Gå til indhold

PLO'rientering 16/2021

Nyhed PLO

Nyt fra Bestyrelsen: Almen praksis bør vaccinere børnene og sårbare ældre

10. september 2021

Nyt fra Bestyrelsen: Almen praksis bør vaccinere børnene og sårbare ældre

Rammerne for denne influenzasæson ligner de foregående år, men der er kommet en ny målgruppe af børn på 2-6 år, som tilbydes nasal influenzavaccination. PLO er i dialog med sundhedsmyndighederne om sagen og arbejder for, at gruppen af børn bør vaccineres hos egen læge i lighed med børnevaccinationsprogrammet.

Det danske børnevaccinationsprogram omfatter i dag vacciner til forebyggelse af ti alvorlige infektionssygdomme, tilslutningen til programmet er høj, og vi ser i Danmark kun sjældent de sygdomme, som vaccinerne beskytter mod.

Almen praksis har haft en afgørende rolle i programmet. Alle børn får i dag deres vaccinationer som led i børnevaccinationsprogrammet hos egen læge. Børnene og forældrene er trygge ved at komme hos familiens egen læge, hvor bekymrede forældre kan rådgives af lægen, og lægen kan rådgive med baggrund i sin konkrete viden om barnets sundhed. 

Som noget nyt - og i lyset af coronapandemien - tilbydes de 2-6-årige børn i år en nasal influenzavaccination. For at sikre højst mulig tilslutning til denne vaccination, bør dette ske hos egen læge. 

Jeg har derfor meddelt Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen, at PLO er klar til at indgå en forpligtende aftale på samme vilkår, som gælder for de øvrige børnevaccinationer. 

Personer med særlig svækket immunforsvar og ældre 
Influenzavaccinationen i 2020/2021 var præget af for få vacciner og en fordeling af vaccinerne, som ikke var sundhedsmæssig forsvarlig. Personer med lille risiko for alvorlige komplikationer blev i en række tilfælde vaccineret før de svageste i samfundet. 

Selvom der i år er indkøbt mange flere influenzavacciner, er risikogrupperne stadig ikke tilstrækkeligt beskyttet. 

Belært af erfaringerne bør de første uger af vaccinesæsonen være forbeholdt personer med særlig svækket immunforsvar og ældre. Samtidig bør borgerne på 85+, som bor på plejehjem, i plejebolig eller i friplejebolig sikres hurtig og ligelig adgang til vaccinationer ved, at der indgås aftale med PLO om, at egen læge står for vaccination af denne målgruppe.  

PLO har, udover diverse møder, gjort opmærksom på disse synspunkter i et høringssvar, og vi informerer naturligvis, når vi ved mere.

Læs mere om influenzavaccination her

For yderligere information kontakt 
Formand Jørgen Skadborg
jsk.plobest@dadl.dk 

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Stem om overenskomsten

Omkring 800 medlemmer har deltaget fysisk og virtuelt på de ekstraordinære medlemsmøder om OK22. Nu er det tid til at give sin mening til kende. På mandag modtager PLO’s medlemmer med dagydernummer en mail med link til afstemning om forhandlingsaftalen. 

Både bestyrelsen og repræsentantskabet har godkendt aftalen med en stemmeafgivelse på henholdsvis 9-0 og 41-5. Derfor skal forhandlingsaftalen mandag den 13. september og frem til den 20. september kl. 12 til urafstemning blandt medlemmerne. 

Uanset om man kan se flest fordele eller ulemper, håber PLO’s bestyrelse, at man bruger sin stemme og gerne minder sine kolleger om det samme, når urafstemningen om forhandlingsaftalen begynder i næste uge. Læs mere om afstemningen og forhandlingsaftalen her.

Man kan se en overskuelig gennemgang af de nye ydelser, som er blevet præsenteret på medlemsmøderne, her (bag medlemslogin).

For yderligere information kontakt
PLO’s medlemsservice
Tlf. 3544 8490, plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Sundhedsfaglige tilsyn i almen praksis

Styrelsen for Patientsikkerhed genoptager nu de sundhedsfaglige tilsyn i almen praksis, som har været sat på standby under COVID-19-pandemien. Styrelsen lægger op til at gennemføre tilsyn i ca. 10 % af almen praksis. Selve tilsynet varsles med et brev i klinikkens e-Boks minimum seks uger før besøget.

De sundhedsfaglige tilsyn erstatter de tidligere risikobaserede tilsyn, og konceptet er ændret fra 27 målepunkter til tre faglige målepunkter og 10 dialog-/refleksionspunkter. Udvælgelsen af klinikker sker ved tilfældig stikprøve, dog med en vis geografisk spredning. 

De tre målepunkter, som indgår i vurderingen, er velkendte fra akkreditering og udvalgt af styrelsen ud fra en betragtning om mulige forbedringspotentialer. Målepunkterne er: 

  • Interview om instruktion og tilsyn med behandling udført af medhjælp (delegeret lægeforbeholdt virksomhed).
  • Interview om håndtering af parakliniske undersøgelser.
  • Journalgennemgang vedrørende behandling med afhængighedsskabende lægemidler.

De 10 refleksionspunkter, som alene er til dialog, fokuserer bl.a. på modtagelse af epikriser, samarbejde med kommunen, herunder plejehjem, hjemmepleje etc., håndtering af risikosituationslægemidler, ideer om kvalitetsforbedringer, dosisdispensering mv.

Læs mere om tilsynet her.

For yderligere information kontakt
Chefkonsulent Kirsten Dalsjö
Tlf. 3544 8304, kgr.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Nyt FAQta-ark fra DSAM om PTSD

DSAM har udarbejdet et FAQta-ark om PTSD, som giver praktiserende læger kort og faktuel viden om diagnostik og behandling. 

FAQta-arket har fokus på risikogrupper, som udgør personer, der har været udsat for fysiske og psykiske overgreb, personer i udsatte jobsituationer eller flygtninge m.fl. Der indgår også overblik over henvisningsmuligheder regionalt og nationalt. 

Link til FAQta-arket.

For yderligere information kontakt 
DSAM

Tlf. 70707431, dsam@dsam.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Øget aktivitet i almen praksis i 2020


Antallet af ydelser i almen praksis og lægevagten steg med 3,8 procent fra 2019 til 2020. Halvdelen af stigningen kan forklares rent regnskabsteknisk, idet der i 2020 blev afregnet for 53 mod normalt 52 uger. Men derudover førte pandemien også til øget aktivitet i almen praksis.

Det er særligt opgaven med at vaccinere, der bidrog til, at aktiviteten samlet set steg. Rekordmange blev vaccineret mod influenza i almen praksis i 2020, og som noget nyt indførtes der gratis vaccination mod pneumokok for udvalgte målgrupper. 

Tallene viser dog også, at omsætningen i almen praksis steg mindre end i det øvrige sundhedsvæsen: Almen praksis’ andel af de samlede sundhedsudgifter faldt i 2020, fra 8,3 pct. i 2019 til 8,1 pct. i 2020.

PLO har udarbejdet en analyse, der ser nærmere på udviklingen i aktiviteten fra 2019 til 2020. Den kan du læse her.

For yderligere information kontakt 
Kommunikationschef Jonas Heltberg
Tlf. 3544 8464, joh.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Lægedage 2021 - Skal du med?

Lægedage er tilbage i uge 46. Tilmeldingen til Lægedage har været åben et par uger, og vi har allerede over 1.800 tilmeldte. Skal du med, skal du nok ikke vente alt for længe med at tilmelde dig. 

Vi glæder os meget til igen at kunne byde dig velkommen i Bella Center, København med 134 forskellige kurser. Du kan se programmet og tilmelde dig her: Lægedage.dk.

For yderligere information kontakt
Lægedagesekretariatet
Tlf. 3544 8416, lægedage.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Nyt fra PLO-Hovedstaden

Husk at besvare lægedækningsundersøgelsen
Fristen for besvarelse udløber snart, så husk at få talt med dine kolleger i praksis og besvar undersøgelsen, som I har modtaget i praksis' e-Boks. Praksis skal kun svare én gang. 

”Afvist henvisning” er nyt emneord til korrespondancemeddelelsen pr. 8/9-2021
For at sikre bedre synlighed, når hospitalerne afviser henvisninger fra almen praksis, er det aftalt mellem regionen og PLO-Hovedstaden, at hospitalerne fremover sender en korrespondancemeddelelse med overskriften ”Afvist henvisning”. 

Af korrespondancemeddelelsen skal det fremgå, hvorfor henvisningen er afvist. Ændringen skulle gerne gøre det nemmere for almen praksis at fremsøge afviste henvisninger blandt de mange korrespondancemeddelelser, der dagligt modtages. 

Med brugen af den nye overskrift vil det være muligt at monitorere på antallet af korrespondancemeddelelser, der sendes med denne nye overskrift, og dermed få et overblik over omfanget af ”Afviste henvisninger”, hvilket PLO-Hovedstaden længe har efterspurgt. For at få så korrekt statistik som muligt, bør du gøre hospitalet opmærksom på det, hvis de glemmer at anvende emneordet.

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Nyt fra PLO-Syddanmark

Ny aftale sikrer medicinstuderende fra Esbjerg 20 dage i almen praksis
PLO og SDU har indgået aftale om, at samtlige medicinstuderende skal have et 20 dages klinisk uddannelsesophold i almen praksis på kandidatdelen af lægeuddannelsen i Esbjerg.

Målet med aftalen er at sikre, at de studerende får et endnu bedre kendskab til almen praksis samt en forståelse for det samlede sundhedsvæsen, herunder praksis’ tovholderrolle og gatekeeperfunktion. En tutorlæge er berettiget til et honorar på 14.572,33 kr. (1.02.2021 niveau) pr. studerende ved opholdets start.  
Der findes en lignende aftale for medicinstuderende i Odense – dog kun med 10 dage i almen praksis. 

Se begge aftaler her: 

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet