Gå til indhold

Kommunernes opgaver på forebyggende og sundhedsfremmende område

Kommunalbestyrelsen skal ifølge sundhedslovens §119 varetage kommunens opgaver i forhold til at skabe rammer for en sund levevis blandt borgerne. Kommunalbestyrelsen skal etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud.

Kommunernes opgaver på det forebyggende og sundhedsfremmende område omfatter dels en indsats i forhold til kommunens indbyggere med henblik på at forebygge sygdom og ulykker (borgerrettet forebyggelse), dels en indsats med henblik på at forebygge, at en sygdom udvikler sig yderligere og om at begrænse eller udskyde dens eventuelle komplikationer (patientrettet forebyggelse).

Forebyggelse, der ikke foregår i forbindelse med patientbehandling i sygehusvæsenet og i almen praksis, varetages af kommunerne.

Med hensyn til den patientrettede forebyggelse, herunder rehabilitering, forudsættes det, at kommunalbestyrelserne og regionsrådene indgår aftaler med henblik på at sikre sammenhængende patientforløb.

For så vidt angår patientrettet forebyggelse er en af de store udfordringer indsatsen i forhold til kronisk syge personer.

Det er forudsat, at tilrettelæggelsen af den patientrettede forebyggelse er et obligatorisk punkt i sundhedsaftalerne.

Som væsentlige områder for kommunerne for den borgerrettede forebyggende indsats kan nævnes: Rygning, alkohol, sund kost, svær overvægt, herunder børneovervægt, fysisk aktivitet, forebyggelse af ulykker og seksuelt overførte sygdomme og uønskede graviditeter.

 

 

Siden oprettet 25. november 2022