Gå til indhold

Regionernes opgaver på det forebyggende og sundhedsfremmende område

Ifølge sundhedslovens § 119 stk.3 tilbyder regionsrådet patientrettet forebyggelse i sygehusvæsenet og i praksissektoren m.v. samt rådgivning m.v. i forhold til kommunernes indsats efter stk. 1 og 2.

Regionernes opgaver på det forebyggende og sundhedsfremmende område vedrører specielt den patientrettede forebyggelse. Det drejer sig bl.a. om videreudvikling af de forebyggende sygehuse, almen praksis og deres opgaver på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet og samarbejdet med kommuner om især indsatsen i forhold til kronisk syge, langvarigt syge, patienter med genoptrænings- og rehabiliteringsbehov.

Regionerne forudsættes samtidig at få tværgående opgaver i relation til kvalitetsudvikling og kvalitetssikring for den patientrettede forebyggelse.

Det er forudsat, at de centrale sundhedsmyndigheder mv. etablerer et samarbejde med kommunalbestyrelser og regionsråd om deres indsats vedr. den borgerrettede og patientrettede forebyggelse. Endvidere er det forudsat, at de centrale sundhedsmyndigheder bistår med bl.a. overvågning, overordnede retningslinjer, dokumentation, vidensformidling mv.

Siden oprettet 25. november 2022