Gå til indhold

PLO'rientering 12/2022

Nyhed PLO

Nyt fra bestyrelsen: Vær med til at skabe den gode udvikling

24. juni 2022

Nyt fra bestyrelsen: Vær med til at skabe den gode udvikling

Mens du nyder sommeren, kan du bruge lidt tid på at overveje at melde dig til politisk arbejde i PLO. Til november er der valg til PLO's repræsentantskab, og mange spændende opgaver venter.

”Den gode udvikling kommer ikke af sig selv.” Sådan sagde PLO-Nordjyllands formand Charlotte Lønskov i en video fra 2020, hvor hun opfordrede PLO’s medlemmer til at stille op til repræsentantskabet.

Hun har så ret – og til november er der igen valg til PLO’s repræsentantskab, som består af alle medlemmer af PLO’s fem regionale bestyrelser. 

Sundhedsvæsenet undergår en lang række forandringer netop nu. Det nære sundhedsvæsen og især almen praksis udvikler sig - og i 2035 skal vi være mindst 5.000 praktiserende læger. Vagtlægeordningerne bliver revurderet. Opgaver siver fra hospitaler ud til os. Nye ansvarsområder kommer til. Sundhedsklynger og nærhospitaler etableres. Lægedækning fordrer nye lokale løsninger. Honorarmodellerne bliver analyseret. 

Med andre ord: rammerne for vores dagligdag i klinikkerne ændrer sig - og vi skal gøre alt, hvad der står i vores magt, for at sikre en god udvikling. Det kræver nytænkning og kreative, konstruktive løsninger. Det kræver lydhørhed og samarbejde og lige dele gåpåmod og tålmodighed.

Pilen peger på os – ikke kun os, der allerede er politisk aktive i PLO, men også dig og dine kolleger, der endnu ikke er. For vi har hårdt brug for både de gode gamle, men også nye kræfter, der vil gøre en forskel.    

Jeg vil derfor opfordre alle til at overveje, om det er noget for dem at stille op. Og især må du, der er ung og forholdsvis nynedsat, gerne overveje det. Aldersgennemsnittet i bestyrelserne er forholdsvist højt. Det vil gavne demokratiet og udviklingen, hvis vores politiske led dækker et større spænd aldersmæssigt.

Den gode nyhed er, at du lærer meget af det, udvider dine netværk og får en masse nye oplevelser – og indflydelse. Og så har du rig lejlighed til at påvirke din indsats – både i omfang og indhold. Som menigt medlem af en bestyrelse er arbejdsbyrden slet ikke den samme som for de regionale formænd og næstformænd. Og bestyrelserne har flere medlemmer, så der er flere til at deles om opgaverne.

Kender jeg nogen læger, der IKKE har holdninger til sundhedsvæsenet og de rammer, der påvirker deres hverdag? Jeg tror det ikke. Til gengæld ved jeg, at jeg har en masse kolleger, der er fulde af gode ideer og gerne vil gøre en forskel. 

Tag snakken ude i personalerummene eller klyngerne. Måske en spirende tanke kan vokse sig større ved at blive vendt med andre. Kender du en, som vil egne sig godt til politisk arbejde, så prik vedkommende på skulderen og spørg ind til det. 

Kontakt endelig os i bestyrelserne i både PLO-C eller PLO-R – eller sekretariaterne – og hør mere om, hvad det kræver, og hvad det kaster af sig. 

Efter sommerferien er vi klar med mere konkret info om frister og proces til repræsentantskabsvalget i november. Men indtil da kan du læse mere om at være i repræsentantskabet her på hjemmesiden

Her kan du læse om repræsentantskabet og valget i 2020

For yderligere oplysninger kontakt:
Formand for PLO Jørgen Skadborg
E-mail: jsk.plobest@dadl.dk

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev
 


COVID-19: Vaccinationsstrategi for sommer og efterår

Myndighederne har onsdag på et pressemøde annonceret en sommerindsats (nu) samt en indsats i efteråret (september/oktober) for COVID-19-vaccination. Sundhedsstyrelsen fastlægger målgruppen for sommerindsatsen nærmere i næste uge.

Sundhedsmyndighederne har onsdag i denne uge meddelt, at særligt sårbare grupper allerede fra mandag i næste uge kan få fjerde stik mod COVID-19. Målgruppen er patienter, der både har risiko for alvorlige forløb og har en risiko for smitte og forventet lav immunrespons. Målgruppen bliver mere præcist beskrevet af Sundhedsstyrelsen i en retningslinje, der ventes offentliggjort på mandag. 

Hovedparten af de patienter, der er omfattet af sommerindsatsen, er i forløb på et sygehus og vil blive visiteret derigennem. Men der vil også være nogle, der skal visiteres via egen læge. Men egen læge har ingen forpligtelse til at være opsøgende over for de særligt sårbare.

Praktiserende læger kan enten selv vaccinere eller henvise patienten til vacciner.dk for at booke et andet vaccinationssted. Der er således ingen forpligtelse for den enkelte læge til selv at vaccinere.

PLO forventer i næste uge at vende tilbage med nærmere information, både om målgruppen for sommerindsatsen, om vaccineleverancer og om de aftalemæssige rammer.

Angående efterårsindsatsen vil målgruppen være +50-årige samt udvalgte personer under 50 år, bl.a. svært immunsvækkede. Vaccination tilbydes fra 1. oktober 2022, dog kan der for plejehjemsbeboerne og sårbare ældre begyndes allerede fra. 15. september.

PLO vil efter sommerferien vende tilbage med nærmere information om efterårsindsatsen.

PLO finder det i øvrigt meget utilfredsstillende, at de praktiserende lægers deltagelse i sommerens COVID-19-vaccinationsindsats ikke var klart defineret forud for udmeldingen på onsdagens pressemøde om fjerde vaccinestik. Dette har PLO gjort klart over for myndighederne.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Dorthe Rodian Arleth
Telefon: 3544 8462, dar.plo@dadl.dk

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev


Hjælp os med at besvare spørgeskema om elektronisk kommunikation

Overenskomstparterne indsamler viden om praktiserende lægers elektroniske kommunikation med resten af sundhedsvæsenet bl.a. for at udarbejde anbefalinger og forhandle evt. ændret honorering. Svar allerede i dag - det tager 8-10 minutter.

PLO gik i 2020 til forhandlingerne om fornyelse af overenskomst om almen praksis med et stort ønske om at drøfte sundhedsprofessionel kommunikation med henblik på honorering. Forhandlingerne endte med i (OK22):

 • at PLO og RLTN blev enige om at lave en analyse af sundhedsprofessionel elektronisk kommunikation, da der er behov for en effektiv og relevant kommunikation mellem almen praksis og andre sundhedsprofessionelle samt til brug for at styrke det tværsektorielle samarbejde og relevant sundhedsfaglige dialog.
 • at der blev udmøntet 20,2 mio. kr. på basishonoraret pr. år i overenskomstperioden for tilgængelighed for kommunerne til almen praksis.
 • at parterne genoptager forhandling om fastsættelse af honoraret for kommunale korrespondancer, når analysen af sundhedsprofessionel elektronisk kommunikation foreligger.

Analysen gennemføres ved konsulentfirmaet BDO, som er blevet valg af styregruppen bag analysen, hvori tre medlemmer af PLO’s bestyrelse sidder – Karin Zimmer, Lise Høyer og Trine Jeppesen. 

Som en del af analysen indgår et spørgeskema til praktiserende læger om elektronisk kommunikation med kommuner, sygehuse, privatpraktiserende sundhedspersoner, apoteker m.v. 

PLO vil opfordre jer alle til at besvare skemaet – også af flere læger i en klinik. Dette da svarene i høj grad vil bidrage til analysens resultater. Analysen skal komme med anbefalinger til den elektroniske kommunikation, men dens konklusioner vil også indgå i forhold til sammenhængen i honorarstrukturen.

De tre praktiserende læger i styregruppen har afprøvet spørgeskemaet - det tog dem 8-10 minutter at besvare.

Blandt besvarelserne trækkes der lod om 10 gavekort á 500 kr. til Coop, som fx kan bidrage til fredagshygge i klinikken.
Send dine svar allerede i dag - find spørgeskemaet her.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Dorthe Rodian Arleth
Telefon: 3544 8462, dar.plo@dadl.dk

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev


Ultralydsprojekt fra OK22 søsættes. Tag gratis kursus

Med det formål at bidrage til forbedret diagnostik, rettidig visitation og øget kvalitet i beslutninger om behandlingen er overenskomstparterne i OK22 blevet enige om at etablere et forskningsprojekt om brug af ultralyd som støtteværktøj i almen praksis i forlængelse af den objektive undersøgelse. Forskningsprojektet søsættes nu og kurser udbydes i to faser.  

I forskningsprojektet skal indgå 250 praktiserende læger fordelt geografisk jævnt og på tværs af alle landets regioner. Deltagende læger vil i dataopsamlingsperioden få adgang til et ydelseshonorar på 262,37 kr. (apr. 2021 niveau) i forbindelse med udførelsen af ultralydsskanning i almen praksis. 

Deltagelse i projektet forudsætter:

 • at lægen har adgang til en ultralydsskanner i sin klinik fra projektets start. For at kunne lave de skanninger, som er med i uddannelsen, forudsætter det 3 prober (gynækologisk probe, abdominal probe og muskuloskeletal probe)
 • at lægen stiller relevant data om brug af ultralyd i almen praksis til rådighed for forskningsprojektet
 • at lægen har deltaget i et af nedenstående ultralydsbasiskurser, som udbydes af PLO-Efteruddannelse.

Ultralydskurserne består af tre kursusdage fordelt over en 3 måneders periode. Deltagende læger vil skulle regne med 4-5 timer forberedelse inden 1. kursusdag samt 1 times hjemmearbejde om ugen i kursusperioden. Desuden vil deltagerne blive inviteret til 4 webinarer af 30 minutters varighed i kursusperioden.

I overensstemmelse med overenskomstteksten er der godkendt et forskningsprojekt, som skal måle effekten af ultralyd i almen praksis gennem et før-efter-design. Alle deltagere i forskningsprojektet skal derfor deltage i ultralydskurset, og man måler effekten før og efter. Nogle deltagere bruger ultralyd i forvejen, og man er opmærksom på, at effekten for disse selvfølgelig vil være mindre. Det vides dog fra fokusgruppeinterviews udført i 2021 og 2022, at mange af de eksisterende brugere efterspørger at få deres skanningskompetencer opdaterede og validerede – deltagelse på ultralydskurset giver mulighed for dette. 

På kurserne bruges der meget tid på at give feedback, hvilket må forventes at have værdi, selv om man har erfaring i at scanne. Arbejdsomfanget ifm. kurset vil dog blive væsentligt mindre for erfarne brugere, som ikke behøver at læse diverse teori, men blot kan udfylde quizzerne uden problemer, scanne korrekt uden at skulle se instruktionsmateriale først, osv. 

Kurserne udbydes i to faser. I fase 1 (efteråret 2022) vil man kunne deltage på et af de opslåede PLO-E-kurser i Odense og København.  Find links længere nede.

I fase 2 (2023/24) vil man kunne deltage på et ultralydskursus i den region, hvor man bor. I fase 2 udbydes der to kurser i hver region. Fordelingen af kursister på disse kurser fordeles ved lodtrækning. Læger med lang afstand til ultralydsskanning i sekundærsektoren har fortrinsret.  

Man kan således enten deltage på et af de opslåede PLO-E-basiskursuser i ultralyd i efteråret 2022:

Eller tilmelde sig kurserne i 2023/24. Her vil blive udbudt 2 kurser i hver region: 

 • Region Hovedstaden
  IDA Conference, København V: 7/3, 28/3, 16/5 2023
  Sinatur Frederiksdal, Kongens Lyngby: 7/11, 5/12 og 23/1 2024
 • Region Sjælland
  Comwell Roskilde: 10/1, 31/1 og 21/3 2023
  Hotel Kirstine, Næstved: 6/6, 27/6 og 16/8 2023
 • Region Syddanmark
  Nature Energy Park, Odense: 15/8, 5/9 og 24/10 2023
  Hotel Vejlefjord, Stouby: 9/1, 30/1 og 19/3 2024
 • Region Midtjylland
  MidtSim, Skejby, Aarhus: 13/4, 4/5, 22/6 2023
  Sinatur Skarrildhus, Kibæk ved Herning: 12/10, 2/11 og 21/12 2023
 • Region Nordjylland
  Sæby Sundhedshus: 9/2, 2/3, 20/4 2023
  Center for Almen Medicin, Fyrkildevej, Aalborg: 14/12 2023, 4/1 2024 og 29/2 2024

Tilmeldingen til kurserne i 2023/24 foregår via dette link 

I forskningsprojektet vil der som sagt kunne inkluderes 250 læger. Hvis flere end 250 læger ønsker at deltage, udvælges lægerne med henblik på at sikre en geografisk spredning på tværs af regionerne, og læger, som praktiserer længst væk fra speciallæge/sygehus med mulighed for ultralyd, prioriteres først.

Det er gratis for deltagerne i projektet at tilmelde sig PLO-E’s efteruddannelsestilbud i klinisk ultralyd.

Deltagende praktiserende læger kan efter kurset søge efteruddannelseshonorar samt tilskud til transportudgifter i henhold til satser for selvvalgt efteruddannelse, som dækkes af Fonden for Almen Praksis og således ikke trækkes fra ens tildelte efteruddannelsesmidler.

For yderligere oplysninger kontakt:
Projektansvarlig Camilla Aakjær Andersen
Tlf. 22482885, caakjaer@dcm.aau.dk

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev


Billeddiagnostik ved vage symptomer, hvor alvorlig sygdom ikke kan udelukkes

Fra 1. juli 2022 kan almen praksis henvise til en række billeddiagnostiske undersøgelser, som regionerne har fastlagt en fælles tilgang til.

Kræftpakkerne har skabt en fast struktur for udredning af patienter med klare symptomer på kræft. Men mange kræftpatienter starter med at have vage symptomer, som ikke opfylder kriterierne for at blive henvist til en kræftpakke. Derfor er det vigtigt, at almen praksis har gode muligheder for at henvise til relevant billeddiagnostik, når de som led i deres udredning har behov for at udelukke, at der kan være tale om kræft eller anden alvorlig sygdom.

Regionerne har derfor i fællesskab fastsat, hvilke billeddiagnostiske undersøgelser almen praksis i hele landet skal kunne henvise direkte til for patienter med vage symptomer, hvor alvorlig sygdom ikke kan udelukkes (såkaldt ’Gruppe 3-patienter’). Det drejer sig om: Røntgen af thorax, ultralyd af abdomen, CT-skanning af thorax og/eller abdomen samt knoglescintigrafi og thyreoideaskintigrafi.

Regionerne vil bestræbe sig på, at almen praksis får svar inden for 3 uger (fra modtagelse af henvisning) på undersøgelserne for denne patientgruppe. Denne tilgang er udviklet i samarbejde med repræsentanter fra almen praksis og hospitaler i alle 5 regioner.

Regionerne vil opstarte tilgangen fra den 1. juli 2022. Det sker samtidig med, at Sundhedsstyrelsens reviderede ’Pakkeforløb for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft,’ træder i kraft. Det betyder, at der er tre udredningsveje på kræftområdet:

 1. Patienter med alarmsymptomer på kræft, som henvises til organspecifik kræftpakkeforløb
 2. Patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft, som henvises til Diagnostisk pakkeforløb​
 3. Patienter med vage symptomer – hvor det ikke findes lægefagligt begrundet at henvise til organspecifik pakke eller diagnostisk pakkeforløb – som henvises til de udvalgte billeddiagnostiske undersøgelser for ’gruppe 3 patienter’.

Modsat den 1. og 2. gruppe patienter skal ’gruppe 3-patienter’ ikke informeres om, at det drejer sig om et kræftpakkeforløb, fordi undersøgelsen sker for at afkræfte muligheden for alvorlig sygdom. Tilsvarende skal det fremgå af henvisningen, at der er tale om en ’gruppe 3-patient’. Praktiserende læge forbliver tovholder for patienten.  

Denne orientering vil blive fulgt op af mere information til almen praksis via de enkelte regioner om de konkrete henvisningsmuligheder for patient¬gruppen. Bl.a. vil hver region oprette en underside med en forløbsbeskrivelse på Sundhed.dk under information til praksis med titlen: ’Paraklinisk billeddiagnostik ved vage symptomer, hvor alvorlig sygdom ikke kan udelukkes (Gruppe 3)’. 

Disse regionale forløbsbeskrivelser vil have samme faglige indhold – som er aftalt i samarbejde med repræsentanter fra almen praksis og hospitaler i alle 5 regioner – men vil været suppleret med de lokale henvisningsoplysninger. På siden vil der bl.a. være en nærmere beskrivelse af patientgruppen samt indikationerne for hver af de billeddiagnostiske undersøgelser. Desuden vil det være beskrevet, hvad henvisningen bør indeholde, samt forventningerne til svaret fra de billeddiagnostiske afdelinger.

For yderligere oplysninger kontakt:
Vicedirektør Jette Stagsted Galatius
Telefon: 3544 8472, jsg.plo@dadl.dk

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev


Ny Praksisdeklaration på Sundhed.dk klar

27. juni får du som praktiserende læge adgang til den nye Praksisdeklaration og skal opdatere oplysninger. De fleste data er overført, men fx ikke træffetider. (Sundhed.dk har meddelt 27. juni, at den nye praksisdeklaration først går live tirsdag. Forsinkelsen skyldes de store udfordringer hos Nets.)

Fra den 28. juni skal du som yder opdatere praksisoplysninger som fx træffetider og fravær i den nye Praksisdeklaration i stedet for i det tidligere Praksis- og AfregningsPortalen, oplyser Sundhed.dk

Vi har overført de fleste af dine data fra Praksis- og AfregningsPortalen til den nye løsning. Men træffetider har det ikke været muligt at overføre i alle tilfælde, så det er en god ide at kontrollere dem og eventuelt opdatere dem, så de fremgår korrekt på Find behandler. 

Til forskel fra tidligere vil de ændringer, du laver i Praksisdeklaration, blive vist i Find Behandler, så snart de er gemt.

Til september kobler vi flere ting på Praksisdeklaration. Det betyder, at du kan vise flere oplysninger om din praksis end tidligere. Du vil blandt andet kunne få vist mere detaljerede informationer om adgangsforhold, og om din klinik uddanner læger.

Vi håber, at du bliver glad for den nye Praksisdeklaration.

Ved tekniske problemer kontakt:
Sundhed.dk’s sundhedsfaglige support 
Tlf. 88 44 31 31, sundhedsfaglig@sundhed.dk

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev


Regionens kvittering for regninger ses fra nu af i dit system

Regionerne er skiftet til LUNA, den nye løsning til administration af praksisområdet, og også Praksis- og AfregningsPortalen (PAP) udfases.

PAP erstattes gradvist af hhv. Praksisdeklaration og Listevisning på Sundhed.dk. Senest har det medført, at du ikke længere som yder i PAP kan se, om dine bundter (regninger) er modtaget i regionen.

Regionens kvittering for modtagelse af indsendte bundter modtages og vises i dit praksissystem. Hvis du er i tvivl om, hvor din kvittering kan ses i dit system, kan du kontakte systemleverandøren.

Det er derfor ikke relevant at gensende bundter, når der i praksissystemet er modtaget en kvittering fra regionen.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte din region, oplyser Danske Regioner.

For yderligere oplysninger kontakt:
Sundhedsøkonom Mads Nørgaard-Madsen
Tlf. 35 44 84 51, mnm.plo@DADL.DK

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev


Fast ansat læge eller vikar – hvornår skal hvad benyttes?

PLO’s medlemsservice og PLA får jævnligt spørgsmål om brug af vikar henholdsvis fast ansat læge. Derfor følger information om, hvornår en vikar hhv. fast ansat læge skal benyttes, hvad det betyder for den ansatte og klinikken, samt om de økonomiske forhold.
 
En vikar er stedfortræder for en læge, som er fraværende fra klinikken på grund af sygdom, ferie/fri m.v., jf. overenskomstens § 46. Den læge, som en vikar erstatter, kan være en ejerlæge/kompagnon eller en fast ansat læge. En vikar kan aldrig dække en ledig lægekapacitet i klinikken. En vikar er som hovedregel speciallæge i almen medicin, men dette kan fraviges for en vis periode og under visse omstændigheder, jf. overenskomstens §25 - læs mere her.
  
En fast ansat læge skal være speciallæge i almen medicin (i et lægedækningstruet område evt. en fase 3- læge). En fast ansat læge dækker altid en lægekapacitet i klinikken på linje med ejerlæge/kompagnon. Af den grund har den fast ansatte læge adgang til PLO-Efteruddannelse på helt samme måde som for ejerlæger. Da den ansatte læge dækker en lægekapacitet, ydes der også refusion fra Administrationsudvalget ved sygdom og barsel i forhold til lønudgiften, mens øvrige vilkår fx karensdage, varighed m.v. er som for ejerlæger, se denne side.

PLA har indgået overenskomster med Yngre Læger for både fast ansatte læger og vikarer. Med baggrund i disse overenskomster er der ikke en stor forskel på aflønningen af henholdsvis en ansat læge og en vikar, og en fast ansat læge kan fx godt være ansat for en nærmere aftalt periode.

Benyt derfor en fast ansat læge, hvis klinikken har en ledig lægekapacitet, ikke en vikar – det giver ret til PLO-efteruddannelse og godtgørelse fra Administrationsudvalget. Husk at registrere den ansatte læge, så klinikken ikke mister en lægekapacitet, jf. Overenskomstens § 20 - følg anvisningerne på denne side.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Dorthe Rodian Arleth
Telefon: 3544 8462, dar.plo@dadl.dk

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev


Klynger evalueret positivt i ny rapport

Kvalitetsklyngerne danner grundlag for blandt andet værdifulde erfaringsudvekslinger. Samtidig åbner arbejdet for endnu bedre samarbejde med kommuner og regioner. Det konkluderer VIVE.

I ny undersøgelse fra VIVE peger praktiserende læger blandt andet på, at kvalitetsklyngerne giver mulighed for fælles erfaringsudveksling, der kan give inspiration til nye arbejdsgange. Ligesom klyngerne gør det muligt for lægerne at få indsigt i data på tværs af deres praksis.

Kvalitetsklyngerne indgår som en del af et program for kvalitetsudvikling, der blev defineret med overenskomsten mellem Danske Regioner og PLO i 2018. 

Læs PLO’s pressemeddelelse, som indeholder link til rapporten (link ikke længere aktivt)

For yderligere information kontakt: 
Konsulent Ulrikke Bryde-Nielsen 
Telefon 3544 8456, ubn.plo@dadl.dk

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev


Sommerferielister for de praktiserende speciallæger

Vi har samlet ferielisterne for de praktiserende speciallæger for de fem regioner. Det er sidste år, hvor ferielister vil blive udarbejdet efter denne model. Fra 2023 vil patienterne kunne fremsøge åbne speciallægeklinikker i Min Læge-app'en.

Her er ferielister 2022 for:

For yderligere oplysninger kontakt
PLO’s medlemsservice
Tlf. 3544 8477, plo@dadl.dk

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev


Husk at henvise til navngiven læge ved lukning i sommerferien

Holder klinikken lukket i sommerferien, skal der være tydelig henvisning til navngiven læge og telefonnummer.

Husk feriemelding på telefonsvarer, hjemmeside, på plofriferie.plsp.dk og på praksisdeklarationen på Sundhed.dk jf. OK §42, stk. 2, punkt L

Vær obs på, at sundhed.dk's nye praksisdeklaration går i luften 27. juni, som vi har skrevet om længere oppe.

For yderligere oplysninger kontakt
PLO’s medlemsservice
Tlf. 3544 8477, plo@dadl.dk

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev


PLO's sommeråbningstider

PLO-C træffes kl. 9-14 i uge 28-31. PLO-Nordjylland, PLO-Midtjylland og PLO-Sjælland holder lukket uge 28-31. PLO-Hovedstaden holder lukket uge 27-30, og PLO-Syddanmark i uge 30-31. I lukkeugerne er deres telefoner omstillet til PLO-C. 

PLO-C kan træffes i hele sommerperioden, men med kortere telefontider i ugerne 28-31. Fra den 11. juli - 5. august (uge 28-31) vil telefonerne være åbne i tidsrummet 9.00 - 14.00. 

Mails og facebookspørgsmål besvares også som udgangspunkt i tidsrummet 9.00-14.00.

Alle øvrige uger kan vi træffes på normal vis mandag til torsdag mellem 9.00 – 16.00 og fredag mellem 9.00 – 15.00. 

De regionale PLO-kontorer i Nord-, Midtjylland og Sjælland holder helt lukket i ugerne 28-31. 

PLO-kontoret i Hovedstaden holder lukket i uge 27-30 og PLO-kontoret i Syd i uge 30-31. I lukkeugerne er telefoner omstillet til PLO-C, så vær venligst opmærksom på, at telefontiden i PLO-C i denne periode er kl. 9.00 - 14.00. 

For yderligere oplysninger kontakt
PLO’s medlemsservice
Tlf. 3544 8477, plo@dadl.dk

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev


Nyt fra PLO-Hovedstaden

Praksisplan for almen praksis 2021
Praksisplanen, der blev vedtaget af Praksisplanudvalget i december 2021, er nu blevet offentliggjort - find den her.

PLO-Hovedstaden er godt tilfredse med praksisplanen, der bl.a. bygger på de indmeldinger, medlemmerne indgav i en indledende spørgeskemaundersøgelse om ønsker til planen.

I praksisplanen har parterne aftalt 10 målsætninger, som fremgår på s. 6 i planen.

Den første målsætning, der er taget fat på i Praksisplanudvalget, er at drøfte og aftale rekrutterings- og fastholdelsesindsatser, der skal understøtte et attraktivt arbejdsliv og dermed lægedækning og tilgængelighed i almen praksis (mål 5). Ved drøftelsen i april var der fra PLO-Hovedstaden et stort ønske om at få en stærkere regional rekrutteringsfunktion til at løfte opgaven. Til PLO-Hoverstadens store tilfredshed besluttede regionsrådet den 21. juni at opnormere regionens rekrutteringsfunktion med to årsværk, så de fremadrettet bliver tre årsværk i funktionen i en treårig pilotperiode. Dette er et meget vigtigt skridt mod en bedre lægedækning i regionen, hvilket er en forudsætning for at kunne komme i mål på de fleste andre områder.
 
På grund af ny organisering som følge af sundhedsreformen vil det fremtidige arbejde med praksisplanen foregå i det nye Sundhedssamarbejdsudvalg. I vil løbende blive orienteret.

Ansøgningsfrist til næste møde i Samarbejdsudvalget er den 16. august
Samarbejdsudvalget behandler ansøgninger om delepraksis uden for lægedækningstruede områder samt forlængelse af delepraksistilladelser, ansøgninger om generationsskifteaftaler, ansøgninger om lavere patientantal under 1.600 af særlige grunde, ansøgninger om forhøjelse af patientantal over 2.700 samt ansøgninger om fristforlængelse for besættelse af kapacitet. Næste møde holdes 20. september, og der er frist for ansøgninger den 16. august 2022.

Ansøgninger sendes til csu@regionh.dk, att. Samarbejdsudvalget vedr. almen praksis. 

Ved du, hvornår der åbnes og lukkes for tilgang af patienter i din praksis?
Regionen og PLO-Hovedstaden er blevet opmærksomme på, at mange praksis fortsat ikke har taget stilling til deres åbnegrænse og lukkegrænse. 

Åbne- og lukkegrænser er henholdsvis den grænse for, hvornår der åbnes og lukkes for tilgang af patienter i din praksis.

Få et hurtigt overblik over, hvad åbne- og lukkegrænser er, samt hvilken betydning de har for din praksis i denne video eller på denne side på Sundhed.dk

Der er store fordele ved at styre praksis' tilgang via åbne- og lukkegrænser – herunder et stabilt antal patienter i praksis, hvor der automatisk lukkes, når du når et bestemt antal patienter. 

Ønsker du at ændre åbne- eller lukkestatus, gøres dette nemt ved at kontakte regionens økonomienhed/yderregistret på tlf. 3866 6007 – tast 2 eller via mail: csu-yderalmen@regionh.dk. (Husk altid at skrive dit ydernummer). 

Aftale om tilmelding af ukrainske flygtninge i Region Hovedstaden
Region H har tiltrådt aftale mellem RLTN og PLO om tilmelding af ukrainske flygtninge, som har fået opholdstilladelse, til almen praksis.
Aftalen omhandler en solidarisk fordeling af ukrainske flygtninge til almen praksis. Læs aftalen her.

Her på PLO's hjemmeside kan du læse info om Ukrainekrisen relevant for almen praksis 

Tilbage til overblikket over artikler i dette nyhedsbrev