Gå til indhold

PLO'rientering 01/2024

Nyhed PLO

Stem, når der er valg til Lægernes Pension, skriver formanden. Læs også om, at der intet nyt er om den forventede overskridelse af økonomirammen, at socialmedicinsk samarbejde kan foregå på video, at der endnu ikke er afklaring af, hvordan afskaffelsen af store bededag skal påvirke økonomirammen, om dosis og recepter på Ozempic, gratis webinar om dosispakket medicin, ny app til gravide og opdatering af Min Læge, om at tage systematisk efteruddannelse nu, kurser i ultralyd samt om, at du kan bidrage til projekt om hjernerystelse. Endvidere er der nyt fra PLO-Hovedstaden.

Sten stablet oven på hinanden ved en strand
INDHOLD
 • Nyt fra bestyrelsen: Husk, at stemme, når der er valg til Lægernes Pension 
 • Intet nyt om den forventede overskridelse af rammen
 • Endnu ingen afklaring af, hvordan afskaffelsen af store bededag skal påvirke økonomirammen
 • Vær opmærksom på dosis, når du ordinerer og godkender recepter på Ozempic
 • Socialmedicinsk samarbejde kan foregå på video
 • Endnu ingen afklaring af, hvordan afskaffelsen af store bededag skal påvirke økonomirammen
 • Vær opmærksom på dosis, når du ordinerer og godkender recepter på Ozempic
 • Gratis webinar om dosispakket medicin i jeres lægesystem
 • Ny offentlig app til gravide og opdatering af Min Læge
 • Tag din systematiske efteruddannelse allerede i foråret
 • Bruger du ultralyd i din klinik?
 • Projekt om hjernerystelsespatienter søger læger til online interview
 • Nyt fra PLO-Hovedstaden

Nyt fra bestyrelsen:

Husk at stemme, når der er valg til Lægernes Pension

For nogle forekommer det langt fra og ikke særligt aktuelt. For andre er det lige op over. Og for nogle kan der ikke gøres mere. Men uanset om du er ung læge, midaldrende eller ældre, vil jeg opfordre hver og én til at stemme til valget til Lægernes Pension. For pensionen er vigtig for alle, og det har stor betydning, hvordan vores pensionskasse agerer.

Fra den 19. januar til den 7. februar kl. 12.00 kan du være med til at afgøre, hvem der skal repræsentere dine interesser i Lægernes Pension og sikre, at du har en god pensionsordning, der er tilpasset dine behov.

Det er meget vigtigt for PLO, som er ”lillebror” i pensionskassesammenhæng, at vi bliver godt repræsenterede i pensionskassen, og at vores særlige forhold som selvstændige erhvervsdrivende bliver rummet på passende vis i en kollektiv ordning, hvor flertallet er ansatte.

Sammen med de andre forhandlingsberettigede organisationer bakker PLO op om Lægeforeningens liste, der stiller op på et fælles valggrundlag. Lægeforeningens liste arbejder for høje, langsigtede afkast til medlemmerne kombineret med respekt for menneskerettigheder, miljø, klima og antikorruption. Lægeforeningens liste går ind for ligestilling og er imod diskrimination af enhver art, også på pensionsområdet.

20 PLO’ere er opstillet på Lægeforeningens liste sammen med 84 kandidater fra de andre forhandlingsberettigede foreninger i Lægeforeningen.

Fra den 19. januar kan du se en oversigt over alle lister og kandidater samt læse valggrundlag på denne side om valget. [Update 12. februar: Valget af afsluttet - se resultat her

Du vil i næste uge få en mail om valget fra Lægernes Pension. I den er der link til selve valghandlingen.

Jeg håber, du vil deltage i valget, og som nævnt opfordrer jeg til, at du stemmer på et af de 20 PLO-medlemmer, der stiller op på Lægeforeningens liste.

Jørgen Skadborg
Formand for PLO

____

Intet nyt om den forventede overskridelse af rammen

Som meldt ud i PLO’rientering 21. december viser seneste prognose, at PLO forventer en overskridelse af den økonomiske ramme for almen praksis på 1,7 % svarende til 157 mio. kr. 

Rammen kan overskrides med op til 0,6 %, uden at det har konsekvenser. Hvis PLO’s prognose holder, er der derfor udsigt til, at 101 mio. kroner skal modregnes i honorarstigningerne - medmindre det aftales, at øge rammen, hvilket PLO er i dialog med Danske Regioner om.

Den endelige opgørelse for hele 2023 ventes først at foreligge i slutningen af januar.

Vi orienterer medlemmerne, når der er nyt i sagen.

For yderligere oplysninger:
PLO Medlemsservice
Telefon: 3544 8490, plo@dadl.dk 

____

Socialmedicinsk samarbejde kan foregå på video

Der har hersket tvivl om, det er muligt at deltage over video i tværfaglige møder med kommunen i forbindelse med det socialmedicinske samarbejde jf overenskomsten § 64 ydelsesnummer 3304.

Det er nu afklaret med Danske Regioner, at det er muligt at deltage i denne type møder over video og afregne ydelse 3304.

Deltagelse over video er ikke nævnt i vejledningen til overenskomsten, men den opdateres ved førstkommende lejlighed.

Læs mere om socialmedicinsk samarbejde i vejledningen til overenskomsten på side 182.

For yderligere oplysninger:
Chefkonsulent Stine Søndergaard
Telefon: 3544 1081, ssoe.plo@dadl.dk

____

Endnu ingen afklaring af, hvordan afskaffelsen af store bededag skal påvirke økonomirammen

Store bededag er afskaffet pr. 1. januar, og PLO er - som vi orienterede om i PLO’rientering 21. december - i dialog med Danske Regioner om konsekvenserne i forhold til Overenskomst om almen praksis. Omdannelsen af store bededag til en almindelig hverdag vil resultere i mere aktivitet i almen praksis, hvilket må danne grundlag for at hæve den økonomiske ramme for 2024.

Vi orienterer medlemmerne, så snart der er et resultat af dialogen.

Ansatte hvis arbejdstid forøges, skal have et kompenserende løntillæg, som er fastsat til 0,45 % af den ansattes årsløn. Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA). har udarbejdet svar på forskellige spørgsmål, som dette tillæg kan rejse i almen praksis. Her på PLA’s side (bag login), som løbende opdateres, finder du også information om varsling, arbejdstid og løn til forskellige typer ansatte og situationer.

For yderligere oplysninger: 
Vicedirektør Jette Stagsted Galatius
Telefon: 3544 8472, jsg.plo@dadl.dk

____

Vær opmærksom på dosis, når du ordinerer og godkender recepter på Ozempic

Flere regioner har oplevet enkelttilfælde, hvor der er indløst recepter på Ozempic med tilskud på langt over 100.000 kr. per år, hvilket svarer til et forbrug mange gange over den anbefalede maksimale dosis. Årsagen formodes at være videresalg som vægttabsmedicin, da Ozempic indeholder samme aktive indholdsstof som i vægttabsmidlet Wegovy, der ikke er tilskudsberettiget.

PLO opfordrer til at være ekstra opmærksom på patientens forbrug af Ozempic, inden man godkender fornyelse af recept.

For yderligere oplysninger: 
Vicedirektør Jette Stagsted Galatius
Telefon: 3544 8472, jsg.plo@dadl.dk

____

Gratis webinar om dosispakket medicin - i jeres lægesystem

Hvornår er dosispakket medicin et godt valg? Hvordan kan det være et godt arbejdsredskab, når patienter skal trappes ned i medicin over længere tid? Hvordan startes det op? Hvordan vedligeholdes dosiskortet, når der er ordinationsændringer, restordrer eller dosiskortet har været sat i bero?

De spørgsmål kan både læger og praksispersonale få svar på i gratis webinarer, der handler om flowet i oprettelse og vedligehold af dosispakket medicin samt arbejdsgangene i eget lægesystem.

Webinarerne udbydes af MedCom, som har fået til opgave at understøtte iværksættelsen af dosispakket medicin, og de afholdes i samarbejde med PLO, datakonsulenter og alle lægepraksissystemerne. 

Webinarerne foregår på disse datoer alle dage kl. 14.30-16.00:

 • EG Clinea 24. januar
 • XMO 29. januar
 • MyClinic 1. februar 
 • EG WinPLC 5. februar
 • MultiMed 7. februar
 • Novax 27. februar

Meld dig til her hos MedCom

For yderligere oplysninger:
Chefkonsulent Martin Bagger Brandt
Telefon: 3544 8302, mbb.plo@dadl.dk

____

Ny app til gravide og opdatering af Min Læge med spørgeskema

Sundhedsdatastyrelsen har lanceret den nationale og gratis app ”Min Graviditet”, som PLO har deltaget i udviklingen af. Appen er del af et overordnet projekt, der også har til formål at digitalisere vandrejournalen. 

Appen indeholder artikler og videoer om graviditet, fødsel og livet med et spædbarn, oversigt over et standardiseret graviditetsforløb, terminsberegner m.m. Materialet er valideret af Sundhedsstyrelsen og opdateres løbende i takt med, at der kommer nye anbefalinger.

Appens funktionalitet udvides løbende, så også tværgående journaldata med tiden kan ses af den gravide. 

Appen ligger på forsiden i Min Læge App under ’Anbefalede apps’. 

I løbet af første halvdel af 2024 vil Min Læge App i øvrigt blive opdateret, så praktiserende læger kan sende spørgeskema (PRO-skema) til gravide i Min Læge App. På den måde kan patienten indregistrere nødvendige og relevante data inden første graviditetskonsultation.  
 
Læs mere om appen Min Graviditet her hos Sundhedsdatastyrelsen.

For yderligere oplysninger:
Chefkonsulent Martin Bagger Brandt
Telefon: 3544 8302, mbb.plo@dadl.dk

____

Tag din systematiske efteruddannelse allerede nu

Hvert år får du som praktiserende læge tildelt midler til tre dages systematisk efteruddannelse (SE) ud over 21.400 kr. til selvvalgt efteruddannelse.

Det er en god idé at gennemføre de tre dages systematisk efteruddannelse i starten af året, og PLO-Efteruddannelse udbyder SE allerede i marts, april og maj måned.

Der er både SE-Dage, hvor du kan tage flere kursusdage samlet, og der er enkeltstående kurser.

SE-Dage:

Enkeltstående kurser:

Husk, at der også er mulighed for at tage den systematiske efteruddannelse som gruppebaseret efteruddannelse fx i din DGE-gruppe.

For yderligere oplysninger:
PLO-Efteruddannelse, kursusafdelingen
Telefon: 3544 8416, Kurser.plo@dadl.dk

____

Bruger du ultralyd i din klinik?

Hvis du er interesseret i at lære mere om brug af ultralyd i almen praksis, kan du nu både komme på et basiskursus og flere forskellige fortsætterkurser:

 • Basiskursus Lyngby: 5. marts, 2. april, 21. maj 
 • Basiskursus Aarhus: 21. marts, 25. april, 13. juni 
 • Basiskursus Odense: 28. august, 25. september, 27. november

 • Fortsætterkursus
  • 6. marts Muskel/skeletlidelser i overekstremiteterne
  • 7. marts Akut abdomen
 • Fortsætterkursus
  • 27. august Underekstremiteterne
  • 28. august Hjerte-lunge
  • 29. august Aorta, dyb venetrombose, veneadgang

For yderligere oplysninger:
PLO-Efteruddannelse, Kursusafdelingen
Telefon: 3544 8416, kurser.plo@dadl.dk

_____

Projekt om hjernerystelsespatienter søger læger til online interview

Vil du hjælpe med at skaffe mere viden om behandlingen af patienter med længerevarende symptomer efter hjernerystelse i almen praksis? Så kan du deltage i et online interview på 30-45 minutter og bidrage til et forskningsprojekt, der udføres på Dansk Center for Hjernerystelse, Institut for Psykologi, KU, og Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi, SDU.

Du skal som praktiserende læge have erfaring med patientgruppen, og der udbetales ikke honorar for at deltage. Interviewet anonymiseres.

Der skal bruges 25 praktiserende læger fra hele landet.

For yderligere oplysninger og tilmelding:
Lektor Hana Malá Rytter, Institut for Psykologi, Københavns Universitet 
Telefon: 2165 1533, hana.mala@psy.ku.dk

Nyt fra PLO-Hovedstaden

Lægedækningstruede områder fra 1. januar

Region Hovedstaden, PLO-Hovedstaden og regionens kommuner er enige om, at følgende områder gælder som lægedækningstruede i 2024: Amager, Bispebjerg, Bornholm, Brøndby, Egedal, Gribskov, Hvidovre, Høje-Taastrup, Nørrebro, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk. 

Egedal, Gribskov, Nørrebro og Rødovre er nye lægedækningstruede områder. 

Brønshøj-Husum er pr. 1. januar 2024 ikke længere et lægedækningstruet område. 

Af Overenskomst om almen praksis fremgår det, at almen praksis i lægedækningstruede områder i henhold til praksisplanen har en række udvidede muligheder bl.a. mere fleksible rammer for ansættelse af læger og adgang til etablering af delepraksis.

Ansøgningsfrist til næste møde i Samarbejdsudvalget er 25. januar

Samarbejdsudvalget behandler ansøgninger om delepraksis uden for lægedækningstruede områder samt forlængelse af delepraksistilladelser, ansøgninger om generationsskifteaftaler, ansøgninger om lavere patientantal under 1.600 af særlige grunde, ansøgninger om forhøjelse af patientantal over 2.700 samt ansøgninger om fristforlængelse for besættelse af kapacitet. 

Næste møde holdes den 29. februar 2024, og der er frist for ansøgninger den 25. januar 2024.
 
Ansøgninger sendes til csu@regionh.dk, att. Samarbejdsudvalget vedr. almen praksis.