Gå til indhold

PLO: Formandsvalg den 21. november

PLO's repræsentantskab skal vælge formand på repræsentantskabsmødet den 21. november 2020. Formanden tiltræder øjeblikkeligt og vælges for resten af indeværende valgperiode, det vil sige frem til april 2021. Alle ordinære medlemmer af PLO er valgbare som formand, og det kræves ikke, at kandidater indstilles af en eller flere fra repræsentantskabet.

Kandidater til formandsposten, der ikke som repræsentant eller suppleant deltager på repræsentantskabsmødet, skal melde deres kandidatur senest den 21.november 2020 kl. 12 på følgende måde:

  • Frem til d. 21. november 2020 kl. 12: Til PLO’s sekretariat skriftligt på kgr.plo@dadl.dk  eller telefonisk på 2488 8484
  • Efter d. 21. november kl. 12: Telefonisk 3074 3240 eller 2488 8484 

Kandidater vil på repræsentantskabsmødet, under behandling af punktet om valg af formand, kunne præsentere sig nærmere.

Repræsentanter eller suppleanter, der deltager på repræsentantskabsmødet, kan melde deres kandidatur til formandsposten senest inden valget finder sted.

Selvdeklarering 

PLO’s repræsentantskab har vedtaget, at bestyrelsesmedlemmer, der er nyvalgt efter d. 28. november 2015, skal selvdeklarere med udgangspunkt i selvdeklareringsskema godkendt af repræsentantskabet.

Skemaet kan hentes her (word)

Endvidere at repræsentantskabet skal gøres bekendt med kandidaternes selvdeklareringsskema forud for valghandlingen, hvilket kan ske på en af følgende måder:

  • Formandskandidaters selvdeklareringsskema, der indsendes til sekretariatet, vil fra d. 2. november 2020 (20 dage før valget) blive offentliggjort på PLO's hjemmeside her.
  • Formandskandidater, der ikke har indsendt selvdeklareringsskema til PLO’s sekretariat senest d. 21. november, kl. 9, skal senest kl. 12 på repræsentantskabsmødet aflevere selvdeklareringsskema til sekretariatet med henblik på omdeling på mødet inden valghandlingen.
  • Formandskandidater, der som repræsentanter eller suppleanter deltager på det repræsentantskabsmøde, hvor valg skal finde sted, skal dog senest inden valghandlingen i repræsentantskabet tilkendegive overfor repræsentantskabet, med udgangspunkt i det af repræsentantskabet vedtagne selvdeklareringsskema, om pågældende kan se en interessekonflikt. 

For at opnå valg på repræsentantskabsmødet skal kandidaten have fået over halvdelen af de tilstedeværende repræsentanters stemmer (absolut majoritet). Opnås absolut majoritet ikke gennem to afstemninger, foretages der valg mellem de to, der ved anden afstemning har opnået flest stemmer (§24.1 PLO’s love).