Gå til indhold

Bilag 1 til aftale om ordination af lægemidler i Region Midtjylland

Indsatsområder og mål

Protonpumpehæmmere - PPX

Anvendelse af lansoprazol og omeprazol er rationelt.
Indikator for PPI: forbrug af omeprazol og lansoprazol af det samlede forbrug  af PPI – 80 % på sigt.
Ved et mål på 65 % på omeprazol og lansoprazol i 4. kvartal 2009, er der beregnet en besparelse på det udbetalte tilskud  for et kvartal på 3,4 mio. kr.

ACE-hæmmere  og Angiotensin-2-antagonister

Anvendelse af ramipril og enalapril er rationelt. Ved bivirkning i form af "hoste" kan angiotensin-2-antagonist (A-II-A) anvendes.
Indikator for ACE: forbrug af enalapril og ramipril af det samlede forbrug af ACE-hæmmere – 90 %  på sigt.
Indikator for ACE+A-2-A: forbrug af enalapril og ramipril af det samlede forbrug  af ACE­
hæmmere og A-2-A- 70 % på sigt, og max. 20 % på A-2-A.
Ved et mål på 60 % på enalapril og ramipril og max. 30 %  A-2-A i 4. kvartal 2009, er der beregnet en besparelse på det udbetalte tilskud for et kvartal på 11 mio. kr.

Gigtmidler - NSAID

Anvendelse af ibuprofen og naproxen er rationelt.
Indikator for NSAID: forbrug af lbuprofen og naproxen af det samlede forbrug af NSAID – 90 % på sigt.
Ved et mål på 70 % på lbuprofen og naproxen i 4. kvartal2009,er der beregnet  en besparelse pao det udbetalte tilskud  for et kvartal på 0,4 mio. kr.

Opioider (stærkere smertestillende)

Her anbefales tramadol og morfin.
Indikator for svage opioider: forbrug af tramadol af det samlede forbrug af opioider (N02A) – 60 %  på sigt.
Indikator for stærke opioider: forbrug af morfin af det samlede forbrug af opioider (N02A) – 25 %  på sigt.
 
Ved et mål på 60 % på tramadol og 15 % på morfin i 4. kvartal 2009,er der beregnet en besparelse  på det udbetalte tilskud for et kvartal på 2,7 mio. kr.
 
Her er nogle uhensigtsmæssigheder i forbindelse med fordeling af forbruget, codein komb. og ketobemidon komb.

Antidepressiva - SSRI

Anvendelse af citalopram, og sertralin er rationelt.
Indikator for SSRI: forbrug af citalopram og sertralin af det samlede  forbrug  af SSRI- 90 % på sigt.
Ved et mål på 75 %  på citalopram og sertralin af de anbefalede i 4. kvartal 2009, er der beregnet en besparelse på det udbetalte tilskud for et kvartal på 1,2 mio. kr.

Samlet  udgiftsreduktion 2009  og fremefter

På baggrund af de opstillede måltal for 4. kvartal 2009 beregnes en besparelse for 4. kvartal på 18,7 mio.kr. af det udbetalte tilskud. Der forventes løbende i de 3 første kvartaler at ske en gradvis målopfyldelse i forbindelse med lægemiddelkonsulenternes  indsats. Samlet set forventes udgiftsreduktionen på 24 mill. kr. at kunne nås i 2009.

Godkendt 19-05-2009    PLO-dok. 902798

Siden oprettet 15. november 2022