Gå til indhold

Sammenlægning af praksis

Etablering af et kompagniskab ved sammenlægning af fx to solopraktiserende læger betragtes skattemæssigt som både et delsalg og et delkøb af virksomhedernes aktiver. Dette omfatter såvel goodwill som øvrige aktiver i virksomheden.

Denne side tager kun udgangspunkt i behandling af goodwill, da princippet for virksomhedens øvrige aktiver er de samme som ved goodwill.

I skattemæssig henseende finder der en overdragelse sted af halvdelen af hvert enkelt aktiv, som indskydes i kompagniskabet, idet den oprindelige ejer af et givet aktiv sælger halvdelen af aktivet til den anden, som dermed bliver køber af den pågældende halvdel.

Dette gælder selv om der ikke foretages nogen betaling mellem de to læger. "Avance" på goodwill, som efter de nugældende regler kommer til beskatning, er derfor rent beregningsmæssig og skatteteknisk. Den skattetekniske avance på goodwill, modsvares af retten til at afskrive på erhvervet goodwill, men der er den likviditetsmæssige forskel, at fortjeneste ved salg af goodwill beskattes i afståelsesåret, mens erhvervet goodwill skal afskrives lineært over syv år med 14 2/7 % pr. år.

Det bemærkes, at der facto ikke afregnes penge mellem lægerne.

Siden oprettet 2. november 2022