en af de 1166 som allerede har svaret, skal du have en stor tak for hjælpen!

17% af alle overlæger har svaret på undersøgelsen p.t. Her kan du se, hvor stor en andel af overlægerne i din region, som har svaret. Ved sidste undersøgelse i 2020 svarede 35% på landsplan. Vi håber at nå tilsvarende niveau.

52% af alle besvarelser er fra kvindelige overlæger, mens 48% er fra mandlige. Det skal sammenholdes med, at kvinder udgør 45% af alle medlemmer. Relativt set, er der altså væsentligt flere kvinder end mænd, som p.t. har svaret.

 Hvilke krav skal være opfyldt, hvis du har bibeskæftigelse?

Som overlæge har du ret til at have bibeskæftigelse ved siden af din hovedbeskæftigelse. Men det er ikke en ubetinget ret. Du har samtidig pligt til at oplyse din arbejdsgiver om bibeskæftigelsen.
Se her, hvilke 5 krav der skal være opfyldt, og du kan også finde en vejledning, der forklarer, hvilke omstændigheder der kan hindre bibeskæftigelse.