Gå til indhold

Aftaler i Region Hovedstaden

Nogle aftaler er gældende for hele regionen, disse kan du finde nedenfor. Nederst på siden kan du se kommunale aftaler. Der kan desuden være indgået en række aftaler mellem enkeltlæger og region/kommune. Fx i forbindelse med rekrutteringstiltag i områder med manglende lægedækning. Oplysninger om disse kan få ved at rette henvendelse til det regionale sekretariat.

Gældende i hele regionen (ydelseskoder og takster pr. 1. april 2023)

Rammeaftale om opfølgende hjemmebesøg
Rammeaftale om honorering af praktiserende læger, der udfører opfølgende hjemmebesøg efter udskrivelse fra hospital i samarbejde med en kommune i Region Hovedstaden

Se også tillægsaftaler om palliation og forebyggelse af indlæggelser.

Ydelsesnummer Betegnelse Takst kr.
(pr. 1. april 2023)
4250 Hjemmebesøg 951,49
4251 Telefonkonsultation 73,08
4252 Medicinlister 60,57
4253 Kørselsgodtgørelse pr. kørt km 5,04
0101 Konsultation i stedet for hjemmebesøg 155,24
  Lægens tidsforbrug til mødestedet jf. overenskomstens § 64, stk. 2c:  
4201 Indtil 4 km 90,06
4202 Fra 4 indtil 8 km 131,18
4203 Fra 8 indtil 12 km 169,81
4204 Fra 12 indtil 16 km 208,70
4205 Fra 16 indtil 20 km 247,91
4206 Ud over 20 km 272,18
4207 + pr. påbegyndt km ud over 21 km 9,70

Se aftalen her.

Se vejledning her.


Tillægsaftale til rammeaftalen om opfølgende hjemmebesøg - palliative patientforløb

Tillægsaftale vedr. palliation til rammeaftale om honorering af praktiserende læger, der udfører opfølgende hjemmebesøg efter udskrivelse fra hospital i samarbejde med en kommune i Region Hovedstaden

Tillægsaftalen vedr. opfølgende besøg/konsultationer er en aftale, der træder i kraft, når patienten er terminal, og der er søgt terminaltilskud/-bevilling. Ydelsen kan tages ved alle konsultationer, der vedrører palliation − uden begrænsning. Aftalen er gældende i alle kommuner i Region H.

Ydelsesnummer Betegnelse Takst kr.
(pr. 1. april 2023)
4657 Konsultation i stedet for hjemmebesøg 439,16
4250 Opfølgende hjemmebesøg 951,49
4253 Kørselsgodtgørelse pr. kørt km 5,04
  Lægens tidsforbrug til mødestedet jf. overenskomstens § 64, stk. 2c:  
4201 Indtil 4 km 90,06
4202 Fra 4 indtil 8 km 131,18
4203 Fra 8 indtil 12 km 169,81
4204 Fra 12 indtil 16 km 208,70
4205 Fra 16 indtil 20 km 247,91
4206 Ud over 20 km 272,18
4207 + pr. påbegyndt km ud over 21 km 9,70

Se tillægsaftalen her.

Se vejledning her.


Tillægsaftale til rammeaftalen om opfølgende hjemmebesøg – forebyggelse af indlæggelser

Tillægsaftale om forebyggende hjemmebesøg til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser og lægefaglig kommunikation

Tillægsaftalen er en aftale, der kan anvendes til sygebesøg med henblik på forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelse.

Ydelsesnummer Betegnelse Takst kr.
(pr. 1. april 2023)
4292 Sygebesøg med henblik på forebyggelse af indlæggelse 951,49
4292 Konsultation i stedet for et hjemmebesøg 951,49
4293 Tværsektoriel lægelig kommunikation i patientforløb 77,35
4253 Kørselsgodtgørelse pr. kørt kilometer 5,04
  Lægens tidsforbrug til mødestedet jf. overenskomstens § 64, stk. 2c:  
4201 Indtil 4 km 90,06
4202 Fra 4 indtil 8 km 131,18
4203 Fra 8 indtil 12 km 169,81
4204 Fra 12 indtil 16 km 208,70
4205 Fra 16 indtil 20 km 247,91
4206 Ud over 20 km 272,18
4207 + pr. påbegyndt km ud over 21 km 9,70

Se tillægsaftalen her.

Se vejledning her.

Se fortolkning af lægefaglig kommunikation her

Aftale om udmøntning af "Forløbsprogram for demens" for så vidt angår almen praksis

Ydelsesnummer Betegnelse Takst kr. (pr. 1. april 2023)
4280 Indkaldelse demensundersøgelse 154,70
4282 Kontrol demens (årlig) 648,19
4283 Mail kommune 48,61
9001 Kørselsgodtgørelse pr. km 4,29
  Lægens tidsforbrug til mødestedet jf. overenskomstens § 95, stk. 2c:  
4201 Indtil 4 km 90,06
4202 Fra 4 indtil 8 km 131,18
4203 Fra 8 indtil 12 km 169,81
4204 Fra 12 indtil 16 km 208,70
4205 Fra 16 indtil 20 km 247,91
4206 Ud over 20 km 272,18
4207 + pr. påbegyndt km ud over 21 km 9,70

Se aftalen her.

Læs i PLO'rientering nr. 04/2023 om, hvordan der sker validering/kontrol af ydelserne i aftalen. 


Ydelse 7403 jf. rammeaftale om iværksættelse af laboratorieundersøgelser m.m. efter beslutning i regionerne. 

Se aftalen her.

Tillægsaftale vedr. ydelse 7403 - HbA1c-måling i almen praksis - for Region H kan ses her.

Ydelsesnummer Betegnelse Takst kr. (pr. 1. april 2023)
7403 HbA1c-undersøgelse 125,58

 

Aftale om hepatitis B-vaccine til mænd, der har sex med mænd

Ydelsesnummer Betegnelse Takst kr. (pr. 1. april 2023)
4105 Hepatitis B-vaccine til mænd 174,51

Se aftalen her.

 

AFTALEN ER OPSAGT MED VIRKNING FRA 1. APRIL 2023

 

Aftale om honorering for livmoderhalskræftscreening

Ydelsesnummer Betegnelse Takst kr. (pr. 1. okt. 2022)
4301 Udtagning til prøve af livmodermund og hals til cytologisk undersøgelse og systematisk screening 191,09

Se aftalen her. NB! Aftalen er opsagt med virkning fra 1. april 2023. 

 

  Betegnelse Takst kr. (pr. 1. april 2023)
4612 Model 1 676,99
4614 Model 2 169,24
4615 Model 3 429,37
4613 Model 4 338,48

Aftalen kan ses her. Aftalen er forlænget til den 31-12-2028, se tillægsaftale her.

Rammeaftale om allergiudredning ifm. priktest, ydelse 7402 (aftale)
NB! Gælder kun læger i det tidligere Frederiksborg Amt, dvs. Planområde Nord

Se aftalen her.

Øvrige samarbejdsaftaler uden ydelseskoder

Henvisning til vaccination mod Mpox (abekopper)
I Region Hovedstaden er der aftalt følgende: 
Vaccination mod Mpox (abekopper) i Region Hovedstaden

Kommunale akutfunktioner
Samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner
Lægefaglig vurdering af patienter på kommunal akutfunktion/akutteams er nu omfattet af OK22: Ydelse 0124

Brug af korrespondancemeddelelsen
Aftale om brug af korrespondancemeddelelsen

Botilbud
Rammeaftale om fasttilknyttede læger på kommunale botilbud i Region Hovedstaden
Konsulentkontrakt til faste læger på botilbud 2022 (Word)

Licensklinikker
Rammeaftale om licensklinikker i Region Hovedstaden

Konsulentaftaler mv. 
Honoreringsaftale for praktiserende læger, der fungerer som selvstændige konsulenter for Region Hovedstaden

Aftale om almenmedicinske uddannelseskoordinatorer (AMU) i speciallægeuddannelsen i Region Hovedstaden

Honorering for deltagelse i mødevirksomhed

Lokalaftale om fravigelse af administrationsgrundlaget for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæger i almen praksis

Aftale vedr. KAP-H (pdf)

Aktivitetsaftale om honorering af praktiserende læger ifm arbejdet vedr. utilsigtede hændelser

Sundhedsberedskabet
Aftale vedr. almen praksis' medvirken i sundhedsberedskabet

Udvidet behandlingsansvar 72 timer
Aftale om udvidet behandlingsansvar 72 timer

Samarbejdsaftaler på psykiatriområdet (forside)
Voksne - hent samarbejdsaftalen som pdf her
Børn og unge - hent samarbejdsaftalen som pdf her

Gensidig efteruddannelse
Aftale om gensidig efteruddannelse
Vejledning til Virk.dk inkl. EAN-nr. til brug for aftalen om gensidig efteruddannelse

Kommunale aftaler i Region Hovedstaden

Der er på nuværende tidspunkt ingen lokale aftaler, som kun er gældende i Albertslund Kommune.

På nuværende tidspunkt er følgende lokale aftale gældende i Allerød Kommune:

I Ballerup gælder der i øjeblikket følgende lokale aftale:

Ydelsesnummer Betegnelse Takst kr. (pr. 1. april 2023)
4284 Afregning af sygebesøg og møder 826,13

Følgende aftale er gældende i Bornholms Regionskommune:

Grundet de særlige geografiske forhold bibeholdes ydelse 2601 vedr. centrifugering af blodprøver for praksis på Christiansø, idet blodprøver kun meget vanskeligt kan afhentes på øen.

Ydelsesnummer Betegnelse Takst kr. (pr. 1. april 2023)
2601 Blodprøvetagning fra åre, præparation og centrifugering pr. forsendelse 106,03
Ydelsesnummer Betegnelse Takst kr. (pr. 1. april 2023)
4408 Konference (telefon eller video) x 4 253,87 x 4
Ydelsesnummer Betegnelse Takst kr. (pr. 1. april 2023)
4383 Sygebesøg inkl. første 10 min. af besøget 481,26
4384 Tidsforbrug pr. påbegyndt 10 min. til transport i forbindelse med sygebesøg, besøgstid ud over 10 min. samt evt. kommunikation med pårørende mv. 160,43

Der er på nuværende tidspunkt ingen lokale aftaler, som kun er gældende i Brøndby Kommune.

Der er på nuværende tidspunkt ingen lokale aftaler, som kun er gældende i Dragør Kommune.

På nuværende tidspunkt er følgende lokale aftale gældende i Fredensborg Kommune:

Der er på nuværende tidspunkt ingen lokale aftaler, som kun er gældende i Frederiksberg Kommune.

Der er på nuværende tidspunkt ingen lokale aftaler, som kun er gældende i Furesø Kommune.

I Gentofte Kommune gælder følgende lokale aftaler:

Ydelsesnummer Betegnelse Takst kr. (pr. 1. april 2023)
4284 Afregning af sygebesøg og møder 826,13
4286

Årlig helbredsundersøgelse
NB! Kun børn og unge under 18 år jf. tillægsaftale pr. 1. januar 2022

1.756,73

Der er på nuværende tidspunkt ingen lokale aftaler, som kun er gældende i Glostrup Kommune.

I Gribskov Kommune gælder følgende lokale aftaler:

Ydelsesnummer Betegnelse Takst kr. (pr. 1. april 2023)
4187 Sygebesøg ved egen læge 422,74
4188 Sygebesøg ved anden lokal læge 1.106,24

Ydelserne kan benyttes oven i de sædvanlige besøgshonorarer, jf. aftalens § 6, stk. 2.

I Halsnæs Kommune gælder følgende lokale aftaler:

Ydelsesnummer Betegnelse Takst kr. (pr. 1. april 2023)
4284 Sygebesøg / møder 826,13

I Helsingør Kommune gælder følgende lokale aftaler:

I Hillerød Kommune gælder følgende lokale aftale:

Der er på nuværende tidspunkt ingen lokale aftaler, som kun er gældende i Hvidovre Kommune.

Der er på nuværende tidspunkt ingen lokale aftaler, som kun er gældende i Høje-Taastrup Kommune.

I Hørsholm Kommune gælder følgende lokale aftaler:

Der er på nuværende tidspunkt ingen lokale aftaler, som kun er gældende i Ishøj Kommune.

Der er på nuværende tidspunkt ingen lokale aftaler, som kun er gældende i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Der er på nuværende tidspunkt ingen lokale aftaler, som kun er gældende i Rødovre Kommune.

Der er på nuværende tidspunkt ingen lokale aftaler, som kun er gældende i Tårnby Kommune.

Der er på nuværende tidspunkt ingen lokale aftaler, som kun er gældende i Vallensbæk Kommune.