Gå til indhold

PLO'rientering 18/2022

Nyhed PLO

Nyt fra bestyrelsen: PLO sætter fokus på almen praksis under valgkampen

PLO sætter fokus på almen praksis under valgkampen

Valgkampen til folketingsvalget er i gang, og endnu engang står sundhed højt på listen over emner, som vælgerne går op i. I PLO deltager vi i den offentlige debat om det nære sundhedsvæsen på de måder og de platforme, hvor den finder sted.

Konkret forsøger vi i PLO at påvirke de sager, der har betydning for almen praksis. PLO deltager i debatten både i de traditionelle medier og på sociale medier, og vi er løbende i kontakt med de politiske partier og deres sekretariater.

Vi har, allerede inden valget blev udskrevet, sendt et notat til alle folketingskandidater, hvor vi i PLO peger på tre store udfordringer og en række løsninger for almen praksis.

I notatet – og i vores udmeldinger under valgkampen – peger vi på behovet for, at vi bliver 5.000 praktiserede læger i Danmark senest i år 2035, og at der skal gøres en særlig indsats for at få flere læger til de tyndt befolkede egne af landet. 

Vi fortæller også om udfordringerne med koncerndrevne stråmandsklinikker, der ikke kan levere den nødvendige kontinuitet i relationen mellem læge og patient. I den forbindelse peger vi på, at rekordmange danskere – 234.000 - i dag står uden deres egen, faste læge.

Samtidig har vi inviteret kandidaterne på besøg i en klinik. Et tilbud, som en del af dem allerede har takket ja til, så i denne tid har de fem regionale PLO-sekretariater travlt med at arrangere politikerbesøg i praksis. Tak til alle jer, der siger ja til at have en folketingskandidat på besøg i jeres klinik.

For yderligere oplysninger kontakt:
Formand Jørgen Skadborg, jsk.plobest@dadl.dk


Tilbage til toppen af denne PLO'rientering


Nu lanceres diagnosekortet i de første lægesystemer

Diagnosekortet er en ny funktionalitet dit lægesystem, der giver den tidligere diagnosekodning en systematik, der er fælles for alle klinikker uanset lægesystem. Målet er at give et hurtigt overblik over patientens aktuelle og relevante diagnoser. 

Den nye systematik vil efterfølgende kunne bruges til at skabe et mere detaljeret overblik over komplekse patienter og vil på sigt kunne deles med kolleger i det tværsektorielle samarbejde. 

DSAM og PLO er initiativtager til diagnosekortet sammen med MedCom, og diagnosekortet er udviklet af systemhusene NOVAX, EG WinPLC og XMO.  

Lægesystemet Clinea kommer på i starten af 2023, hvormed funktionaliteten vil være tilgængelig for 95 pct. af klinikkerne.   

Hvordan virker diagnosekortet? 
Dit lægesystem vil i opstarten overføre forløbsdiagnoser, faste og kroniske diagnoser til diagnosekortet, hvis de i forvejen er registreret i journalen. Disse vil automatisk lande i kategorien aktuelle diagnoser og fremover være navngivet som forløbsdiagnoser i alle lægesystemer. 

Du vil efterfølgende selv kunne vælge at fjerne eller tilføje diagnoser til kategorien aktuelle diagnoser eller flytte diagnoser til kategorien relevant, hvis det ikke længere er en diagnose, som patienten aktuelt er i behandling for, men alligevel relevant for patientens historik. 

Diagnosekortet skal ses som et redskab, vi kan vælge at tage i brug for at få et mere ensartet overblik og orden i vores kodning på tværs af alle styresystemer. Får vi det, kan vi efterfølgende meget bedre hjælpe med at lette andre arbejdsgange såsom overblik, genveje i arbejdsgange og hjælp til tværsektorielt samarbejde. 

”Det er ikke et krav at oprette diagnosekort, men vi håber, at I vil investere lidt tid i den nye funktionalitet, fordi det er en del af vores strategi om at gøre jeres digitale hverdag meget lettere. Desværre kræver det lidt oprydning til en start”, siger Trine Jeppesen, der er formand for PLO’s It- og Dataudvalg.

Deling af diagnosekortet på samme måde som FMK
I første omgang sker delingen blot med patienten selv, men inden længe også med andre relevante samarbejdspartnere. Det vil ske på den måde, at dit lægesystem automatisk sørger for, at kortet deles på samme måde som med FMK, således at andre sundhedspersoner, der har patienten i behandling, kan tilgå diagnosekortet fra eget fagsystem, fx kolleger i almen praksis, lægevagten, speciallægepraksis, sygeplejersken i kommunen og på hospitalerne. 

Det er kun egen læge, der kan redigere i kortet, hvilket betyder, at almen praksis i fremtiden får en central rolle i at skabe overblikket over aktuelle diagnoser, som patienten er i behandling for eller tidligere relevante diagnoser, og hvilke af disse der skal deles.

Når du bruger diagnosekortet første gang, deles diagnosekortet med patienten i Min Læge-app. Når vi begynder at dele diagnosekortet med resten af sundhedsvæsenet, kan patienten selv styre, om kortet skal deles eller spærre. Ønsker patienten at spærre, sker det via en funktion i Min Læge-app. 

Vil du have mere viden?

Du kan læse mere på PLO’s hjemmeside om diagnosekortet.

Har du brug for at se en demonstration af diagnosekortet i dit lægepraksissystem, kan du finde videoer på MedComs hjemmeside for XMO, NOVAX og WinPLC her.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Nicholas Christoffersen
Tlf. 3544 8459, 
nch.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af denne PLO'rientering


Fristerne nærmer sig – overvej at stille op til repræsentantskabet

Se og del video, der opfordrer til at stille op. Fristerne er om en måneds tid. Så det er nu, du skal i tænkeboksen - og husk at deltage i dit lokale medlemsmøde. 

Til november er der igen valg til PLO's repræsentantskab, som består af alle medlemmer af PLO's fem regionale bestyrelser - og du kan være med til at skabe den gode udvikling. PLO opfordrer alle medlemmer til at overveje at stille op. Repræsentanterne får direkte indflydelse på PLO's politiske arbejde. 

Hjælp os med at dele denne nye video i dine PLO-netværk:

Vi skal forsøge at nå så mange PLO'ere med budskabet om, at der er brug for alle kræfter, men meget gerne også vil have flere relativt nynedsatte ind i folden.

Find din PLO-R og klik dig frem til detaljerne om valgforløb, medlemsmøder og kontaktpersoner i din region:  

 • PLO-Nordjylland (link ikke længere aktivt) - frist for opstilling 16. november kl. 12. Medlemsmøde 3. november (link ikke længere aktivt) .
 • PLO-Midtjylland (link ikke længere aktivt) - frist for opstilling 8. november kl. 12. Medlemsmøde 27. oktober (link ikke længere aktivt).
 • PLO-Syddanmark (link ikke længere aktivt) - frist for opstilling d. 8. november kl. 12. Medlemsmøde 8. november (link ikke længere aktivt).
 • PLO-Hovedstaden (link ikke længere aktivt) - frist for opstilling 14. november kl. 12. Medlemsmøde 7. november (link ikke længere aktivt).
 • PLO-Sjælland (link ikke længere aktivt) - frist for opstilling 11. november kl. 12. Medlemsmøde 4. november (link ikke længere aktivt).

For yderligere oplysninger kontakt:
Specialkonsulent Katharina Helene Galland
Tlf: 3544 8181, khga.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af denne PLO'rientering


Henvisning for behandling af COVID-19 med Paxlovid – ny retningslinje på vej

Sundhedsstyrelsen forventer at offentliggøre ny midlertidig retningslinje om brug af lægemidlet Paxlovid til behandling af personer i risiko for et alvorligt forløb med COVID-19 inden for den næste uges tid, når de første leveringer af Paxlovid er ankommet. Retningslinjen er gennemarbejdet og informativ, hvorfor dens midlertidige karakter skyldes valgt organisering med henblik på erfaringsopsamling via sygehusenes infektionsmedicinske afdelinger.

Retningslinjen angiver, at almen praksis henviser patienter i målgruppen til sygehusenes infektionsmedicinske afdelinger. Henvisning til følgende afdelinger:

 • Infektionsmedicinsk afdeling på Aalborg Universitetshospital
 • Infektionsmedicinsk afdeling på Aarhus Universitetshospital
 • Infektionsmedicinsk afdeling på Odense Universitetshospital
 • Infektionsmedicinsk afdeling på Roskilde Sygehus
 • I Region Hovedstaden via CVI.

Målgruppen for henvisning skal opfylde følgende fire kriterier:

 1. Positiv covid-19 test: PCR-test eller antigen/selv-test.
 2. Betydelige symptomer på covid-19, som har varet i højst fem dage.
 3. Ingen kontraindikationer.
 4. Patienten er i øget risiko for alvorligt forløb med COVID-19.

I forhold til punkt 3. og 4. er dette gennemgået i hhv. bilag 1 og 2 i retningslinjen.

Retningslinjen vedr. henvisning for behandling med Paxlovid forventes offentliggjort inden for den næste uges tid på Sundhedsstyrelsens hjemmeside her: www.sst.dk/da/corona/Hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smittet/Tabletbehandling (link ikke længere aktivt).

Her kan du læse pressemeddelelse fra Sundhedsministeriet, der forventer, at de første leveringer af Paxlovid forventeligt ankommer i uge 42.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Dorthe Rodian
Tlf.: 3544 8462, dar.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af denne PLO'rientering


Så er det ved at være sidste udkald, hvis du skal med på Lægedage

Tilmeldingsfristen til årets Lægedage er den 1. november kl. 12. Du kan stadig nå at komme med, men husk at tilmelde dig inden fristen. 

Det er IKKE muligt at tilmelde sig efter fristen eller ved at møde op i Bella Center. 

I årets program er der tilrettelagt 129 kurser. Heraf er 68 lægekurser, 35 personalekurser og 26 fælleskurser fordelt over de fem dage. 

2181 deltagere har allerede tilmeldt sig, men der er stadig ledige pladser. 
Husk, at dagsprisen for en KBU- eller introlæge kun er 650 kr., og at medlemmer af Yngre Læger kun betaler 1300 kr. Sig det gerne videre i klinikken.

Vi glæder os til at se dig!

Læs mere, se programmet og tilmeld dig på www.lægedage.dk

For yderligere oplysninger kontakt:
Lægedagesekretariatet
Tlf.: 3544 8416, laegedage@dadl.dk


Tilbage til toppen af denne PLO'rientering


Tilsyn med systemhuse, der leverer journalsystemer

Som dataansvarlig lægeklinik er man forpligtet til at kunne dokumentere, at man har forholdt sig til, om klinikkens databehandlere lever op til databehandleraftalen og reglerne om beskyttelse af personoplysninger. 

PLO har i samarbejde med Kromann Reumert gennemført et tilsyn med de systemhuse, der leverer journalsystemer til de praktiserende læger. Der er i den forbindelse blevet udarbejdet en tilsynsrapport for hvert systemhus. Som dataansvarlig lægeklinik skal du derfor downloade og gemme den tilsynsrapport, der hører til det systemhus, der leverer journalsystemet til din lægeklinik. Du finder tilsynsrapporterne (bag medlemslogin) her

Det overordnede billede er, at systemhusene overholder databehandleraftalerne og reglerne i forordningen på de områder, som er blevet kontrolleret. Der er identificeret enkelte opfølgningspunkter hos nogle af systemhusene, som er ved at blive udbedret. PLO vil sørge for, at der følges op på dem ved næste tilsyn.

PLO vil gennemføre et tilsyn med systemhusene årligt, og du vil blive orienteret, når du skal downloade en ny tilsynsrapport.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Lene Vesth
Tlf.: 3544 8468, lev.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af denne PLO'rientering


Mediationstilbud til kompagniskaber

Som en del af OK22 blev det aftalt, at det skal etableres et uvildigt organ til at håndtere konflikter i kompagniskaber. 

Konflikter blandt læger, som ejer en praksis sammen, kan være udløst af forskellige ønsker til opgaveløsning, arbejdspres m.v.

I overenskomstperioden er der afsat 200.000 kr. årligt til, at kompagniskaber kan modtage gratis konfliktmægling hos en uvildig mediator.

Du kan læse mere om ordningen her

For yderligere oplysninger kontakt:
Chef for PLA Henriette Kiersgaard
Tlf.: 3544 8450, hki.plo@dadl.dk


Tilbage til toppen af denne PLO'rientering


Prisberegner for dosispakket medicin

Danmarks Apotekerforening har udviklet en prisberegner for dosispakket medicin. Den kan hjælpe borgere og sundhedspersonale med at estimere, hvor meget borgerens egenbetaling forventeligt vil være, hvis borgeren modtager sin medicin dosispakket.

Baggrunden for initiativet er, at apotekerne oplever en forøget interesse for dosispakket medicin, særligt fra kommunerne, som vurderer, at dosispakket medicin er mere patientsikkert, samtidig med at det er en effektiv og bekvem måde at håndtere medicin for borgerne.  

Gebyret for dosispakket medicin er omfattet af medicintilskudsreglerne og er derfor forskelligt fra borger til borger. Egenbetalingen vil i gennemsnit være en krone om dagen, men for en borger, der modtager tilskud, vil det ofte være lavere. 

Prisberegneren kan ses via dette link (apoteket.dk).

PLO indgik i december 2021 en midlertidig aftale med RLTN om dosisdispakket medicin til patienter tilknyttet den kommunale hjemmepleje, sygepleje, eller patienter på plejehjem og botilbud. Aftalen er forlænget i flere omgange og gælder til og med 1. december 2022. Læs mere.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Dorthe Rodian
Tlf.: 3544 8462, dar.plo@dadl.dk


Tilbage til toppen af denne PLO'rientering


Ny platform på sundhed.dk - tilbud i patientforeninger

På sundhed.dk er der nu etableret én fælles indgang til alle patientforeninger, man kan henvise borgere til, så de kan finde relevant netværk, genoptræning, kostråd, juridisk hjælp og meget andet.

Siden - Patientforeningers rådgivning - er etableret af Danske Patienter med støtte fra Sundhedsministeriet. Her kan man søge på diagnoser, men også fx ”psykologhjælp” eller ”genoptræning,” og på den måde finde frem til den forening, der passer. 

Informationen kan være relevant for praktiserende læger, fordi de ofte er i dialog med patienter og pårørende om deres udfordringer og, hvor en patientforening kan hjælpe. Du kan henvise patienter og pårørende med behov for støtte til den nye side uden at behøve at kende alle 200 diagnosespecifikke foreninger i Danmark.

På den nye side optræder der ikke foreninger, som får støtte fra medicinalindustrien. 

For yderligere oplysninger kontakt:
Kommunikationschef Jonas Heltberg
Tlf.: 3544 8464, joh.plo@dadl.dk


Tilbage til toppen af denne PLO'rientering


Kampagne om organdonation

En ny kampagne om at tage stilling til organdonation ruller i disse uger over landet. Måske du har lyst til at downloade plakater, der kan hænge i din klinik? Eller opdatere dig på Dansk Center for Organdonations budskaber? 

Plakater kan downloades her.

Du kan se kampagnen, der vil gøre op med fordomme, som ifølge Dansk Center for Organdonation florerer både blandt borgere og sundhedsuddannede her (organdonor.dk).

For yderligere oplysninger kontakt:
Politik- og pressekonsulent Emma Skjold Lindegaard
Tlf.: 2119 9862, esl.plo@dadl.dk


Tilbage til toppen af denne PLO'rientering


Nyt fra PLO-Hovedstaden

Psykiatrisk akutberedskab er nu døgndækkende
I tilfælde, hvor du bedømmer, at der er tale om rød tvang, kan du som praktiserende læge i dagtiden kontakte Psykiatrisk akutberedskab på tlf.: 3869 8936. 
Det forudsættes, at henvendelsen er akut og i øvrigt opfylder betingelserne beskrevet i psykiatriloven for tvangsindlæggelse,
Se forløbsbeskrivelsen vedrørende tvangsindlæggelse på sundhed.dk.

Ansøgningsfrist til næste møde i Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis er den 25. oktober 2022
Samarbejdsudvalget behandler ansøgninger om delepraksis uden for lægedækningstruede områder samt forlængelse af delepraksistilladelser, ansøgninger om generationsskifteaftaler, ansøgninger om lavere patientantal under 1.600 af særlige grunde, ansøgninger om forhøjelse af patientantal over 2.700 samt ansøgninger om fristforlængelse for besættelse af kapacitet. 

Næste møde holdes den 29. november, og der er frist for ansøgninger den 25. oktober 2022. 

Ansøgninger sendes til csu@regionh.dk, att. Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis. 

Tilbage til toppen af denne PLO'rientering