Gå til indhold

Lukning af praksis

Hvad gør du, når din enkeltmandspraksis ikke overtages af en anden læge? Her finder du information om varslingsregler og blanketterne, der skal anvendes.

Første varsel om ophør - 6 måneder før

Ønsker du at afhænde din praksis, men er der ikke umiddelbart en anden læge, der kan overtage, skal du være opmærksom på de særlige varslingsregler i overenskomsten. Reglerne finder du i § 19. Du har således pligt til 6 måneder før ophørsdatoen at varsle ophøret overfor regionen med kopi til PLO. Ophøret skal altid ske til udløbet af en måned. I den forbindelse skal du angive, om du forventer at kunne sælge inden ophøret. Du skal være opmærksom på, at det regionale praksisplanudvalg efter dit varsel kan begynde at overveje lægedækningsmuligheder, som fx om andre læger i dit lokalområde kan overtage dine patienter.

Vær opmærksom på, at de enkelte regioner har forskellig administrative procedurer og tilbud i forbindelse med praksisophør, hvor der ikke umiddelbart er udsigt til en overdragelse til en ny læge.

Denne blanket bruges ved varsling om praksislukning (6 mdr. før ophørsdato): Varsling om praksislukning (pdf)

Endeligt varsel – 4 måneder før

Er det ikke muligt at afhænde praksis, skal du give en endelig besked om ophør 4 måneder før den varslede ophørsdato til regionen og PLO. Når du afgiver den endelige besked om ophør afgiver du retten til at disponere over ydernummeret, og regionen kan begynde at forberede løsninger om lægedækning for dine patienter efter ophørsdatoen.

Denne blanket bruges ved endelig ophør i praksis (4 mdr. før ophørsdato): Ophørsmeddelelse (pdf)

Ophør i særlige situationer - 1 måneds varsel

Hvis en læges ophør skyldes, at lægen bliver frataget sin autorisation, herunder midlertidigt, bliver alvorligt syg eller dør gælder fristerne om varsling på 6 og 4 måneder ikke, jf. overenskomstens § 19, stk. 3. I sådanne tilfælde har lægen eller dennes bo pligt til at give meddelelse om ophør til regionen med en måneds varsel.

Siden oprettet 2. november 2022