Gå til indhold

PLO'rientering 13/2022

Nyhed PLO

Abekopper – revideret retningslinje

Abekopper – revideret retningslinje

Sundhedsstyrelsen har 12. juli opdateret sin retningslinje for abekopper, da der fortsat ses nye tilfælde af sygdommen i Danmark. Vaccination tilbydes kun nære kontakter til smittede efter konkret vurdering, men styrelsen vurderer, om dette skal ændres. 

Den reviderede retningslinje kan læses her hos Sundhedsstyrelsen.

Det nye er bl.a. præcisering af forhold vedrørende infektionshygiejne, prøvetagning og visitation, at personer med mistænkt eller bekræftet abekopper kan transportere sig selv til lægeundersøgelse/indlæggelse, men bør så vidt muligt holde afstand til andre, anvende kirurgisk maske og tildække udslættet, samt om smitteopsporing, herunder hvornår sundhedspersonale anses for nære kontakter.

Pr. 2. august er der registreret 99 tilfælde af abekopper i Danmark, og læger bør være opmærksomme på håndtering af mistænkte og bekræftede tilfælde.

I Danmark anbefales vaccination mod abekopper på nuværende tidspunkt ikke som forebyggende indsats. Vaccination tilbydes til nære kontakter til smittede efter konkret vurdering fra en læge, da det kan forebygge alvorlig sygdom og hjælpe med at mindske symptomerne for den enkelte smittede. Sundhedsstyrelsen vurderer, om vaccinationsstrategien skal justeres. 

I samarbejde med en række organisationer arbejder styrelsen på en kommunikationsindsats til smittede og nære kontakter. Det kan du læse mere om her i Sundhedsstyrelsen seneste nyhed om abekopper

For yderligere oplysninger kontakt:
Kommunikationschef Jonas Heltberg
Telefon: 3544 8464, joh.plo@dadl.dk

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev


COVID-19: Præciseringer om sommervaccination af særligt sårbare grupper

PLO og RLTN’s rammeaftale for sommervaccinationsindsatsen er tiltrådt i Region Hovedstaden, Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland. På grund af holdbarhed kan vaccination i hjemmet kun ske med Pfizer Comirnaty.

I juni lancerede myndighederne en aktuel vaccinationsindsats for særligt sårbare patienter, som PLO og RLTN efterfølgende indgik rammeaftale om.

30. juni sendte PLO mail til alle medlemmer med orientering om indsatsen. I dagene efter tiltrådtes rammeaftalen i Region Hovedstaden, Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland.

Efterfølgende har PLO på siden, hvor vi orienterer om COVID-vaccination, offentliggjort en generisk - ift. LægePraksisSystem (LPS) - vejledning om oprettelse af vaccinationsforløb mhp. vaccination på regionalt center m.v.:

  1. Gå ind i DDV i dit lægepraksissystem
  2. Vælg et vaccinationsforløb under Anbefalede vaccinationsforløb
  3. Fremsøg covid-vaccination eller producent covid-vaccination
  4. Vælg enkeltstående
  5. Godkend/ok

Såfremt der ved brug af ovenstående vejledning opleves udfordringer, kontaktes lægepraksissystemet.

Statens Serum Institut (SSI) har desuden oplyst, at vaccination i hjemmet grundet holdbarhed ved transport kun kan ske med Pfizer Comirnaty. Læs mere på vores side om COVID-vaccination

For yderligere oplysninger kontakt:
Kommunikationschef Jonas Heltberg
Telefon: 3544 8464, joh.plo@dadl.dk

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrevSundhedsstyrelsens anbefalinger om personer, der har været udsat for store mængder PFAS, gælder fortsat

Anbefalingerne til praktiserende læger om borgere udsat for PFAS gælder fortsat, selv om der er fremkommet kritik i medierne.

I den seneste uges tid har man i medierne kunne læse om kritik af de gældende anbefalinger om, hvordan man skal rådgive gravide og ammende samt personer, der ønsker at blive gravide, og som har været udsat for store mængder PFAS. På baggrund heraf vil Sundhedsstyrelsen nu samle ekspertgruppen bag anbefalingerne for at vurdere, om der evt. skal foretages ændringer. 

PLO har fået bekræftet hos Sundhedsstyrelsen, at anbefalingerne udgivet i februar 2022 – herunder også ’Vejledning til Vejledning til almen praktiserende læger om borgere udsat for PFAS’ – fortsat gælder. De kan læses her

Anbefalingerne og vejledningen orienterede vi om i PLO'rientering 10. februar 2022

PLO følger op med medlemsinformation, såfremt anbefalingerne bliver ændret. 

For yderligere oplysninger kontakt:
Kommunikationschef Jonas Heltberg
Telefon: 3544 8464, joh.plo@dadl.dk

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev


Ultralydsprojekt fra OK22: Sådan tilmelder du dig forskningsprojektet 

juni informerede PLO om ultralydskurser udbudt af PLO-Efteruddannelse og et forskningsprojekt vedrørende ultralydsundersøgelser i almen praksis aftalt i OK22. Det er fortsat muligt at tilmelde sig projektet. Det skal præciseres, at alle læger, som ønsker deltagelse i forskningsprojektet, skal tilmelde sig via dette link – senest 1. september 2022.
 
I forskningsprojektet skal indgå i alt 250 praktiserende læger. Hvis flere end 250 læger ønsker deltagelse i projektet, udvælges lægerne med henblik på at sikre en geografisk spredning på tværs af regionerne, og læger, som praktiserer længst væk fra speciallæge/sygehus med mulighed for ultralyd, prioriteres først.
 
Deltagende læger vil i dataopsamlingsperioden få adgang til et ydelseshonorar på 262,37 kr. (apr. 2021-niveau) i forbindelse med udførelsen af ultralydsskanning i almen praksis. 

Deltagelse i projektet forudsætter:

  • at de praktiserende læger deltager i et PLO-Efteruddannelsesbasiskursus i ultralydsskanning bestående af 3 kursusdage fordelt over ca. 3 måneder medmindre lægen kan dokumentere at have gennemført anden relevant uddannelse i anvendelsen af ultralyd. Man skal i tilmeldingen gøre rede for, hvilken uddannelse man har gennemført, og det vurderes ud fra dette, om man kan udelade kurset.
  • at lægen har adgang til en ultralydsskanner i sin klinik.
  • at lægen stiller relevant data om brug af ultralyd i almen praksis til rådighed for forskningsprojektet.

For yderligere oplysninger kontakt:
Projektansvarlig Camilla Aakjær Andersen
Tlf. 22482885, caakjaer@dcm.aau.dk

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev


Årsmøde i Dansk Almenmedicinsk Ultralydsselskab

28. oktober i Middelfart kan du dykke ned i point-of-care-ultralyd i behandlingen af den akutte patient. Du kan også få en grundig gennemgang af OK-projektet om ultralyd i almen praksis.

Point-of-care-ultralyd kommer i fremtiden til at bidrage til udredning, behandling og visitation af flere akutte patienter i almen praksis. Men hvordan kan ultralyds fulde potentiale blive udfoldet i praktiserende lægers arbejde med denne patientgruppe?

På sit årsmøde 28. oktober vil Dansk Almenmedicinsk Ultralydsselskab (DAUS) belyse forskellige aspekter af brugen point-of-care-ultralyd dels i lægevagten, dels i samarbejdet mellem praktiserende læger og læger på de akutte modtageafdelinger på hospitalerne.

Arrangementet indeholder også grundig gennemgang af overenskomstprojektet om ultralydsprojektet i almen praksis – læs mere om det ovenover.

Læs mere om årsmødet, som også indeholder DAUS’ generalforsamling og middag - tilmeldingsfrist 27. oktober

For yderligere oplysninger kontakt:
Viceformand i DAUS Thomas Løkkegaard,
Tlf. 2182 4060, thl@dadlnet.dk

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev


Lægedagekataloget er klar

19. august kan du tilmelde dig Lægedage 2022, som finder sted 14.-18. november. Allerede nu kan du se de mange kurser online - såvel som i det fysiske katalog, der er på vej til alle praksis.

’Værdien i almen praksis – værdien af almen praksis’ er årets tema. Målet er at gøre klinikkernes og almen praksis’ værdier eksplicitte og tydelige for såvel patienter og samfund som for alle, der arbejder inden for sektoren. Temaet er også meget relevant i lyset af den professionsetik, DSAM lancerede tidligere på året, og som opridser et værdigrundlag. Onsdagens temasession på Lægedage handler netop om den nye professionsetik. 

Se Lægedagekataloget spækket til randen med spændende, relevante kurser og andre aktiviteter

Tilmeldingen åbner den 19. august kl. 10 på www.lægedage.dk.

For yderligere oplysninger kontakt:
Lægedagesekretariatet
tlf. 35 44 84 16, mail Laegedage@dadl.dk

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev


Nyt modul om hypertension til hele klinikken

Med OK22 kan personale overtage årskontroller for ukompliceret hypertension. I nyt modul fra PLO-Efteruddannelse kan klinikken sammen blive opdateret på de faglige retningslinjer og få efterset arbejdsgange og samarbejde om de pågældende patienter.

Det nye gruppebaserede efteruddannelsesforløb til klinikken om hypertension er et såkaldt KGE-modul fra PLO-Efteruddannelse. Det er godkendt som selvvalgt efteruddannelse.

Alle deltagere i modulerne kan få refusion for tabt arbejdsfortjeneste - også personalet.

Læs her om det nye hypertensionsmodul - og læs her om alle de andre klinikmoduler, PLO-Efteruddannelse udbyder.

For at I som klinik kan gennemføre et KGE-modul, skal en læge i klinikken have taget en facilitatoruddannelse. Læs mere på PLO-Efteruddannelses sider om disse moduler

For yderligere oplysninger kontakt:
PLO-Efteruddannelse, Fonden for Almen Praksis 
Telefon: 35448498, euf.plo@dadl.dk

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev


FAQ om kommunale akutfunktioner og samarbejde

Hvornår kan ydelse 0124 for lægefaglig vurdering af patienter på kommunal akutfunktion bruges? Hvad er opgaven og målgruppen? Det kan du læse om i ny tekst, der også indeholder cases med eksempler.

Ydelsen Lægefaglig vurdering af patienter på kommunal akutfunktion/akutteam (0124) tages uanset kontaktform: telefon, elektronisk, video og omfatter journalopslag, epikrise-læsning, relevant dokumentation for iværksat behandling, medicinafstemning, laboratoriesvar samt evt. henvisning mv. 

Læs mere i nyt opslag i PLO’s FAQ om overenskomsten og arbejdet i almen praksis

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev