Gå til indhold

PLO-Hovedstadens gode råd vedr. højestegrænser

Hvad kan praksis gøre for at tilrette driften til regionsgennemsnittet og undgå at få en højestegrænse?

De nedenstående råd er ment som et tilbud om rådgivning fra PLO-Hovedstaden.

PLO-Hovedstaden har kikket på, hvilke muligheder man kan gøre brug af for at ændre sit ydelsesmønster, hvis man er i risiko for at få en højestegrænse. Der er ikke noget rigtigt facit, men du kan måske bruge nogle af forslagene og overveje ændringer inden for det lægefagligt forsvarlige. Forslagene er ikke prioriterede, da det vil forskelligt, hvad der vil være mest virkningsfuldt i den enkelte praksis.

 • Åbn for tilgang af patienter uden at øge lægetimer og personaletimer.
 • Saml årskontroller for flere lidelser og dermed færre 0120 pr. år pr. patient.
 • Begræns åben konsultation og erstat med visiteret adgang.
 • Begræns opfølgende kontroller, og hvis nødvendigt så vurdér, om det kan foregå pr. e-kons eller telefon.
 • Forsøg at begrænse blodprøvetagning for hospitalsambulatorier og speciallæger.
 • Begræns samtaleterapi og erstat med henvisning til psykolog, hvis patienten opfylder kriterierne.
 • Undersøg, om der er enkeltydelser, hvor praksis ligger meget højt mhp. at justere brugen af dem, hvis det findes lægefagligt forsvarligt.
 • Brug lokalaftalerne, som ligger uden for loftet. Måske der afregnes almindelig besøgstakst ved besøg, der opfylder kriterierne for opfølgende eller forebyggende hjemmebesøg, herunder palliation. Du finder lokalaftalerne her og oversigten med ydelseskoder her (hvis linket til oversigten over ydelseskoder ikke virker, findes oversigten også på siden med lokalaftaler).
 • Henvis til kommunale forebyggelsestilbud (rygestop m.v.) og hjemmesygepleje (fx for sårpleje).
 • Hold mere fri/ferie og tag på kursus. Husk, at henvise til en kollega ved fravær fra klinikken.
 • Får du en højestegrænse, betyder det, at du fremadrettet skal betale det tilbage, som ligger ud over 25 %. Du skal altså ikke tilbagebetale din eventuelle overskridelse fra indeværende år, men først fremadrettet, når du har fået en højestegrænse.

Husk at du kan følge dit ydelsesmønster og se, hvordan du ligger ift. gennemsnittet i regionen ved at gå ind på Sundhed.dk under listevisning, se Listevisning.