Gå til indhold

Få en mentor i PLO Mentorordning

PLO driver to ordninger, hvor du kan mødes med en praktiserende læge. Det kan fx hjælpe dig, der læser medicin og overvejer almen medicin med at træffe beslutning om speciale eller om uddannelsesforløbet. Det kan også være relevant, hvis du er færdig nyuddannet almenmediciner og vil købe praksis. Tilbuddet er gratis.

Forskellen på de to ordninger er først og fremmest længden. Er du kun interesseret i et enkelt møde, er kaffemødeordningen relevant for dig. Søger du et forløb, hvor du kan mødes en kollega flere gange, er det karriereordningen, der kan være god for dig.

Kaffemødeordningen

Denne ordning er målrettet for medicinstuderende og læger i (KBU) klinisk basisuddannelse, der gør sig overvejelser om en fremtid i almen praksis. En kaffemøde-mentor tilbyder en enkelt uformel samtale over en kop kaffe i vedkommendes praksis. Rammerne for, hvad I kan tale om er vidde. Det kan handle om livet i almen praksis generelt, dine tanker om at vælge almen medicin som speciale - men det kan også være en konkret udfordring eller problemstilling i relation til en eventuel fremtid i almen praksis.

Karriereordningen

Denne mentorordning er til kommende og nyudklækkede speciallæger i almen medicin, der kan få vejledning om valg af specialet almen medicin, mulighederne i almen praksis, overvejelser om køb af praksis samt den første tid som praksisejer.

Klik på den ordning, du vil vide mere om, så kan du også læse, hvordan du finder en mentor.