Gå til indhold

Etablering af kompagniskab i almen praksis

Et kompagniskab i almen praksis er to eller flere læger, der har fælles patientkreds og journalsystem, økonomi, lokaler og personale. Kompagnonerne deler alt efter en nærmere aftalt fordelingsnøgle. Kompagniskabet kan etableres ved, at to eller flere læger beslutter sig for at arbejde sammen.

Overskudsdeling

Indtægter og udgifter deles mellem kompagnonerne.

Delingen kan være:

 • Ligelig
 • Skævdelt
 • Fordelt efter omsætning, timer, deltagelse i lægevagt eller andet

Pligter

Deltagerne i et kompagniskab har en række pligter.

Det kan f.eks. være:

 • Dele alt arbejdet ligeligt
 • Dele ansvaret for personalet ligeligt
 • Orientere hinanden om helbredstilstand
 • Pligt til at samarbejde

Ledelse  og beslutninger

Som regel kræver alle beslutninger i et kompagniskab enighed mellem kompagnonerne. I et kompagniskab findes også regler om en række samarbejdsforhold som f.eks.:

Indtræden og udtræden af kompagniskaber.

Vilkår for lægers indtræden og udtræden er sædvanligvis nøje reguleret.

Typiske spørgsmål, som opstår og reguleres, er følgende:

 • Hvad er prisen for goodwill?
 • Hvad er prisen for inventar?
 • Hvad koster praksisejendommen?
 • Hvem kan indtræde?
 • Hvornår kan indtræden ske?

Kontrakt

Rammer, regler og vilkår for kompagnonernes samarbejde fastsættes ofte i en interessentskabskontrakt. 

PLO har lavet en standardkontrakt med tilhørende vejledning som kan tjene til inspiration, når et kompagniskab etableres.
OBS: Standardkontrakten tager ikke højde for alt - bør ikke benyttes uden nøje gennemgang og med vejledning fra advokat.

Ovenstående tekst er udarbejdet af advokat Michael Fuchs, www.mfulaw.dk, i efteråret 2017.

Siden oprettet 3. november 2022