Gå til indhold

Overenskomst om almen praksis på Færøerne

Færøske praktiserende læger har et ansættelsesforhold med myndighederne, som er indgangen til at virke i en praksis. Som følge heraf er alle praksis solopraksis, som dog kan være i samarbejdspraksis. Praktiserende læger kaldes kommunelæger på Færøerne.

Med baggrund i ansættelsesforholdet virker kommunelægerne efter en overenskomst, som på en række områder ligner den danske. Det overordnede aftalegrundlag for kommunelægerne er derfor ansættelsesvilkår og overenskomst fra 2006. I forlængelse af overenskomsten er indgået aftaler, som adresserer konkrete forhold, herunder fx lægevagt.

Overenskomsten mellem Heilsumálaráðið (det færøske sundhedsministerium) og Kommunulæknafelag Føroya (KLF/PLO-Færøerne) er gældende for alle kommunelægestillinger på Færøerne.

KLF har, bistået af PLO’s sekretariat, siden eftersommeren 2022 været i dialog med de færøske myndigheder i relation til lægevagt, men der skal også indledes et arbejde med modernisering af overenskomsten, som i det væsentligste er fra 2006. Læs om dette i nyhed fra PLO'rientering august 2022

 

 

Siden oprettet 29. november 2022