Gå til indhold

Personalet arbejdsopgaver og overenskomster

Find eksempler på, hvilke opgaver klinikpersonalet i almen praksis typisk udfører, og hvilken overenskomst de er omfattet af.

Uddannelse Opgaver fra lægen til klinikpersonalet
(eksempler)

 
PLA-overenskomst
Sygeplejerske

Kontrol af borgere med kroniske lidelser Lungefunktionsundersøgelser Sårbehandling
Gynækologiske undersøgelser, herunder smear og anlæggelse af spiral
Blodprøvetagning/laboratorieundersøgelser (fx stix af urin og halspodning)
Børneundersøgelser, profylakse
Vaccinationer, herunder rejsevaccinationer Sygebesøg efter konkret vurdering

Omfattet af overenskomst for konsultations-sygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis. Overenskomsten har to løntrin. Et for medarbejdere med mindre end to års praksiserfaring og et for medarbejdere med 2 år eller mere praksiserfaring. Medarbejderen kan indplaceres på et løntrin for ledende medarbejdere.
Social- og sundhedsassistenter

Kontrol af borgere med kroniske lidelser
Sårbehandling Blodprøvetagning/laboratorieundersøgelser (fx stix af urin og halspodning)
Lungefunktionsundersøgelser
Vaccinationer, herunder rejsevaccinationer

Omfattet af overenskomst for lægesekretærer i lægepraksis. Betragtes som ikke uddannet lægesekretær og indplaceres på løntrin 19.
Bioanalytikere

Kontrol af borgere med kroniske lidelser
Blodprøvetagning/laboratorieundersøgelser (fx stix af urin og halspodning)
Vaccinationer, herunder rejsevaccinationer
Koordinering af analyserekvisitioner og -svar mellem sygehuse og praksis. Oplæg til receptfornyelse.

Omfattet af overenskomst for konsultations-sygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis. Overenskomsten har to løntrin. Et for medarbejdere med mindre end to års praksiserfaring og et for medarbejdere med 2 år eller mere praksiserfaring. Medarbejderen kan indplaceres på et løntrin for ledende medarbejdere.
Jordemødre

Kontrol af borgere med kroniske lidelser Blodprøvetagning/laboratorieundersøgelser (fx stix af urin og halspodning)
Gynækologiske undersøgelser, herunder smear og anlæggelse af spiral
Børneundersøgelser, profylakse
Vaccinationer, herunder rejsevaccinationer

Omfattet af overenskomst for lægesekretærer i lægepraksis. Betragtes som ikke uddannet lægesekretær og indplaceres på løntrin 19.
Lægesekretærer Patientvisitation
Oplæg til receptfornyelse
Blodprøvetagning/laboratorieundersøgelser (fx stix af urin og halspodning)
Vaccinationer, herunder rejsevaccinationer
Omfattet af overenskomst for lægesekretærer i lægepraksis. Lønindplacering sker efter et anciennitetsprincip, hvor den generelle erfaring som uddannet lægesekretær samt praksiserfaring, afgør hvilket løntrin lægesekretæren skal indplaceres på.
Farmakonomer Medicinhåndtering Omfattet af overenskomst for lægesekretærer i lægepraksis. Betragtes som ikke uddannet lægesekretær og indplaceres på løntrin 19.
Medicinstuderende Blodprøvetagning/laboratorieundersøgelser (fx stix af urin og halspodning)
Vaccinationer, herunder rejsevaccinationer
Omfattet af overenskomst for lægesekretærer i lægepraksis. Betragtes som ikke uddannet lægesekretær og indplaceres på løntrin 19.

Andre faggrupper kan være ansat i lægepraksis, og udføre kliniske opgaver. Disse vil blive betragtet som ikke uddannede lægesekretærer, og er omfattet af lægesekretæroverenskomsten (løntrin 19).

Læs mere om klinikpersonalets arbejdsopgaver og funktionsbeskrivelser

De aktuelle lønninger finder du på PLA's hjemmeside