Gå til indhold

PLO'rientering 01/2021

Nyhed PLO

Nyt fra bestyrelsen: Praktiserende læger er klar til at vaccinere alle danskere mod COVID-19

15. januar 2021

Nyt fra bestyrelsen: Praktiserende læger er klar til at vaccinere alle danskere mod COVID-19

En del af os har de seneste uger i et rigtig godt samarbejde med stat, regioner og kommuner løst opgaven med at vaccinere på landets plejecentre, og mange er netop i de her dage i gang med at vaccinere ældre, der bor i eget hjem og modtager personlig og praktisk hjælp. Jeg har netop meddelt sundheds- og ældreministeren, at almen praksis er klar til at tage ansvaret for vaccination også af resten af den danske befolkning.
 
Det har været en fornøjelse at opleve den store opbakning og det dedikerede arbejde, I alle har ydet, de seneste uger.
 
Vaccination mod COVID-19 er den mest samfundskritiske opgave, vi står over for netop nu, og vi er klar til at forpligte os til en stor og aktiv rolle i COVID-19-vaccinationen.
 
Almen praksis har mange års erfaring med vaccination af den danske befolkning og har et unikt og indgående kendskab til vores patienter. Dermed har vi de bedste forudsætninger for at vaccinere i rette rækkefølge og på en måde, så leverancer ikke går til spilde.
 
Jeg tror på, at en personlig indkaldelse fra egen læge, og det at vaccinationen foregår tæt på patienten på en kendt og tryg måde, vil øge tilslutningen til vaccinationsprogrammet mod COVID-19.
 
Selvom den første vaccine fra Pfizer/BioNTech er mere besværlig at håndtere end mange andre vacciner, viser vores erfaringer nu, at de trods alt godt kan håndteres ude hos os i almen praksis, da den uåbnede vaccine, når den er fjernet fra opbevaring på frost, kan opbevares i op til fem dage ved 2-8 °C. 

I Region Midtjylland har vores kollegaer allerede her i første fase stået for opblanding af vaccinen på plejecentrene. Disse erfaringer betyder, at vi er trygge ved at sige, at almen praksis vil kunne klare den praktiske håndtering af vaccinerne. 
 
Jeg har derfor i denne uge meddelt sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke, at de praktiserende læger også kan, og meget gerne vil, bidrage til at løse de næste faser af vaccinationsopgaven, så det bliver trygt, sikkert og tættest muligt på borgerne.

Det er dog endnu ikke afklaret, hvor stor en rolle almen praksis får i forbindelse med COVID-19-vaccinationer.

For yderligere information kontakt
Formand Jørgen Skadborg 
jsk.plobest@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Du skal pt. IKKE henvise til COVID-19-vaccination

Der er fortsat en del forvirring omkring, hvad almen praksis’ opgave er i denne fase, hvor de mest syge patienter skal vaccineres. Almen praksis skal på nuværende tidspunkt kun helt undtagelsesvist henvise til vaccination. Det er sygehusene som ifølge Sundhedsstyrelsen har til opgave at finde og henvise disse særligt udsatte patienter.
 
Almen praksis skal ikke søge iblandt sine patientpopulation eller reagere på ønske om henvisning fra patienterne. Det er sygehusenes opgave at beslutte, hvem disse patienter er.
 
Der er desværre en del klinikker, der har modtaget et brev fra regionen eller sygehuset, hvor man kan få opfattelsen af, at man skal gå i gang med at henvise. Det er en misforståelse.

Du skal som hovedregel IKKE gøre noget på nuværende tidspunkt mht. at henvise patienter.
 
Det betyder, at du  kun helt undtagelsesvist – og som tidligere meldt ud i mail fra PLO  den 5. januar - kan henvise ca 1 patient pr kapacitet, og at denne ene patient  kun henvises, hvis man som led i en konsultation falder over en åbenlys fejl ved sygehusenes indkaldelse. 

PLO melder løbende ud om procedurerne pr. medlemsmail, på PLO's medlemsfacebookgruppe og via PLO’rientering, og man er godt hjulpet, hvis man følger de procedurer, PLO sender ud, uagtet at andre instanser skriver noget andet. 
 
For yderligere information kontakt
PLO’s Medlemsservice 
Tlf. 3544 8490, plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


COVID-19-vaccinationskoden (4486) bruges også ved vaccination af kommunalt personale

Honoraraftalen mellem RLTN og PLO om COVID-19-vaccination af beboere i plejebolig mv. kan også finde anvendelse ved vaccination af det kommunale personale, som samtidig vaccineres. 

Honoraraftalen kan dog ikke anvendes ved vaccination af praksispersonale.
 
For yderligere information kontakt
PLO’s Medlemsservice 
Tlf. 3544 8490, plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Opdateret retningslinje for håndtering af vaccination mod COVID-19

Retningslinjen for håndtering af vaccination mod COVID-19 er blevet opdateret – bl.a. med information om Modernas vaccine, som også er taget i brug i Danmark. 
 
I retningslinjen beskrives de overordnede målsætninger med vaccinationsindsatsen, samt principper for prioritering og visitation til vaccination i en situation med begrænsede forsyninger.
 
Læs retningslinjen her (link ikke længere aktivt).

DSAM har desuden udarbejdet FAQta-ark om de to COVID-19-vacciner:

For yderligere information kontakt
PLO’s Medlemsservice 
Tlf. 3544 8490, plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


DSAM har lavet en guide til behandling af plejehjemsbeboere med COVID-19

Formålet med  guiden er at hjælpe den praktiserende læge til bedre behandling af COVID-patienten på plejehjemmet. Der er konkrete råd til afklaring, medicinering og iltbehandling.

Se vejledningen her 

For yderligere information kontakt
PLO’s Medlemsservice 
Tlf. 3544 8490, plo@dadl.dk
 

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Hent dine akkrediteringsdokumenter inden 26. februar

Hvis du i forbindelse med akkrediteringen af almen praksis i perioden 2016-2019 har benyttet det dokumentstyringssystem, som blev stillet til rådighed fra det tidligere DAK-E (nu KiAP), kan du hente dine dokumenter, hvis du ønsker det, inden den 26. februar, hvor systemet lukkes.  
 
Du vil have adgang til at hente dine dokumenter på www.kiap.dk (se vejledning her) inden fredag den 26. februar, hvor systemet lukkes og fjernes fra hjemmesiden.
 
For yderligere information kontakt
Teknisk support, KiAP 
Tlf. 7196 8844, support@kiap.dk
 

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Kighostevaccination til gravide i 3. trimester fortsætter indtil 31. marts

Tilbuddet om gratis kighostevaccination til gravide i 3. trimester, der som udgangspunkt tilbydes ved 3. graviditetsundersøgelse, er forlænget indtil udgangen af marts 2021.
 
Som følge heraf har PLO og RLTN forlænget honoraraftalen. Ydelseskoder og honorering er uændrede.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Dorthe Rodian Arleth 
Tlf. 3544 8462, dar.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Pneumokokvaccination fortsætter – foreløbigt indtil 31. marts

Det gratis tilbud til ældre og borgere med visse kroniske sygdomme mod pneumokoksygdom med den 23 valente pneumokokvaccine (Pneumovax) fortsætter. Pneumovax er dog udsolgt og forventes først på lager ved Statens Serum Institut (SSI) igen i februar 2021. 
 
Der forventes således ikke stor vaccinationsaktivitet på dette område, og da de centrale sundhedsmyndigheder endnu ikke har besluttet sig for varigheden af tilbuddet, er der enighed om, at den eksisterende honoraraftale fortsætter foreløbigt indtil udgangen af marts 2021. 
 
Se aftalen her
 
For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Dorthe Rodian Arleth 
Tlf. 3544 8462, dar.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Økonomien i almen praksis

På baggrund af aktiviteten i almen praksis for de første ti måneder af 2020 har PLO’s sekretariat beregnet en prognose for hele det tredje overenskomstår. Denne viser, at vi med den nuværende aktivitet vil ende 116 mio. kr. under den aftalte økonomiramme, svarende til ca. 34.700 kr. pr. læge.
 
Det skal bemærkes, at vi har en uenighed med Danske Regioner omkring rammens størrelse, og at vi med Danske Regioners opgørelse kun lige akkurat vil ligge under rammen (inkl. buffer).

PLO og Danske Regioner har desuden aftalt, at en evt. rammeoverskridelse, som kan tilskrives ekstra aktivitet pga. COVID-19, under alle omstændigheder kan holdes udenfor økonomirammen, så intet tyder på, at det ender med en rammeoverskridelse.
 
For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Jeppe Krag
Tlf: 3544 8451, jek.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Lægedage 2021 afholdes 

Set i lyset af den igangværende udrulning af vaccination mod COVID-19 har PLO’s bestyrelse besluttet at planlægge efter at kunne gennemføre Lægedage 2021 på sædvanlig vis i Bella Center i København.
 
Tilmeldingen til Lægedage 2021 åbner midt i august 2021. På det tidspunkt ved vi forhåbentligt, om det kan lade sig gøre at mødes alle sammen.
 
For yderligere oplysninger kontakt:
Ansvarlig for Lægedage, souschef Eva Maria Mogensen
Tlf. 35 44 83 85, emm.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Kurser lukkes ned i januar og februar 2021

PLO-Efteruddannelses kursusaktiviteter er lukket ned i januar og februar. Det sker på grund af de nuværende coronarestriktioner. Kursusstederne holder foreløbigt lukket. Det betyder, at vi ikke kan afvikle vores fysiske kurser. Vi håber at kunne genåbne kurserne i marts eller april 2021 afhængigt af, hvornår kursusstederne genåbner.
 

Vi skriver ud til alle deltagere i forhold de konkrete kurser og tilbagebetaler kursusgebyret. Vi følger udviklingen tæt, og du kan altid se status for kurserne på PLO-E's hjemmeside.
 
For yderligere oplysninger kontakt:
Efteruddannelseschef James Høpner
Tlf. 35 44 84 48, jah.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Nyt fra PLO-Hovedstaden

Hvornår skal jeg og mit praksispersonale vaccineres?
Er du ikke vaccineret som plejecenterlæge, og har du tilmeldt dig og personale til PLO, skal du vente til du får brev i e-Boks. PLO-C arbejder nationalt, og vi arbejder regionalt på, at I bliver vaccineret hurtigst muligt i respekt for sundhedsmyndighedernes udmeldinger og prioriteringer.

Den 12. januar var der 1.100 læger og praksispersonale, der har fået 1. vaccination i Region Hovedstaden.

Vaccinationsprocessen i Region Hovedstaden 

Til dig, der er en del af vaccinationsprocessen på plejecentre, bosteder mv.: 

  • 2. runde af vaccination af plejecentre er udsendt til vaccinerende læger. Region Hovedstaden har i denne omgang langt flere vaccinationer uden for dagtid – herunder weekender. Dette skyldes personalemæssige og logistiske hensyn. Husk at tage A-vagts- eller B-vagtshonorar, hvis du vaccinerer i vagttid. 
  • På plejecentre vil der blive kørt 3 vaccinationsrunder. Det betyder, at man ved 2. vaccination på plejecentre kan give 1. vaccine til beboere, der ikke fik i første runde. Vedr. personale vil man tilstræbe, at det er de samme, der vaccineres i 2. runde som i 1. runde. 
  • På kommunale midlertidige ophold/bosteder/akutpladser vil der kun blive kørt 2. vaccinationsrunder. Det betyder, at man ved 2. runde kun kan vaccinere dem, der har fået 1. vaccine. Det er kommunernes ansvar at samle de borgere, der har fået 1. vaccine også til 2. vaccine. 
  • PLO-Hovedstaden har fået en ny opgave med at vaccinere på udvalgte plejeboliger og udvalgte sociale tilbud. Lige som med plejecentre vil jeres PLO-K-formand være den person, der i samarbejde med PLO-H-sekretariatet koordinerer, hvem der vaccinerer.
    Vi ved endnu ikke, hvilke bosteder og sociale tilbud som er udvalgt til vaccination, men du må gerne hjælpe din PLO-K-formand med en mail, hvis du har en særlig relation til et bosted eller lignende. Vi håber på forståelse af, at det nok kommer til at gå hurtigt med at finde en læge, og at der vil komme meget korte frister for vaccinationen. 
  • For borgere over 65 år der modtager personlig og praktisk hjælp er det kommuner og region, der står for vaccinationen. Almen praksis i Hovedstaden har ikke en rolle i dette arbejde. Den 13. januar åbnede vaccinationscentre i Bella Center, Øksnehallen, Ballerup og på Bornholm. I næste uge åbner centre i Hillerød og Ishøj. 
  • I de kommende uger skal langt de fleste vacciner bruges til 2. vaccine af borgere og sundhedspersonale. Det betyder, at langt færre vil blive vaccineret første gang.
  • Husk i øvrigt som vanligt at tænke etisk over jeres valg, når der er ”rest-vacciner”. Det er vigtigt for PLO, at troværdigheden ikke på nogen måde kan kompromitteres.  

Har du spørgsmål om vaccination eller vaccinationsprocessen - så stil dem til PLO
I den seneste tid er der mange af jer, der har stillet spørgsmål om vaccinationsprocessen til Region Hovedstaden. Men da det er PLO, der har taget opgaven med vaccination af plejecentre, skal I stille spørgsmål til PLO. 

Har du lægefaglige spørgsmål om vaccinationen eller noget praktisk i forbindelse med vaccinationen, fx er du i tvivl om en retningslinje, eller har du brug for et godt kollegialt råd i den forbindelse, skal du stille dit spørgsmål til PLO-Hovedstadens lægelige konsulent og kontaktperson: Næstformand i PLO-Hovedstaden Jørgen Steen Andersen: E-mail dakjsa@gmail.com

Har du organisatoriske spørgsmål, fx hvor mange vacciner er der til praksis, er jeg på listen over vaccinerende læger mv., så skriv til Markus Hahn i PLO-H-sekretariatet på mar.plo@dadl.dk

Har du akutte spørgsmål, er du også velkommen til at ringe til Markus Hahn på 2332 2006.

Frist for ansøgning til Samarbejdsudvalget for almen praksis er den 28. januar
Fristen for ansøgninger til Samarbejdsudvalgets møde den 4. marts er den 28. januar. Ansøgninger sendes til csu@regionh.dk

Samarbejdsudvalget behandler ansøgninger om delepraksis uden for lægedækningstruede områder samt forlængelse af delepraksistilladelser, ansøgninger om generationsskifteaftaler, ansøgninger om lavere patientantal under 1.600 af særlige grunde, ansøgninger om forhøjelse af patientantal over 2.700 samt ansøgninger om fristforlængelse for besættelse af kapacitet.

Husk valg til bestyrelsen i PLO-K på generalforsamling i januar-februar
Valg af bestyrelsesmedlemmer til PLO-K finder sted på den ordinære generalforsamling i januar-februar de ulige år, dvs. her i 2021. Kandidater til bestyrelsen i PLO-K meddeler deres kandidatur på generalforsamlingen.

Du kan læse mere om valg til PLO-K i PLO's vedtægter § 42

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet