Gå til indhold

Kighostevaccination til gravide

Pr. 1. august 2023 indførtes et nyt midlertidigt vaccinationsprogram mod kighoste til gravide. Det sker efter flere forlængelser af midlertidige tilbud. Sundhedsstyrelsen anbefaler et permanent tilbud, og regeringen undersøger mulighed for opstart af et sådant i 2024.

I henhold til bekendtgørelse nr. 1059 af 26. juli 2023 49 om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v. genindføres der fra 1. august 2023 et midlertidigt tilbud om kighostevaccination til gravide. Tilbuddet løber foreløbigt frem til udgangen af 2023. 

PLO og RLTN har indgået honoraraftale om opgaven. Aftalen har virkning fra 1. august. 2023. 

Ydelseskoderne og honorarerne i nutidskroner (2023) er:

8803: Vaccination mod kighoste til gravide; vaccination sker ved Di-Te-Ki-vaccine, som gives 1 gang: 50,07 kroner

8901: Tillæg til vaccinationshonorar, når der ikke samtidig sker lægeundersøgelse til gravide eller er konsultation i øvrigt: 104,63 kroner

Vaccinationen skal som udgangspunkt tilbydes som led i 2. eller 3. lægeundersøgelse, dvs. cirka 25. eller 32. uge af graviditeten eller i forbindelse med anden kontakt i andet eller tredje trimester, dog senest én uge før forventet fødsel. 

Det er forventningen, at der på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefaling indføres et permanent tilbud om kighostevaccination til alle gravide, da Indenrigs- og Sundhedsministeriet 3. juli 2023 meddelte, at man søger at tilvejebringe finansiering til et permanent tilbud for 2024 og frem.

Læs aftale mellem PLO og Danske Regioner fra 3. august 2023

Læs nyhed fra Sundhedsstyrelsen fra 31. juli 2023

Se nyhed fra Indenrigs- og sundhedsministeriet fra 3. juli 2023

 

Siden opdateret 3. august 2023