Gå til indhold

PLO: Koordinationsudvalget

Koordinationsudvalget består af medlemmer af PLO’s forhandlingsudvalg og de fem regionale PLO-formænd.

Det er Koordinationsudvalgets formål at koordinere PLO’s samlede interesser regionalt. Koordinationen er særlig vigtig i forhold til lokale forhandlinger om medlemmernes vilkår med henblik på at sikre en sammenhængende interessevaretagelse på tværs af regionsgrænserne.

Det er hertil udvalgets formål at vidensdele om aktuelle aftalemæssige sager af regional betydning mellem PLO’s Forhandlingsudvalg og PLO’s regionale formænd.

Udvalget er nedsat af og refererer til PLO’s bestyrelse.

Kommissoriet for Koordinationsudvalget kan ses her

Siden ændret d. 20. januar 2023