Gå til indhold

Forslag til ændring af PLO's vedtægter til behandling på PLO's repræsentantskabsmøde

På PLO's repræsentantskabsmøde skal repræsentantskabet bl.a. drøfte et forslag til ændring af PLO’s vedtægter om indsupplering ved en repræsentants længerevarende fravær.

PLO-R får pligt til indsupplering i PLO-R ved en repræsentants fraværsperiode udover 3 måneder i sammenhæng. Den indtrædende suppleant får stemmeret i PLO-R under sin indsupplering   

PLO's Lovudvalg har vurderet, at der er behov for en præcisering af PLO's vedtægter omkring indsupplering i PLO-R og PLO’s Repræsentantskab ved længerevarende fravær (langtidssygemelding eller fravær af anden grund).

Det foreslås derfor, at PLO-R får pligt til at supplere i en repræsentants fraværsperiode, når denne har haft længerevarende fravær og at suppleanten får stemmeret i PLO-R under sin indsupplering i lighed med reglerne for brug af suppleant ved PLO’s repræsentantskabsmøder.