Gå til indhold

Sundhedsaftaler

Sundhedsaftalen er den formelle ramme om det tværgående samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis. Der indgås en sundhedsaftale i hver region. Aftalerne skal dække et bredt og komplekst felt fra det helt overordnede og fremadrettede, til de konkrete opgaver, som skal løses her og nu.

Sundhedsaftalen er en politisk aftale, som indgås mellem regionsrådet og alle kommunalbestyrelser i regionen. Der fastsættes rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne på minimum fire indsatsområder:

  1. Forebyggelse
  2. Behandling og pleje
  3. Genoptræning og rehabilitering
  4. Sundheds-IT og digitale arbejdsgange.

Almen praksis er således ikke aftalepart i sundhedsaftalen, men en særdeles vigtig aktør i forbindelse med udarbejdelsen og implementeringen af sundhedsaftalen.

Aftalen omfatter både samarbejdet mellem sygehusene og de kommunale tilbud og samarbejdet mellem praksissektoren og de kommunale tilbud. Derudover omfattes samarbejdet mellem sygehusene og praksissektoren, herunder særligt almen praksis, hvis det er relevant for samarbejdet med kommunen.

Almen praksis er i henhold til sundhedsloven forpligtet til at udøve sin virksomhed i overensstemmelse med sundhedsaftalen.

Mere information og links til de gældende regionale sundhedsaftaler findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Sundhedskoordinationsudvalget og dets opgaver

Ifølge sundhedslovens § 204, stk. 2, og § 205, stk. 2 og 4, nedsætter regionsrådet i samarbejde med kommunalbestyrelserne i regionen et sundhedskoordinationsudvalg. 

Sundhedskoordinationsudvalget udarbejder udkast til den sundhedsaftale, der efter sundhedslovens § 205 skal indgås mellem regionsrådet og de enkelte kommunalbestyrelser i regionen.

Almen praksis indgår i sundhedsaftalearbejdet gennem repræsentation i sundhedskoordinationsudvalget.

Siden oprettet 25. november 2022