Gå til indhold

Sekretariatsbetjening af PLO-K

Kontakten mellem PLO og PLO-K skal som udgangspunkt ske via PLO's regionale sekretariater.

De regionale sekretariater står for administrationen i relation til PLO-K, fx administration af honorarudbetaling til PLO-K, herunder årligt honorar samt transporthonorar og km-godtgørelse ved deltagelse i møder med PLO-R.

Ved udskiftning i bestyrelsen for PLO-K er det PLO-K’s formands opgave snarest muligt derefter at informere Lægeforeningens regionale sekretariat om ændringen.

Bestyrelsen for PLO-K har i øvrigt, på linje med alle øvrige medlemmer af PLO, mulighed for at søge rådgivning ved at kontakte PLO’s sekretariat.