Gå til indhold

PLO'rientering 08/2023

Nyhed PLO

Næstformand Mireille Lacroix glæder sig til at præsentere projektet "Deep End", et internationalt "bottom-up" netværkskoncept; og du kan læse om, hvordan ydelse 0128 anvendes korrekt; nye materialer om dosispakket medicin; om hvordan du kan se speciallægernes åbningstider, om ny aftale og vejledning om tillægsydelse 2151 og om ændring af beløb for medicintilskud. Endelig er der nyt fra PLO-Hovedstaden og fra PLO-Sjælland.

Balance
INDHOLD
 • Nyt fra bestyrelsen: 100 læger inviteres til nyt netværk, når projekt "Deep End" starter i Danmark
 • Sådan bruger du 0128 (konsulterende samtale til børn og familier) korrekt
 • Kom godt i gang med dosispakket medicin
 • Ny aftale og vejledning om rammer for brug af tillægsydelse 2151 
 • Se speciallægers åbningstider i Min Læge og snart via dit lægesystem - ferielisterne laves ikke mere
 • Ændret beløb for medicintilskud grundet regeringens inflationspakke
 • Nyt fra PLO-Sjælland
 • Nyt fra PLO-Hovedstaden
 • Reminder: Repræsentantskabsmødet – se materialerne 

 

Nyt fra bestyrelsen: 
100 læger inviteres til nyt netværk, når projektet Deep End starter i Danmark

Jeg har glædet mig til at præsentere jer for det storstilede projekt Deep End, der om lidt starter i Danmark. Projektet tager udgangspunkt i, at de områder, hvor der bor mange borgere med kort uddannelse, lav indkomst og mange kroniske sygdomme, typisk er de samme områder, hvor der er fattige kommuner, mangel på læger og langt til nærmeste hospital.

Deep End er et internationalt ”bottom-up” netværkskoncept. Princippet i Deep End er at danne netværksgrupper bestående af de praktiserende læger, som har flest patienter med lav socioøkonomisk status. Lægerne mødes, deler erfaringer og udvikler løsninger, der kan bruges i den kliniske hverdag.

Konceptet startede i Skotland. Her har disse netværk haft succes med at skabe bedre forhold for både læger og patienter i de mest socialt udsatte områder. Siden er der startet Deep End-netværk i England, Australien og Japan.  

I Danmark opstartes Deep End som en del af et forskningsprojekt fra Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus. Det er praktiserende læge - og nyligt udpeget medlem af Sundhedsstrukturkommissionen - Mogens Vestergaard, der leder projektet.

PLO-Efteruddannelse understøtter projektet, og det betyder bl.a., at der er afsat særskilt økonomi til netværksmøderne, som dermed er gratis. Deltagelse honoreres med samme takster som vores efteruddannelse.

De 100 læger vil blive udvalgt baseret på data fra Danmark Statistik. Lægerne vil derefter modtage en invitation i e-Boks fra Danmarks Statistik. 

Jeg vil gerne opfordre alle, der får tilbuddet til at melde sig - selvom jeg ved, at mange af jer, der modtager invitationen, vil være presset på tid og kræfter. Erfaringen fra andre lande er, at I vil få et positivt udbytte med hjem. Desuden får I mulighed for at bidrage med viden, erfaringer og løsninger, der kan bruges til at bedre kvaliteten af vores patientbehandling og give inspiration til PLO’s løbende politiske arbejde.

Deep End Denmark bliver en realitet med midler fra den partssammensatte Fonden for Almen Praksis, Kræftens Bekæmpelse og Novo Nordisk Fonden. 

Mireille Lacroix,
næstformand for PLO,
mla.plobest@DADL.DK

Sådan bruger du 0128 (konsulterende samtale til børn og familier) korrekt

PLO er blevet bekendt med, at knap halvdelen af regningerne for ydelse 0128 (konsulterende samtale til børn og familier) bliver afvist. Følgende kriterier skal være opfyldt for, at man kan tilbyde børn/familier en konsulterende samtale:

 • Ydelsen kan gives til familier, med børn i alderen 1 til 5 år, som ikke er set til én eller flere børneundersøgelser, og hvor udeblivelsen antages at skyldes mangel på ressourcer m.v.
 • Ydelsen skal gives i direkte forlængelse af en børneundersøgelse.

Sekretariatet kan se, at mange af de afviste regningerne er givet til patienter, som er ældre end 6 år.

Læs med fordel vejledning i anvendelse af overenskomstens ydelser.

For yderligere oplysninger:
PLO Medlemsservice
Telefon 3544 8490, plo@dadl.dk

Kom godt i gang med dosispakket medicin

I mandags den 24. april sendte vi en PLO’rientering Ekstra med fire nye materialer, der kan hjælpe jer med at komme godt i gang med dosispakket medicin i klinikkerne. Materialerne er del af en iværksættelsesplan, som PLO, KL og Danmarks Apotekerforening har arbejdet intenst på, siden RLTN og PLO indgik aftalen om dosispakket medicin i marts. Formålet med aftalen er, at flere patienter fremover skal have administreret medicin som dosispakket.

De fire nye materialer er:

 1. Quick-guide (ark til fx skrivebordet/opslagstavlen i praksis).
 2. En startpakke indeholdende powerpoints, som oplagt kan anvendes til undervisning i praksis, så bl.a. personalet inddrages.
 3. En FAQ på PLO’s hjemmeside, og endelig
 4. En klyngepakke, som kan rekvireres via KiAP.

Materialerne, aftalen og gode links findes her på PLO’s side om dosispakket medicin: www.laeger.dk/dosispakketmedicin

For yderligere oplysninger:
PLO Medlemsservice
Telefon 3544 8490, plo@dadl.dk

Ny aftale og vejledning om rammer for brug af tillægsydelse 2151

Siden overenskomstens ikrafttræden har mange praktiserende læger oplevet controlling i relation til tillægsydelse 2151 om instruktion i brug af kliniske skemaer. En del controllingsager er havnet i det klageretlige system - SU/LSU. Som følge heraf har PLO og RLTN aftalt en ændring i vejledningen om brug af ydelsen. Ændringen for brug af ydelse 2151 gælder fra 26. april 2023.

Den ændrede vejledning om honorering for 2151 indebærer, at: 

 1. Tillægsydelsen alene kan afregnes, hvis der gives instruktion i et af de skemaer, som er nævnt i beskrivelsen. 
 2. Ydelsen kan afregnes max 3 gange pr. konsultation pr. patient.
 3. Ydelsen kan afregnes max 3 gange pr. patient inden for 3 løbende måneder.
 4. Ydelsen kan afregnes max 6 gange pr. løbende år.
 5. Ydelsen kan max afregnes 4 gange pr. løbende år til hjemmeblodtryk.

Parterne aftalte at følge udviklingen i brugen af ydelsen.

Se vejledningen her

Endelig vil PLO gentage og præcisere, jf. tidligere udmeldinger i denne PLO’rientering fra januar 2022, og denne fra juli 2022, at tillægsydelse 2151 siden foråret 2022 har kunne ydes i forbindelse med en almindelig telefonkonsultation (ydelse 0201), såfremt det findes fagligt relevant.

For yderligere oplysninger:
Chefkonsulent Dorthe Rodian
Telefon 3544 8462, dar.plo@dadl.dk

Se speciallægers åbningstider i Min Læge og snart via dit lægesystem - ferielisterne laves ikke mere

Speciallægerne har fået et nyt system til indtastning af deres åbningstider, fravær og ferie, og det er koblet til Min Læge-appen, så oplysningerne kan ses inde i appen i menuen "Find Speciallæge". Derfor udgives de ferielister, som Foreningen af Praktiserende Speciallæger tidligere har udgivet, ikke længere.

Speciallægernes åbningstider bliver desuden snart tilgængelige via jeres lægepraksissystemer - efter planen i løbet af maj. De kan også ses i de praktiserende speciallægers praksisdeklarationer på sundhed.dk.

Det bliver også muligt at se speciallægernes bagom-numre via klinikkens lægesystem i den udstrækning speciallægerne har indtastet det.

For yderligere oplysninger:
Chefkonsulent Martin Bagger Brandt
Telefon 3544 8302, mbb.plo@dadl.dk

 

Ændret beløb for medicintilskud grundet regeringens inflationspakke

Som en del af regeringens inflationspakke indgik øget medicintilskud til de patienter, som har de største udgifter til tilskudsberettiget medicin. Der er alene tale om, at beløbsgrænsen for at få 100 pct. i medicintilskud (for voksne) er sænket fra 20.636 kr. til 11.570 kr. Beløbsgrænsen gælder fra 3. april 2023 og indtil udgangen af året.Der er ikke sket ændringer i øvrigt, og tilskuddet ydes automatisk, så den praktiserende læge skal ikke gøre noget, men oplysningerne kan tjene til evt. information af patienter, som har vanskeligheder med at betale for nødvendig medicin.

Se medicintilskudsgrænser m.v. her.

For yderligere oplysninger:
Chefkonsulent Dorthe Rodian
Telefon 3544 8462, dar.plo@dadl.dk

NYT FRA PLO-SJÆLLAND

En stærk praksissektor – vejen til mindre ulighed i sundhed i Region Sjælland?

Ulighed i sundhed er en tiltagende udfordring – måske specielt i Region Sjælland, som er den region, der har de fleste borgere med behandlingsbehov og de færreste ressourcer til at løse opgaven. Der er brug for handling og dialog.

Derfor inviterer PLO-Sjælland samarbejdspartnere i praksissektoren, sundhedsklyngerne og regionale politikere til konference den 13.juni.

Regionsrådet har med ”12 løfter til borgerne” lovet forandringer af sundhedsvæsenet i Region Sjælland. Strategien fremhæver behovet for en ”stærk primærsektor, der forebygger indlæggelser på sygehusene og livsstilsygdomme”. Behandling og forebyggelse i borgernes nærmiljø lader til at være et afgørende bidrag til et mere bæredygtigt sundhedsvæsen. PLO-Sjælland har besluttet at afholde konferencen for at belyse, hvordan praksissektoren kan bidrage til, at regionsrådets løfter realiseres, og et presset sygehusvæsen i Sjælland aflastes.

Bemærk, konferencen er kun for personligt inviterede.

Læs mere og se programmet – bl.a. regionsrådsformand Heino Knudsen, Guldborgsunds borgmester Simon Hansen og forskningsprofessor Jacob Kjellberg holder oplæg.

NYT FRA PLO-HOVEDSTADEN

For nye læger i almen medicin: gratis arrangement

KICKSTART I ALMEN PRAKSIS - på Københavns Vestegn
Mandag d. 22. maj 2023 // Brohuset, Vejlebrovej 45, 2635 Ishøj

Arrangementet er for dig, der er ny læge i almen medicin – og overvejer at nedsætte dig i praksis eller i en eksisterende praksis.

Kom og hør mere om, hvordan du kan starte i almen praksis. Arrangementet har fokus på mulighederne på Københavns Vestegn.

Ved arrangementet hører du om dine muligheder og tilbud til dig som ny læge i Region Hovedstaden. Du lærer også mere om, hvad du skal være opmærksom på i din etableringsproces – uanset om du etablerer dig fra en 0-kapacitet eller overtager en etableret praksis.

Du får mulighed for at deltage i en netværkssession med PraksisMatchmaking på dagen. Der er begrænsede pladser. Her møder du læger, der ønsker at sælge deres kapacitet, indgå i en generationsskifteaftale eller læger, der søger en kompagnon.

Derudover kan du møde PLO-Hovedstaden, Rekrutteringsfunktionen, Vestegnskommuner og mange flere på vores stande.  

Læs mere og tilmeld dig på www.conferencemanager.dk/almen-praksis-vestegnen