Gå til indhold

Aftale om dosispakket medicin

Find materialer og links målrettet almen praksis.

Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og PLO har indgået aftale om dosispakket medicin med det formål, at flere patienter fremover skal have administreret medicin som dosispakket. 

Dosispakket medicin skal først og fremmest gøre medicinering mere sikker, da det er veldokumenteret, at der sker færre fejl, når en patient får dosispakket sin medicin. Der er også et stort potentiale for at kunne frigive ressourcer hos de kommunale sygeplejersker – en personalegruppe der allerede nu, men også i fremtiden, er mangel på. 

Kom godt i gang i praksis 

PLO, KL og Danmarks Apotekerforening har arbejdet på en god iværksættelsesplan, hvilket har resulteret i:

  1. Quickguide - 2 sider til fx skrivebordet/opslagstavlen - version 2 november 2023
  2. Startpakke - slideshow til fx undervisning og inddragelse af personalet
  3. PLO's spørgsmål/svar- sektion
  4. En klyngepakke, som kan rekvireres her på KiAP.dk 

NYHED:
Nye webinarer om dosispakket medicin i eget lægesystem.

Læs mere her hos MedCom 

Hjælp til tekniske udfordringer 

Find vejledning til jeres lægesystem (MedCom.dk)

Find jeres regionale datakonsulent

Hjælp til FMK m.m.

Se vejledninger, spørgsmål/svar og video hos Sundhedsdatastyrelsen

Hjælp til aftalen eller ydelsen

Kontakt PLO's Medlemsservice på plo@dadl.dk eller 3544 8490

Foto: Hanne Loop

Baggrund og historik

I 2021 indgik PLO og RLTN en midlertidig aftale om dosispakket medicin til personer tilknyttet den kommunale hjemmepleje, sygepleje, plejehjem og botilbud. Den blev forlænget flere gange - senest til og med februar 2023.

14. marts 2023 indgik parterne en ny aftale, som skal bidrage til yderligere udbredelse af dosispakket medicin, hvorved almen praksis kan medvirke til at frigøre medarbejderressourcer i kommunerne. Den trådte i kraft 14. marts, men er gældende med virkning fra 1. marts 2023.

Aftalen retter sig særligt mod personer, som modtager hjælp fra hjemmeplejen m.v., men som noget nyt også andre patienter således, at disses behov for kommunal hjemmepleje kan udskydes.

Honoreringsmæssigt hviler aftalen på de tidligere aftaler, idet opstart af dosispakket medicin honoreres med 450 kr. (oktober 2021-prisniveau) ved brug af ydelseskode 4500. I ydelsen er indeholdt efterfølgende ændringer i den dosispakkede medicin. Ydelsen kan både afregnes alene og sammen med øvrige ydelser i overenskomst om almen praksis.

Den nye aftale løber frem til udgangen af 2024, hvor den nuværende overenskomstaftale også udløber.

På længere sigt arbejder regionerne og PLO for, at apotekernes rolle styrkes i forhold til at kunne sætte patienter på dosispakning.

Aftalen i korte træk 

Fremgangsmåden er aftalt til at være:

  • Det kommunale sundhedspersonale finder egnede borgere, som er stabilt medicinerede og uden forventning om nært forestående ændringer i medicinen, og kontakter den praktiserende læge.
  • Den praktiserende læge kan finde egnede borgere, for hvem dosisdispensering bl.a. kan udskyde behovet for hjælp fra den kommunale hjemmepleje.
  • Den praktiserende læge tager fagligt stilling til ordination af dosispakning, herunder hvilke lægemidler der omfattes, og iværksætter dette via FMK.

Lægen kan på ethvert tidspunkt stoppe eller pausere dosispakningen.

Bliver dosispakning seponeret af andre end patientens praktiserende læge, og kommunens personale igen retter henvendelse for dosispakning, kan ydelsen anvendes igen.

Der er kommet nogle ændringer på FMK, som for det første gør det mere enkelt og ligetil at oprette og forny dosisdispensering. Men der er også lavet nogle ting, der øger patientsikkerheden.

Karin Zimmer, medlem af PLO's bestyrelse - bemærk, videoen er fra FØR den nye aftale

Deltag i gratis webinar om dosispakket medicin i maj 2024

Hvornår er dosispakket medicin et godt valg? Hvordan kan det være et godt arbejdsredskab, når patienter skal trappes ned i medicin over længere tid? Hvordan startes det op? Hvordan vedligeholdes dosiskortet, når der er ordinationsændringer, restordrer eller dosiskortet har været sat i bero?

De spørgsmål kan både læger og praksispersonale få svar på til et gratis webinar, der handler om oprettelse og vedligehold af dosispakket medicin samt arbejdsgangene - i eget lægesystem.

MedCom gentager nemlig de populære webinarer, der blev holdt i starten af 2024. De holdes i samarbejde med PLO, datakonsulenter og lægepraksissystemerne på disse datoer kl. 15.00-16.30:

o EG Clinea tirsdag 14. maj
o NOVAX tirsdag 21. maj
o EG WinPLC onsdag 22. maj
o XMO onsdag 29. maj

Meld dig til via linket herunder hos MedCom.