Gå til indhold

PLO'rientering 05/2024

Nyhed PLO

Koncernklinikker er et misfoster, siger PLO's formand i sin leder, og du kan læse om prognose for økonomien i almen praksis, stabil udvikling i goodwill og handler, at fondssystemet igen er tilgængeligt, om nyt gruppebaseret modul om hypertension, ny platform til DGE-grupperne, og om hvor du kan finde vejledninger om videokonsultationer. Endelig er der nyt fra PLO-Hovedstaden og PLO-Sjælland.

Bærbar pc med DR-udsendelsen Kontants logo
Indhold
 • Nyt fra bestyrelsen: Koncernklinikker er et misfoster
 • Prognose for økonomien i almen praksis
 • Stabil udvikling i goodwill og handler, og færre praksis lukker
 • Fondssystemet er igen tilgængeligt
 • Nyt gruppebaseret modul til praksispersonalet: Ukompliceret hypertension
 • Grupperne.dk – den nye nationale platform til DGE-grupperne
 • Læs vejledninger om videokonsultationer og start i dag
 • Nyt fra PLO-Hovedstaden
 • Nyt fra PLO-Sjælland
Nyt fra bestyrelsen

Nyt fra bestyrelsen: Koncernklinikker er et misfoster

DR-Kontant har med to tv-udsendelser sat fokus på et alvorligt problem, som PLO i årevis har gjort opmærksom på: At en række lægeklinikker reelt styres af koncernen alles Lægehus med ejerlæger, der for en dels vedkommende stort set aldrig viser sig i klinikken eller på anden vis er involveret i driften.

Tidligere ansatte fortæller i udsendelserne om sundhedsfagligt uforsvarlige forhold; vi hører om eksempler på et meget højt forbrug af flere enkeltydelser, og at der tilsyneladende er afregnet for ydelser, der ikke er leveret. Og det dokumenteres, at alles Lægehus har udarbejdet en vejledning til lægeklinikker, der tilskynder til ukorrekt brug af flere bestemmelser i vores overenskomst.

Det er trist, at de ansvarlige myndigheder har tilladt dette misfoster at vokse frem. PLO har fra starten advaret om, hvad det kunne få af uheldige konsekvenser, da man i 2013 ændrede lovgivningen og tillod, at samme læge kan eje op til seks ydernumre. Virkeligheden har desværre overgået selv vores værste anelser fra dengang.

Grundlæggende er det et sundt princip, at vi som praktiserende læger er til stede og tager ansvar for driften i den klinik, vi ejer. Jeg har ingen problemer med, at samme læge kan eje fx to klinikker i samme geografiske nærområde. Men hvad godt skulle der komme ud af, at samme læge kan eje seks forskellige klinikker i seks forskellige dele af landet uden at være involveret i driften? Det gavner ingen - bortset fra de udenlandsk ejede koncerner, der suger penge ud af de offentlige kasser, og de stråmandslæger, der får en beskeden bid af kagen.

Det er naturligvis op til Folketinget, om loven skal ændres. Det har PLO ingen indflydelse på.

Men jeg forventer, at regionerne følger op på de afsløringer, der lægges frem i de to udsendelser. Hvis regionerne ikke tager de her sager op, vil PLO rejse dem i vores samarbejdssystem.

Regionerne har et ansvar for at føre kontrol, så det sikres, at offentlige midler ikke anvendes forkert, og der slås ned på systematisk svindel. Det ansvar har regionerne i flere sager, der dokumenteres af DR, åbenlyst ikke levet op til. 

Venlig hilsen

Jørgen Skadborg,
Formand for PLO,
jsk.plobest@dadl.dk

 

Fakta

PLO har opgjort, at alles Lægehus og Nordic Medicare i dag står for at lægebetjene 165.000 borgere i Danmark. I alt er 267.000 patienter tilmeldt et lægehus, hvor der ikke er en fast ejerlæge til stede.

Læs, hvordan PLO mener, loven bør ændres for at komme stråmandsklinikker til livs (pdf)

Se de to tv-udsendelser "Læger på kanten" (dr.dk)

Prognose for økonomien i almen praksis

Sekretariatet har opgjort aktiviteten i almen praksis i januar måned og på den baggrund lavet en prognose for hele året. Prognosen viser, at det kan forventes, at aktiviteten vil ligge 5,9% under rammen. Det skal understreges, at eftersom prognosen kun baserer sig på aktiviteten i én måned, er den meget usikker.

Prognosen afspejler, at aktiviteten i januar var lavere sammenlignet med tidligere år – dette gælder særligt uge 52 (der tæller med i økonomirammen for 2024) og uge 1. Den lave aktivitet i disse to uger kan hænge sammen med, at mange læger i slutningen af året reducerede aktiviteten for at begrænse overskridelsen af den økonomiske ramme for 2023.

Sekretariatet følger aktiviteten i almen praksis tæt og vil hver måned udsende en opdateret prognose til medlemmerne.

For yderligere oplysninger:
Konsulent Josephine Haumann, 
Telefon: 3544 8384, jha.plo@DADL.DK

_____

Stabil udvikling i goodwill og handler, og færre praksis lukker

PLO har udarbejdet sin årlige goodwill-analyse for 2023. Analysen viser blandt andet, at der i 2023 i alt blev foretaget 212 handler. Det er lidt flere end i 2022. 

Goodwillprocenten har de seneste år ligget på et stabilt niveau omkring de 50%. I 2023 lå den på 53,8%. Region Midtjylland har med 63,9% den højeste goodwill, mens Region Sjælland med 27,3% har den laveste. I knap ni ud af ti almindelige praksishandler bliver der handlet med goodwill.

Andelen af praksis, der lukker, uden at det har været muligt at finde en køber, er på kun 4% og er faldet en smule. 

Læs goodwill-analysen her på Læger.dk (pdf) 

For yderligere oplysninger:
Konsulent Josephine Haumann, 
Telefon: 3544 8384, jha.plo@DADL.DK

_____

Fondssystemet er igen tilgængeligt

I forbindelse med årsafslutning har fondssystemet været lukket ned i en periode. Nu er systemet åbent igen, og det er muligt at få adgang, så du kan søge tilskud samt se dine 2024-midler.

Klik og læs om hvad, du kan søge tilskud til, og hvordan du søger (Læger.dk)

Klik her for at gå direkte til login

For yderligere oplysninger:
Fonden for Almen Praksis
Telefon: 3544 8498, euf.plo@dadl.dk

_____

Nyt gruppebaseret modul til praksispersonalet: Ukompliceret hypertension

Det er nu muligt at bestille et helt nyt PGE-modul (Personale Gruppebaseret Efteruddannelse). Det omhandler hypertensionsbehandling hos patienter uden væsentlig komorbiditet, og hvor blodtryksregulering er en stor del af behandlingen. Måske er det noget for dit personale? 

Der vil i materialet være fokus på:

 • Hvordan man i almen praksis måler et korrekt blodtryk
 • Hvordan man udreder for hypertension, og hvem der skal have supplerende undersøgelser
 • Hvem skal behandles, og hvad er grænserne
 • Den medicinske behandling af hypertension
 • Kolesterolbehandling ved essentiel hypertension uden anden væsentlig komorbiditet.

Du bestiller materialet om ukompliceret hypertension her 

PGE adskiller sig fra de traditionelle kurser ved, at de foregår i små grupper på 5-12 deltagere. Tidsforbruget er ca. 3 timer per modul, og gruppen udvælger selv en mødeleder blandt deltagerne. Materialet er gratis og skal bestilles senest 3 uger inden startdato.

Få mere information om PGE og de forskellige moduler

For yderligere oplysninger:
Fonden for Almen Praksis 
Telefon: 3544 8498, euf.plo@dadl.dk

_____

Grupperne.dk – den nye nationale platform til DGE-grupperne

Vi er nu gået i luften med www.Grupperne.dk, som er den nye nationale platform til understøttelse af DGE-grupper (Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse).

Alle gruppeledere har fået en mail med et direkte log-in link til deres gruppe, og som gruppemedlem skal du vente på ligeledes at blive inviteret ombord via din gruppeleder, så du på den måde kan komme direkte ind til din gruppe.

Nogle af de funktioner den nye portal understøtter er fx:

 • Mødestyring
 • Mødeomkostninger og bilag
 • Refusion for tabt arbejdsfortjeneste
 • Kommunikation på en privat gruppevæg

For yderligere oplysninger:
Fonden for Almen Praksis 
Telefon: 3544 8498, euf.plo@dadl.dk

_____

Læs vejledninger om videokonsultationer og start i dag

De fleste klinikker tilbyder deres patienter videokonsultationer. Resten skal også med, for det er aftalt i OK22, at alle praktiserende læger inden udgangen af 2024 skal tilbyde videokonsultationer. 

Derfor har vi samlet vejledningerne i videokonsultationer her (Læger.dk)

Tidligere fremgik vejledningerne af hjemmesiden minlaegeapp.dk, som nu kun henvender sig til borgere

Du skal blot have følgende tekniske udstyr for at lave videokonsultationer: 

 1. En internetforbindelse som kan understøtte det
 2. Kamera, lyd og mikrofon (fx integreret i din computer, men et webcam og et headset forbedrer oplevelsen).

Du tilgår klinikkens video-administrationsmodul ved at trykke på en knap i dit lægepraksissystem. Dét åbner et modul, der giver dig mulighed for at anvende Det Virtuelle Venteværelse, hvor patienter med forudbestilt tid kan trække et nummer i køen til en videokonsultation via Min Læge-appen eller Kontakt Læge-appen.

Udover PLO’s vejledninger til Det Virtuelle Venteværelse, kan du her downloade en kort guide (pdf), der gør dig fortrolig med videokonsultationer.

For yderligere oplysninger:
Konsulent Lærke Steenberg Smith
Telefon: 3544 8455, lss.plo@dadl.dk

 

Nyt fra PLO-Hovedstaden

Indsats for håndtering af parakliniske undersøgelser

Behandlingskapaciteten i almen praksis kan komme under pres ved ikke-aftalt opgaveglidning. PLO-Hovedstaden og Region Hovedstaden har derfor besluttet at lave en fælles indsats for at sikre, at opfølgning på parakliniske undersøgelser følger de gældende retningslinjer Vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser (retsinformation.dk).

Af patientsikkerhedsårsager er der i vejledningen fastlagt et princip om, at den læge, der bestiller en paraklinisk undersøgelse, selv følger op på den bestilte prøve og giver patienten svar på undersøgelsen.

PLO-Hovedstaden modtager flere henvendelser om, at hospitaler i tiltagende grad overlader opgaven med at give svar til patientens egen læge, uden at det er aftalt. Det kan være svar på blodprøver og mikrobiologiske prøver, eller det kan være svar på radiologiske undersøgelser som røntgen, CT-skanninger, MR-skanninger, ultralydsskanninger, DEXA-scanninger m.m. 

KAP-H´s praksiskonsulenter vil sætte fokus på de gældende retningslinjer over for alle relevante hospitalsafdelinger i regionen og vil også meget gerne kunne basere dialogen på konkrete eksempler.

Hvis du har eksempler på denne type opgaveglidning, vil det være til stor hjælp, hvis du kan melde dem ind til KAP-H’s hovedpostkasse kap-h@regionh.dk.

Tid til forandring - balancen mellem det, du vil, kan og må

Er det ”Tid til Forandring" i dit praksisliv? 

Min Almen Praksis i Region Hovedstaden og PLO-Hovedstaden har skabt et arrangement til praktiserende læger, der står i slutningen af deres arbejdsliv og ønsker aflastning eller overvejer generationsskifte eller praksisoverdragelse. 

Oplægsholderne deler indsigter i en smidig praksisoverdragelse og refleksioner om den attraktive praksis og et vellykket generationsskifte. 

Uanset om forandringen står lige for døren, eller du blot er nysgerrig, er du velkommen til at deltage. 

Arrangementet er gratis. 

Tid: Torsdag 11. april 2024, kl. 17.00-19.30 
Sted: Domus Medica, Kristianiagade 12, 2100 København

Frist for tilmelding på denne hjemmeside senest 4. april 2024

Nyt fra PLO-Sjælland

Medlemsmøde 21. maj i Ringsted Kongrescenter

Samme dag og forinden medlemsmødet i PLO-Sjælland afholder Lægeforeningen Sjælland forårsmøde med start kl. 16.45. Middag afholdes kl. 18.30, og medlemsmøde for PLO-Sjællands medlemmer afholdes fra kl. 19.45.

Der udsendes særskilt information vedr. tilmelding til de to arrangementer.