Gå til indhold

Repræsentantskabsmøde 27. november 2021

PLO's repræsentanskabsmøde afholdes den 27. november 2021 på Comwell Copenhagen Portside, Alexandriagade 1, 2150 København (indkørsel til P-kælder via Istanbulgade).

Dagsorden
Formandens mundtlige beretning
Formandens skriftlige beretning
Formandens skriftlige beretning inklusive de regionale formænds bidrag (bag medlemslogin)
Valg til bestyrelsen
Referat fra mødet (bag medlemslogin)


Valg til bestyrelsen

Der er valg til PLO's bestyrelse på de to frie pladser. Alle ordinære medlemmer af PLO kan vælges. De skal dog indstilles af en eller flere repræsentanter for at kunne blive valgt. 

PLO's repræsentantskab har besluttet, at kandidater til bestyrelsen skal udfylde et skema med selvdeklarering.

Efter PLO's love kan højst to medlemmer af bestyrelsen, ekskl. formanden, praktisere i samme region.

Det medfører, at der aktuelt kan opstilles kandidater til valg på de frie pladser fra følgende regioner:

  • Region Nordjylland
  • Region Midtjylland
  • Region Syddanmark
  • Region Sjælland

Foreløbigt har medlem af bestyrelsen Lise Høyer (Region Midtjylland) meddelt, at hun genopstiller, og Niels Ulrich Holm (Region Sjælland) har meddelt, at han opstiller.

Deres selvdeklareringsskemaer kan findes her (bag medlemslogin)

Man kan opstille helt frem til valghandlingen.