Gå til indhold

PLO Repræsentantskabsmøde: Vedtægtsændringsforslag

På repræsentantskabsmødet d. 21. november 2020 skal repræsentantskabet drøfte et forslag om at ændre PLO’ vedtægter, så det ikke længere er muligt at være medlem af PLO, hvis man er ansat i en udbuds- og regionsklinik, og dermed ikke praktiserer under overenskomst indgået mellem PLO og RLTN.

På repræsentantskabsmødet d. 21. november 2020 skal repræsentantskabet drøfte et forslag om at ændre PLO’ vedtægter, så det ikke længere er muligt at være medlem af PLO, hvis man er ansat i en udbuds- og regionsklinik, og dermed ikke praktiserer under overenskomst indgået mellem PLO og RLTN. 

Det skal dog være muligt for en praktiserende læge med dagtidsydernummer/egen klinik at tage et bijob i en udbuds- eller regionsklinik og bibeholde sit medlemskab af PLO.

Forslaget indebærer en ændring af vedtægternes § 3 stk. 1 samt konsekvensrettelser af § 4 stk. 1 og § 41 stk. 4.