Gå til indhold

Gratis vaccination mod influenza og COVID-19 og almen praksis' rolle

Ingen aftale om almen praksis' deltagelse i efterårets vaccinationsindsats mod influenza og COVID-19 til særlige målgrupper i 2024/2025.

I sidste års sæson - sæson 2023/24 - blev der ikke indgået nogen honoraraftale om sæsonvaccinationsopgaven, og praktiserende læger havde derfor ikke nogen rolle i vaccinationen af særlige målgrupper mod influenza og COVID-19, som i stedet foregik på regionale vaccinationscentre og udvalgte apoteker.

Her i 2024 har der i det tidlige forår været dialog mellem regionerne og PLO om deltagelse i årets vaccinationsprogram. PLO har meddelt, at vi gerne vil indgå en aftale om den forestående sæsonvaccination under forudsætning af, at de praktiserende læger kan få lov til at vaccinere egne patienter, hvad enten de er på plejehjem, botilbud eller immobile i hjemmet. Som forening skal PLO varetage alle vores medlemmers interesser på lige vilkår, og vi vil ikke afskære eller pålægge nogle medlemmer en rettighed eller pligt, mens andre medlemmer enten friholdes eller forpligtes.

Regionerne har takket nej til tilbuddet. Man finder ikke, at det er muligt at tilrettelægge vaccinationsprogrammet på en måde, så alle praktiserende læger kan deltage. Det vil efter det oplyste give udfordringer i forhold til at håndtere logistikken fx distribution af vacciner mv. 

I stedet vil man benytte samme fremgangsmåde som sidste sæson, hvor regionale vaccinationscentre er primært vaccinationssted. Regionerne meddeler også, at man vil gå i dialog med Indenrigs- og sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen om at få etableret en fast organisatorisk ramme omkring sæsonvaccinationsprogrammet for at gøre det mere forudsigeligt for alle.

Ovenstående blev meldt ud i PLO'rientering 11/2024 udsendt 30. maj 2024