Gå til indhold

PLO's bestyrelse

Bestyrelsen varetager organisationens aktiviteter og interesser mellem repræsentantskabsmøderne og holder repræsentanterne løbende orienteret om alle væsentlige spørgsmål.

Bestyrelsen består af en formand og otte medlemmer. PLO-R vælger hver et bestyrelsesmedlem. De øvrige tre bestyrelsesmedlemmer samt formanden vælges af repræsentantskabet.

Umiddelbart genvalg kan finde sted to gange. Valg af formand finder sted i ulige år.

Overenskomstforhandlingerne tilrettelægges af bestyrelsen i forening med andre, som repræsentantskabet udpeger hertil, idet PLO-Færøerne dog har uindskrænket forhandlingsret vedrørende overenskomster, der udelukkende gælder for Færøerne.

Medlemmer af PLO's bestyrelse skal selvdeklarere

Medlemmer af PLO's bestyrelse

Jørgen Skadborg

Formand

Udpeget af: PLO's bestyrelse

Mireille Lacroix

Næstformand

Udpeget af: PLO-Syddanmark

Anders Dupont

Medlem

Udpeget af: PLO-Hovedstaden

Ulrik Hesislev

Medlem

Udpeget af: PLO-Sjælland

Lise Høyer

Medlem

Udpeget af: PLO-Midtjylland

Karin Zimmer

Medlem

Udpeget af: PLO-Hovedstaden

Niels Ulrich Holm

Medlem

Udpeget af: PLO-Sjælland

Bruno A. Melgaard Jensen

Medlem

Udpeget af: PLO-Midtjylland

Dennis Staahltoft

Medlem

Udpeget af: PLO-Nordjylland

Observatører

Bolette Gerd Friderichsen

Observatør

Udpeget af: Dansk Selskab for Almen Medicin - DSAM

Gunver Lillevang

LFB-medlem

Udpeget af: Lægeforeningens bestyrelse

Anna Mette Nathan

LFB-medlem

Udpeget af: Lægeforeningens bestyrelse