Gå til indhold

Landssamarbejdsudvalget - LSU

Landssamarbejdsudvalget (LSU) er den højeste ankeinstans i klagesager om blandt andet fortolkning af overenskomsten fra PLO-regionalt, regionerne, samarbejdsudvalgene samt andre, f.eks. centrale myndigheder.

LSU består af medlemmer udpeget af Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og medlemmer udpeget af PLO. 

Landssamarbejdsudvalget behandler desuden bl.a. henvendelser om fortolkning af overenskomsten fra PLO-regionalt, regionerne, samarbejdsudvalgene samt andre, f.eks. centrale myndigheder.

Se også § 109, § 110 og § 111 i overenskomsten.

Siden oprettet 8. november 2022