Gå til indhold

PLO-K's opgaver

PLO-K har to hovedopgaver:

 1. De rent formelle arbejdsopgaver relateret til repræsentationen af de praktiserende læger i kommunen ('skal-opgaver').
 2. De opgaver, der knytter sig til den sociale del af PLO-K’s virke ('kan-opgaver').

PLO-K bestyrelsens 'skal-opgaver':

 • Repræsentere de praktiserende læger i det kommunalt-lægelige samarbejde, herunder i det kommunalt-lægelige udvalg
 • Forholde sig til den lokale sundhedspolitik
 • Repræsentere de praktiserende læger i samarbejdet med PLO-R

PLO-K bestyrelsens 'kan-opgaver':

 • Arrangere sociale arrangementer
 • Forestå lokale rekrutteringsinitiativer, herunder inddrage kommende almenmedicinere i møder i PLO-K

Ved fastsættelsen af honoraret for PLO-K fra 2015 er taget udgangspunkt i nedenstående oversigt over formandens faste opgaver og en tilhørende vurdering af tidsforbruget i forbindelse med varetagelsen af disse opgaver:

 • PLO-K bestyrelsesmøder
 • Generalforsamlinger i PLO-K
 • Møder med PLO-R
  • PLO-Regionalt indkalder formændene for PLO-K i regionen til fælles møder én eller flere gange årligt, hvor aktuelle emner sættes på dagsordenen.

   Fra 2015 ydes km-godtgørelse og der honoreres transporttid efter PLO’s til enhver tid gældende konsulenttakst til dét bestyrelsesmedlem fra PLO-K, der deltager i møder med PLO-R. Der forudsættes to årlige møder med én deltager fra hvert PLO-K. Lægeforeningens regionale sekretariater varetager administrationen af udbetalingen af transporttidshonorar og km-godtgørelse.

 • Løbende kontakt og dialog med medlemmer af PLO-K og med kommunen
  • Kontakt til medlemmer af PLO-K såvel som kontakt til kommunen er forudsætning for at kunne repræsentere de praktiserende læger i kommunen i det kommunalt-lægelige samarbejde.

   Et vigtigt omdrejningspunkt for PLO-K formændenes kontakt med kommunen er KLU møderne

PLO's repræsentantskab besluttede d. 28. november 2015, at formanden for PLO-K er født medlem af det kommunalt-lægelige udvalg (KLU) i kommunen.

Siden oprettet 9. november 2022