Gå til indhold

Aftaler for almen praksis i Region Hovedstaden

Her finder du både aftaler gældende for hele regionen og aftaler, der gælder i nogle kommuner.

Nogle aftaler er gældende for hele regionen, disse kan du finde nedenfor. Nederst er kommunale aftaler.

Der kan desuden være indgået en række aftaler mellem enkeltlæger og region/kommune. Fx i forbindelse med rekrutteringstiltag i områder med manglende lægedækning.

Oplysninger om disse kan få ved at rette henvendelse til sekretariatet på plo-h@dadl.dk eller 3544 1094.

Gældende i hele regionen (ydelseskoder og takster pr. 1. april 2024)

Rammeaftale om opfølgende hjemmebesøg


Rammeaftale om honorering af praktiserende læger, der udfører opfølgende hjemmebesøg efter udskrivelse fra hospital i samarbejde med en kommune i Region Hovedstaden

Se også tillægsaftaler om palliation og forebyggelse af indlæggelser nedenfor. 

Ydelsesnummer Betegnelse Takst kr.
(pr. 1. april 2024)
4250 Hjemmebesøg 985,08
4251 Telefonkonsultation 75,66
4252 Medicinlister 62,71
4253 Kørselsgodtgørelse pr. kørt km 5,22
0101 Konsultation i stedet for hjemmebesøg 160,72
  Lægens tidsforbrug til mødestedet jf. overenskomstens § 64, stk. 2c:  
4201 Indtil 4 km 93,23
4202 Fra 4 indtil 8 km 135,82
4203 Fra 8 indtil 12 km 175,81
4204 Fra 12 indtil 16 km 216,07
4205 Fra 16 indtil 20 km 256,66
4206 Ud over 20 km 281,78
4207 + pr. påbegyndt km ud over 21 km 10,04

Se aftalen her.

Se vejledning her.


Tillægsaftale til rammeaftalen om opfølgende hjemmebesøg - palliative patientforløb

Tillægsaftale vedr. palliation til rammeaftale om honorering af praktiserende læger, der udfører opfølgende hjemmebesøg efter udskrivelse fra hospital i samarbejde med en kommune i Region Hovedstaden

Tillægsaftalen vedr. opfølgende besøg/konsultationer er en aftale, der træder i kraft, når patienten er terminal, og der er søgt terminaltilskud/-bevilling. Ydelsen kan tages ved alle konsultationer, der vedrører palliation − uden begrænsning. Aftalen er gældende i alle kommuner i Region H.

Ydelsesnummer Betegnelse Takst kr.
(pr. 1. april 2024)
4657 Konsultation i stedet for hjemmebesøg 454,61
4250 Opfølgende hjemmebesøg 985,08
4253 Kørselsgodtgørelse pr. kørt km 5,22
  Lægens tidsforbrug til mødestedet jf. overenskomstens § 64, stk. 2c:  
4201 Indtil 4 km 93,23
4202 Fra 4 indtil 8 km 135,82
4203 Fra 8 indtil 12 km 175,81
4204 Fra 12 indtil 16 km 216,07
4205 Fra 16 indtil 20 km 256,66
4206 Ud over 20 km 281,78
4207 + pr. påbegyndt km ud over 21 km 10,04

Se tillægsaftalen her.

Se vejledning her.


Tillægsaftale til rammeaftalen om opfølgende hjemmebesøg – forebyggelse af indlæggelser

Tillægsaftale om forebyggende hjemmebesøg til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser og lægefaglig kommunikation

Tillægsaftalen er en aftale, der kan anvendes til sygebesøg med henblik på forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelse.

Ydelsesnummer Betegnelse Takst kr.
(pr. 1. april 2024)
4292 Sygebesøg med henblik på forebyggelse af indlæggelse 985,08
4292 Konsultation i stedet for et hjemmebesøg 985,08
4293 Tværsektoriel lægelig kommunikation i patientforløb 80,08
4253 Kørselsgodtgørelse pr. kørt kilometer 5,22
  Lægens tidsforbrug til mødestedet jf. overenskomstens § 64, stk. 2c:  
4201 Indtil 4 km 93,23
4202 Fra 4 indtil 8 km 135,82
4203 Fra 8 indtil 12 km 175,81
4204 Fra 12 indtil 16 km 216,07
4205 Fra 16 indtil 20 km 256,66
4206 Ud over 20 km 281,78
4207 + pr. påbegyndt km ud over 21 km 10,04

Se tillægsaftalen her.

Se vejledning her.

Se fortolkning af lægefaglig kommunikation her

Aftale om udmøntning af "Forløbsprogram for demens" for så vidt angår almen praksis

Ydelsesnummer Betegnelse Takst kr. (pr. 1. april 2024)
4280 Indkaldelse demensundersøgelse 160,16
4282 Kontrol demens (årlig) 671,08
4283 Mail kommune 50,33
9001 Kørselsgodtgørelse pr. km 4,36
  Lægens tidsforbrug til mødestedet jf. overenskomstens § 95, stk. 2c:  
4201 Indtil 4 km 93,23
4202 Fra 4 indtil 8 km 135,82
4203 Fra 8 indtil 12 km 175,81
4204 Fra 12 indtil 16 km 216,07
4205 Fra 16 indtil 20 km 256,66
4206 Ud over 20 km 281,78
4207 + pr. påbegyndt km ud over 21 km 10,04

Se aftalen her.

Læs i PLO'rientering nr. 04/2023 om, hvordan der sker validering/kontrol af ydelserne i aftalen. 


Ydelse 7403 jf. rammeaftale om iværksættelse af laboratorieundersøgelser m.m. efter beslutning i regionerne. 

Se aftalen her.

Tillægsaftale vedr. ydelse 7403 - HbA1c-måling i almen praksis - for Region H kan ses her.

Ydelsesnummer Betegnelse Takst kr. (pr. 1. april 2024)
7403 HbA1c-undersøgelse 134,61

 

Aftale om hepatitis B-vaccine til mænd, der har sex med mænd

Ydelsesnummer Betegnelse Takst kr. (pr. 1. april 2024)
4105 Hepatitis B-vaccine til mænd 180,67

Se aftalen her.

 

  Betegnelse Takst kr. (pr. 1. april 2024)
4612 Model 1 700,89
4614 Model 2 175,21
4615 Model 3 451,76
4613 Model 4 350,43

Aftalen kan ses her. Aftalen er forlænget til den 31-12-2028, se tillægsaftale her.

Rammeaftale om allergiudredning ifm. priktest, ydelse 7402 (aftale)

Aftalen er opsagt pr. 31-12-2024, dvs. med virkning fra den 01-01-2025. 


NB! Gælder kun læger i det tidligere Frederiksborg Amt, dvs. Planområde Nord (inkl. læger i Furesø, Rudersdal og Egedal). 

Se aftalen her.

Øvrige samarbejdsaftaler uden ydelseskoder

Kommunale akutfunktioner


Samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner
Lægefaglig vurdering af patienter på kommunal akutfunktion/akutteams er nu omfattet af OK22: Ydelse 0124

 

Brug af korrespondancemeddelelsen


Aftale om brug af korrespondancemeddelelsen

 

Botilbud

I aftalen ”Rammeaftale om fasttilknyttede læger på kommunale botilbud i Region Hovedstaden” er det aftalte konsulenthonorar pr. 1. april 2024 1.051,29 kr. pr. time.

I aftalerne ”Honoreringsaftale for praktiserende læger, der fungerer som selvstændige konsulenter for Region Hovedstaden”, ”Aftale om almenmedicinske uddannelseskoordinatorer (AMU) i speciallægeuddannelsen i Region Hovedstaden” og ”Honorering for deltagelse i mødevirksomhed” er det aftalte konsulenthonorar pr. 1. april 2024 1.051,29 kr. pr. time.

Kommunale aftaler i Region Hovedstaden

Der er på nuværende tidspunkt ingen lokale aftaler, som kun er gældende i Albertslund Kommune.

På nuværende tidspunkt er følgende lokale aftale gældende i Allerød Kommune:

I Ballerup gælder der i øjeblikket følgende lokale aftale:

Ydelsesnummer Betegnelse Takst kr. (pr. 1. april 2024)
4284 Afregning af sygebesøg og møder 855,29

Følgende aftale er gældende i Bornholms Regionskommune:

Grundet de særlige geografiske forhold bibeholdes ydelse 2601 vedr. centrifugering af blodprøver for praksis på Christiansø, idet blodprøver kun meget vanskeligt kan afhentes på øen.

Ydelsesnummer Betegnelse Takst kr. (pr. 1. april 2024)
2601 Blodprøvetagning fra åre, præparation og centrifugering pr. forsendelse 129,97

 

Ydelsesnummer Betegnelse Takst kr. (pr. 1. april 2024)
4383 Sygebesøg inkl. første 10 min. af besøget 498,25
4384 Tidsforbrug pr. påbegyndt 10 min. til transport i forbindelse med sygebesøg, besøgstid ud over 10 min. samt evt. kommunikation med pårørende mv. 166,10

Der er på nuværende tidspunkt ingen lokale aftaler, som kun er gældende i Brøndby Kommune.

Der er på nuværende tidspunkt ingen lokale aftaler, som kun er gældende i Dragør Kommune.

På nuværende tidspunkt er følgende lokale aftale gældende i Fredensborg Kommune:

Der er på nuværende tidspunkt ingen lokale aftaler, som kun er gældende i Frederiksberg Kommune.

Der er på nuværende tidspunkt ingen lokale aftaler, som kun er gældende i Furesø Kommune.

I Gentofte Kommune gælder følgende lokale aftaler:

Ydelsesnummer Betegnelse Takst kr. (pr. 1. april 2024)
4284 Afregning af sygebesøg og møder 855,29
4286

Årlig helbredsundersøgelse
NB! Kun børn og unge under 18 år jf. tillægsaftale pr. 1. januar 2022

1.818,75

Der er på nuværende tidspunkt ingen lokale aftaler, som kun er gældende i Glostrup Kommune.

I Gribskov Kommune gælder følgende lokale aftaler:

Ydelsesnummer Betegnelse Takst kr. (pr. 1. april 2024)
4187 Sygebesøg ved egen læge 437,66
4188 Sygebesøg ved anden lokal læge 1.145,29

Ydelserne kan benyttes oven i de sædvanlige besøgshonorarer, jf. aftalens § 6, stk. 2.

I Halsnæs Kommune gælder følgende lokale aftaler:

Ydelsesnummer Betegnelse Takst kr. (pr. 1. april 2024)
4284 Sygebesøg / møder 855,29

I Helsingør Kommune gælder følgende lokale aftaler:

I Hillerød Kommune gælder følgende lokale aftale:

Der er på nuværende tidspunkt ingen lokale aftaler, som kun er gældende i Hvidovre Kommune.

Der er på nuværende tidspunkt ingen lokale aftaler, som kun er gældende i Høje-Taastrup Kommune.

I Hørsholm Kommune gælder følgende lokale aftaler:

Der er på nuværende tidspunkt ingen lokale aftaler, som kun er gældende i Ishøj Kommune.

Der er på nuværende tidspunkt ingen lokale aftaler, som kun er gældende i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Der er på nuværende tidspunkt ingen lokale aftaler, som kun er gældende i Rødovre Kommune.

Der er på nuværende tidspunkt ingen lokale aftaler, som kun er gældende i Tårnby Kommune.

Der er på nuværende tidspunkt ingen lokale aftaler, som kun er gældende i Vallensbæk Kommune.