Gå til indhold

Profylakseaftalen af 2018 med senere tillæg

PLO og RLTN har indgået en profylakseaftale samt tillægsaftaler om MFR til voksne og HPV-vaccination.

Profylakseaftalen – baggrund, målgruppe, information m.v. 

Profylakseaftalen er en selvstændig aftale, og ikke en del af overenskomst om almen praksis. Årsagen til dette er især, at de to aftaler har en forskellig målgruppe, ligesom historiske forhold ii relation til forebyggende indsatser hhv. ydelse af behandling også spiller ind. Hvor målgruppen i overenskomsten er patienter i sikringsgruppe 1, herunder særligt gruppe 1-patienter tilmeldt praksis, er målgruppen for profylakseaftalen alle patienter med adgang til sundhedsydelser i Danmark. Profylakseaftalen gælder derfor patienter i sikringsgruppe 1 og 2, samt personer fra EU/EØS-lande. Dette hænger i høj grad sammen med, at vaccinationsindsatsen i profylakseaftalen har ophæng i bekendtgørelser udstedt af sundhedsministeren og vejledninger fra Sundhedsstyrelsen. Almen praksis er derfor forpligtet til at levere profylaktiske ydelser ikke kun til tilmeldte gruppe 1-patienter, men også til andre der henvender sig, såfremt de falder indenfor målgruppen i forhold til tilstand, alder m.v. PLO og RLTN har derfor ikke aftalt indholdet af ydelser i profylakseaftalen, men har forhandlet honoreringen, ydelseskoder, ligesom det er fastlagt i profylakseaftalen, at regulering af honorarer, afregningen og tvister, herunder klager, følger de forhold, som er gældende i overenskomst om almen praksis.

Den seneste profylakseaftale er fra 2018. Med aftalen fra 2018 skete en betydelig forsimpling af særligt ydelseskoder, da vacciner registreret i DDV kunne imødekomme behovet for information. Siden er lavet tillægsaftaler, idet vaccinationstilbuddet er blevet udvidet.

Nedenfor er information om visse vaccinationer, som det er fundet relevant at fremhæve bl.a. med baggrund i medlemshenvendelser.


HPV-vaccination af piger og drenge

HPV-vaccination omfatter et permanent tilbud til piger og drenge fra det fyldte 12. år indtil det fyldte18. år. For drenge gælder det gratis tilbud om HPV-vaccination dog alene drenge født efter 30. juni 2007. Tidligere catch-up-programmer er ophørt med udgangen af 2021.

HPV-vaccination gives 2-3 gange afhængigt af alder. 2 vaccinationer i alderen 12-14 år, mens der gives 3 vaccinationer fra det fyldte 15. år. Samtlige vaccinationer skal være givet inden det fyldte 18. år. For intervaller mellem de enkelte vaccinationer m.v. se information fra SSI.

Der benyttes ydelseskode 8328 for afregning, dvs. samme kode som for HPV-vaccination af piger såvel som drenge.


MFR-vaccination mod mæslinger til ikke-immune voksne

Den 1. april 2018 blev indført gratis MFR-vaccination til voksne, som ikke er immune over for mæslinger.

Ved henvendelse fra patienter, som ønsker MFR-vaccination mod mæslinger tjekkes patientens vaccinationsstatus via Det Danske Vaccinationsregister (DDV), som er en del af det Fælles MedicinKort (FMK). Har patienten ikke modtaget vaccination mod mæslinger tidligere, ydes gratis MFR-vaccination. Immunitet mod mæslinger skal ikke afdækkes ved testning. Der gøres opmærksom på, at det gratis tilbud om MFR-vaccination til ikke-immune voksne kun omfatter manglende immunitet mod mæslinger.

Det er Sundhedsstyrelsens opfattelse, at patienter, der er født før 1974 og som er opvokset i Danmark, har haft mæslinger. En patient født før 1974, kan dog godt blive gratis vaccineret, hvis lægen vurderer, at vaccination er relevant. Heri kan bl.a. indgå opvækst og udpræget bekymring hos patienten.

For MFR-vaccination mod mæslinger til ikke-immune voksne benyttes følgende ydelseskoder ved afregning: ydelseskode 8802 (MFR-vaccination mod mæslinger) + ydelseskode 8901(tillæg til vaccinationshonorar). Såfremt MFR-vaccination sker i forbindelse med en konsultation afregnes med: ydelseskode 0101 (konsultation) + 8802 (MFR-vaccination mod mæslinger).

Siden oprettet 24. november 2022