Gå til indhold

Uddannelsesudvalget

Kommissorium for uddannelsesudvalget

Formål
Det er udvalgets formål at koordinere samarbejdet inden for alle dele af uddannelsesområdet, hvor PLO er repræsenteret eller på anden måde har en rolle. 

Udvalget skal drøfte forretningsstrategien for PLO-Efteruddannelse og tage initiativ til eventuelle ændringer af strategien. Udvalget vil løbende, og minimum en gang årligt, blive orienteret om PLO-E’s økonomi, tilmeldinger og aktiviteter. Faglige drøftelser henlægges til Efteruddannelsesudvalget, men de økonomiske konsekvenser af faglige prioriteringer drøftes i Uddannelsesudvalget.

Udvalget er et politisk udvalg, der skal indstille og referere til PLO’s bestyrelse inden for ovennævnte områder. 

Opgaver

Udvalgets opgave er at: 

  • Drøfte forretningsstrategi for PLO-E, herunder ønsker om ændring af den strategiske retning.
  • Overordnet arbejde for, at lægerne får brugt deres midler til efteruddannelse og afholdt den systematiske efteruddannelse ved at minimere praktiske, økonomiske og tekniske barrierer. Faglige problematikker kan berøres, men skal altid behandles i efteruddannelsesudvalget. 
  • Drøfte efteruddannelsesinitiativer særligt i forhold til økonomi og politiske hensyn (herunder aftaler i overenskomsten).
  • Vidensdele inden for hele uddannelsesområdet – herunder efteruddannelsesområdet.
  • Koordinere og politikudvikle inden for videreuddannelsesområdet via Lægeforeningens Udvalg om Uddannelse. 
  • Arbejde for udvikling inden for Praktiserende Lægers Uddannelses- og Udviklingsfond (PLU) herunder muligheder for ansøgning.
  • Koordinering og formidling af PLO-udpegninger til fora for hele uddannelsesområdet.

Forankring
Udvalget refererer til PLO’s bestyrelse.
Med henblik på koordination af PLO’s politik på området deltager udvalgets formand, når det er relevant, i andre udvalgsmøder og mødefora. Udvalget koordinerer endvidere faglige spørgsmål om efteruddannelse med Efteruddannelsesudvalget. 

Sammensætning og arbejdsform
Udvalgte består af 3 bestyrelsesmedlemmer. Udvalgets formand udpeges af PLO’s bestyrelse.

Udvalget understøttes af Efteruddannelsessekretariatet i PLO. 

Udvalget holder møde 2-3 gange årligt, primært virtuelt. Udvalget mødes en gang årligt fysisk i april til gennemgang af PLO-E’s økonomi og aktiviteter. 

Udvalget har mulighed for at inddrage sagkyndige og eksterne parter, der har særlig viden inden for udvalgets arbejdsområder, på ad hoc basis.

Mireille Lacroix

Formand

Anders Dupont

Medlem

Lise Høyer

Medlem