Gå til indhold

PLO'rientering 10/2021

Nyhed PLO

Nyt fra bestyrelsen: At fjerne den lange telefonkonsultation skader patienterne

21. maj 2021

Nyt fra bestyrelsen: At fjerne den lange telefonkonsultation skader patienterne

Det bliver de ældre og sårbare patienter, der ender som taberne, når muligheden for lange telefonkonsultationer forsvinder til juni, efter at Danske Regioner har valgt at opsige aftalen.

Fra den 1. juni er det desværre ikke længere muligt at tilbyde længerevarende, aftalte telefonkonsultationer. En mulighed, som kom med corona-epidemien, og til patienternes store tilfredshed udvidede vores telefoniske tilgængelighed til lægen betydeligt ud over den overenskomstaftalte ene time dagligt.

Danske Regioner har formelt opsagt COVID-aftalerne med tillægskoderne 1002 og 1003 per 1. juni, men har tilkendegivet, at de ønsker at fortsætte med video. For almindelig videokonsultation findes særlig aftale (4436), men der udestår forhandling om fortsættelse af mulighed for samtaleterapi og årsstatus per video (1003).

I stedet må vi nøjes med at tilbyde videokonsultation, fysisk fremmødekonsultation og en times overenskomstpligtig tilgængelighed til lægen for den sædvanlige korte telefonkonsultation med patienter i kø på telefonen.

Det er en rigtig dårlig nyhed for patienterne. De aftalte telefonkonsultationer giver i mange henseender god mening og sparer patienterne for transporttid og bøvlet med en videolinje. Det kan fx være ved opfølgende samtaler, hvor patienten skal have svar på blodprøver eller andre undersøgelser, og der skal lægges en plan for det videre behandlingsforløb. Eller længerevarende forløb, hvor lægen og patienten ofte er i kontakt og kender hinanden godt, for eksempel ved psykiske problemstillinger.

Man må undre sig over timingen i opsigelsen, for pandemien er jo ikke overstået, og lige nu ser vi stigende smittetal og eksempler på lokale nedlukninger, mens aftalte telefonkonsultationer opsiges både hos os og vores FAPS-kolleger.

Selv om videokonsultation også er en god løsning til mange ting og for mange patienter, har vi jo alle en del patienter, som ikke kan finde ud af det tekniske omkring en videokonsultation.

Derfor mener jeg, at denne serviceforringelse mest af alt rammer de ældste og mest sårbare patienter, som så må igennem besværet med at transportere sig til lægen.

Jeg forstår godt, hvis argumentet for opsigelsen af aftalen var, at udgiften til disse konsultationer er løbet løbsk, men det er ikke tilfældet. Ser vi på tallene, kan vi se, at den lange telefonkonsultation i høj grad har erstattet det fysiske fremmøde – som det netop var hensigten – og at den økonomiske ramme for aktiviteten i almen praksis i 2020 blev overholdt.

Alle steder i samfundet taler man om, hvad man kan lære af coronakrisen? For almen praksis har vi blandt meget andet lært, at en aftalt telefonkonsultation har stor værdi for patienterne. Jeg mener derfor, at muligheden for en lang aftalt telefonkonsultation bør blive et permanent tilbud til patienterne, og vil naturligvis arbejde for dette i fremtiden.

For yderligere information kontakt
Formand Jørgen Skadborg
jsk.plobest@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Opsigelse af tre corona-aftaler 

Som nævnt i lederen har RLTN nu formelt med virkning fra 1. juni 2021 opsagt tre corona-aftaler, som var indgået med PLO. Opsigelsen betyder, at det efter den 1. juni ikke vil være muligt at gennemføre visse grundydelser pr. telefon eller video ved brug af (grundydelse + 1002 eller 1003).

Følgende grundydelser kan derfor ikke efter den 1. juni tages over telefon eller via video:

  • 0101 Konsultation
  • 0120 Årskontrol (aftalt specifik forebyggelsesindsats
  • 0122 Abortstøttesamtale
  • 6101/6102 Samtaleterapi
  • 3301/304 Socialmedicinsk samarbejde
  • 8120, 8130 og 8140 2.- 4. helbredsundersøgelse af gravide
  • 821-8217 børneundersøgelser fra 1 år

Det bemærkes, at aftalen om videokonsultation i almen praksis ikke er opsagt. 

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


PLO har ansat Henrik Dam som ny direktør

Henrik Dam kommer fra en stilling som rektor på Syddansk Universitet – en position, han har haft siden 2014. Tidligere har han i en årrække været tilknyttet Juridisk Fakultet på Københavns Universitet som både dekan, prodekan og professor. Fra 2015-2018 var han formand for Det Kriminalpræventive Råd.

Henrik Dam er 53 og uddannet cand.jur., ph.d. og dr.jur. fra Københavns Universitet. Han tiltræder i PLO til august.

Stillingen som direktør for PLO blev ledig, da Jonatan Schloss 1. april tiltrådte en stilling som direktør for Komponent – Kommunernes Udviklingscenter. Indtil Henrik Dam tiltræder, fortsætter PLO’s vicedirektør Jette Stagsted Galatius som konstitueret direktør.

Læs hele pressemeddelelsen her

For yderligere information kontakt
Kommunikationschef Jonas Heltberg
Telefon: 3544 8464, 
joh.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Vejledning for vaccination mod COVID-19 er opdateret med tilvalgsordning

Sundhedsstyrelsens vejledning om vaccination mod COVID-19 beskriver rammerne for det generelle vaccinationsprogram og er nu blevet opdateret med tilvalgsordningen.

I det generelle vaccinationsprogram bruges vacciner, der er godkendt af det europæiske lægemiddelagentur (EMA) og som Sundhedsstyrelsen anbefaler. I tilvalgsordningen indgår vacciner, som er godkendt af EMA, men som ikke anbefales af Sundhedsstyrelsen, og som derfor ikke er en del af det generelle vaccinationsprogram.

Helt ekstraordinære forpligtelser for ordinerende læge

Det er én læge, der skal ordinere vaccination med vacciner, som indgår i tilvalgsordningen. Som en del heraf er lægen ansvarlig for information til og samtykke fra patienten.

Lægeforeningen er imod tilvalgsordningen, og bekymret for det ansvar, lægen pådrager sig i forbindelse med rådgivningen. Fra PLO opfordrer vi derfor vores medlemmer til at tænke sig meget grundigt om, hvis de vil deltage i ordningen.

Lægeforeningen: Sundhedsstyrelsens udmelding om tilvalgsvaccine giver ikke det fornødne faglige grundlag 

Se desuden DSAM's nye notat: Almen praksis’ ansvar og rolle i forbindelse med etablering af tilvalgsspor for coronavaccination

Bekendtgørelse og vejledning fra Sundhedsstyrelsen om tilvalgsordningen med de særlige forpligtelse kan ses her

Når patienter ønsker tilvalgsordning

Hvis du får opringninger fra patienter, som ønsker at benytte tilvalgsordningen, så kan du henvise til aktører, som har valgt at tilbyde vaccination ifm. tilvalgsordningen.

Den nye vejledning trådte i kraft den 20. maj 2021. Herefter er det op til de aktører, som ønsker at indgå, at skabe et tilbud om vaccination i tilvalgsordningen.

Her finder du midlertidig aftale om indberetning af bivirkninger ved COVID-19-vaccine

For yderligere information kontakt
Konsulent Ulrikke Bryde-Nielsen
Tlf. 3544 8456, ubn.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Tilladt at blande vaccinerester

Sundhedsstyrelsen har ændret sine retningslinjer for coronavacciner, så det er tilladt at blande vaccine fra forskellige vaccineglas.

Der kan trækkes op til syv vacciner per vaccineglas fra Pfizer/BioNTech, mens der kan trækkes 12 fra Modernas.

Men i de tilfælde, hvor det ikke lykkes at trække alle doserne, vil det ifølge Sundhedsstyrelsen være okay at blande rester fra op til to vaccineglas. Det skal dog være vacciner fra samme producent.

For yderligere information kontakt
Konsulent Ulrikke Bryde-Nielsen
Tlf. 3544 8456, ubn.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


DSAM har opdateret akuthåndbogen

Der er netop udkommet en opdateret version af DSAM’s Akuthåndbog. Håndbogen er til læger og giver et hurtigt overblik over akutte symptomer og hjælp til relevant visitation og akut behandling.

Du kan finde akuthåndbogen her

Samtidig er DSAM’s guide til praksispersonale om visitation af akutte patienter opdateret. Du kan finde telefonvisitationsguiden her

For yderligere information kontakt
DSAM
Tlf. 7070 7431, 
dsam@dsam.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Find inspiration og bidrag med projekter i DSAM's nye vidensbank

DSAM har netop lanceret en helt ny vidensbank, der skal udbygge erfaringsudvekslingen mellem de praktiserende læger i Danmark. Vidensbanken skal fungere som opslagsværk for læger, personale og andre med interesse for kvalitetsudvikling i almen praksis.

Det vil være muligt at hente inspiration til især praksisnære udviklingsprojekter og søge viden om særlige emner. Endelig er der mulighed for at bidrage med egne projekter.

Du finder vidensbanken her

For yderligere information kontakt
DSAM
Tlf. 7070 7431, 
dsam@dsam.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Sundhedskort-appen og infomateriale

Den 1. juni kommer sundhedskort-appen som et frivilligt supplement til det gule sundhedskort. Appen fungerer som et gyldigt sundhedskort og dokumenterer borgerens ret til at modtage sundhedsydelser i Danmark. Hvis du i din klinik allerede har udstyret klar, kan du overveje at gøre brug af Digitaliseringsstyrelsens infomateriale om appen.

Print-selv plakater og stickers samt andet infomateriale kan hentes her OBS: Kampagnematerialet må først benyttes fra den 1. juni 2021 kl. 12.00

Her kan du se, hvordan den nye app kommer til at se ud

Hvis du vil tjekke om klinikkens stregkodescanner kan aflæse appens digital stregkode, kan du bruge dette billede - HUSK, at du skal hente billedet ned via din mobiltelefon.

Hvis du ikke har stregkodescanner, skrev vi i forrige nummer af PLO'rientering, hvordan du så skal forholde dig. Efterfølgende har Danske Regioner meddelt, at de ikke er enige heri. Endelig afklaring mellem overenskomstens parter udestår derfor.

For yderligere information kontakt
Chefkonsulent Martin Bagger Brandt
Tlf. 3544 8302, mbb.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Kampagne fra Kræftens Bekæmpelse: De 7 tegn

Kræftens Bekæmpelse kører netop nu en kampagne for at få borgerne til at blive mere opmærksomme på symptomer, der kan skyldes, at de har kræft.

Kampagnen blev lanceret den 19. maj under overskriften ”De 7 tegn”, og den vil omfatte både pressehistorier og aktivitet på de sociale medier. Erfaringsmæssigt kan sådan en kampagne give anledning til, at flere patienter henvender sig til egen læge.
Du kan læse mere om kampagnen på www.de7tegn.dk

For yderligere information kontakt
Kommunikationschef Jonas Heltberg
Telefon: 3544 8464, 
joh.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Nyt fra PLO-Hovedstaden

Kapacitetsopslag på Bornholm

Der opslås nu 3 kapaciteter på Bornholm. Det skyldes, at regionsklinikken nedlægges, hvorved der udbydes 2 kapaciteter med patienter, og der tilbageleveres en kapacitet uden patienter.

Så del meget gerne opslaget Få din egen praksis på Bornholm (regionh.dk) (link ikke længere aktivt) med dine kollegaer eller andre, der kunne være interesserede i at etablere sig på Bornholm.

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet