Gå til indhold

PLO'rientering 23/2021

Nyhed PLO

Nyt fra bestyrelsen: Utrolig flot opbakning fra almen praksis til COVID-vaccination

10. december 2021

Nyt fra bestyrelsen: Utrolig flot opbakning fra almen praksis til COVID-vaccination

Over 1000 klinikker landet over medvirker nu til at vaccinere i almen praksis mod COVID-19. Fra denne uge er man i gang med vaccinationerne i alle regioner. Det er et imponerende højt antal i en tid, hvor der i forvejen er stor travlhed i almen praksis.

Siden PLO i slutningen af november indgik en rammeaftale om at kunne vaccinere børn og voksne mod COVID-19 i vores klinikker, er det gået rigtig stærkt.

Et stort antal klinikker landet over har tilmeldt sig, og flere kommer hele tiden til. Fra onsdag i denne uge er man nu i gang med at vaccinere i almen praksis i alle regioner.

Det er jeg rigtig glad for. Mange af vores patienter får dermed et tilgængeligt, nært og trygt tilbud, og det hjælper også samfundet på dette kritiske tidspunkt, hvor det gælder om at få så mange vaccineret som muligt.

Der udfoldes stor kreativitet og arbejdsomhed blandt læger og personale, og klinikkerne tilrettelægger indsatsen i overensstemmelse med lokale behov og muligheder – dette viser almen praksis’ bedste sider og hurtige tilpasningsevne.

Almen praksis er hårdt belastet af det stigende smittetryk, og derfor er det i den grad også i vores egen interesse, at flest mulige bliver vaccineret 1., 2. eller 3. gang. 

Aftalen er frivillig for den enkelte læge, og herfra skal der ikke lyde den mindste kritik af de læger, der ikke har overskud til at vaccinere mod COVID-19. I og med at der er så mange klinikker jævnt fordelt over hele landet, er der mange muligheder i lokalområdet for at finde en anden læge, der vaccinerer.

Mange læger har meget naturligt en række spørgsmål om praktikken vedrørende vaccinationerne. Det gælder både læger, der har tilmeldt sig ordningen, og læger, der overvejer at vaccinere. Vi har forsøgt at samle al information på PLO's hjemmeside.

Er der noget, du ikke kan finde svar på, kan du ringe til det regionale PLO-sekretariat eller til PLO's medlemsservice - find kontaktinformationer her

For yderligere information
Formand Jørgen Skadborg

jsk.plobest@dadl.dk  

Tilbage til indholdsfortegnelsen for dette nyhedsbrev


Vaccinespild – sådan kan det undgås

En stor del af landets læger har tilmeldt sig COVID-19-vaccination i almen praksis. I den forbindelse har flere spurgt om gode råd til, hvordan vaccinespild kan undgås, så her kommer et par forslag.

Saml patienterne og opret stand-by-liste
Mange planlægger med at samle patienterne på specifikke vaccinationsdage- og tidspunkter.

Opret en stand-by-liste, som patienter nemt kan tilmelde sig. Patienterne skal vide, at de kan blive kontaktet med kort varsel, når en ampul skal bruges op.

Samarbejde mellem flere praksis
Indgå samarbejde med flere andre praksis fx via klyngesamarbejdet, så det hurtigt kan kommunikeres, hvis nogle klinikker har overskud og andre mangler.

Tilbyd drop in-vaccine
Tag ud på skoler, storcentre eller nærliggende arbejdspladser og tilbyd drop in-vaccine. De borgere, som evt. måtte ønske en vaccine senere, kan også komme på stand-by-liste.

Læs mere her: Anbefalinger-til-pop-up-vaccinationstilbud-og-mobiliering-af-borgere-til-vaccination.ashx (sst.dk) 

For yderligere information kontakt
PLO Medlemsservice
Tlf. 3544 8477, 
plo@dadl.dk

Tilbage til indholdsfortegnelsen for dette nyhedsbrev


Midlertidig aftale om dosispakket medicin 

Midlertidig aftale mellem PLO og RLTN om dosispakket medicin til patienter tilknyttet den kommunale hjemmepleje, sygepleje, plejehjem eller botilbud i en midlertidig periode under COVID-19.

Se aftalen her

Parterne er enige om, at aftalen er kortvarig og tager sigte på at håndtere en ekstraordinært vanskelig situation, og at det er et særligt hensyn at understøtte, at overgang til dosispakket medicin, hvor egen læge vurderer det relevant for sine patienter, kan ske hurtigst muligt bl.a. for at aflaste plejesituationen i kommunerne.

Det er frivilligt for de praktiserende læger, om de vil anvende aftalen. 

Fremgangsmåden i aftalen er, at sygeplejersken/SOSU-assistenten/medicinansvarlige i kommunen) finder egnede borgere, som er stabilt medicinerede uden forventning om nært forestående ændringer i medicinen, og kontakter egen læge for stillingtagen til ordination af dosispakning.

Lægen kan på ethvert tidspunkt stoppe eller pausere dosispakket medicin.

Opstart af dosispakket medicin honoreres med 450 kr. og registreres med ydelseskode 4500. I ydelsen er indeholdt efterfølgende ændringer i den dosispakkede medicin. 

Hvis dosispakket medicin bliver seponeret af andre end egen læge, og kommunen igen ønsker dosispakning, så kan ydelsen anvendes igen.

PLO har under forhandlingerne peget på, at dosispakning indebærer en udgift for patienterne, hvilket vi finder problematisk. Det er et faktum, som naturligt vil indgå i den praktiserende læges overvejelser i forbindelse med ordination. Vores modpart har lyttet, men desværre ikke fundet en løsning herpå. 

Ordination af dosispakning i FMK
Vi har netop bedt de forskellige lægepraksissystemer om til praksis at genfremsende deres vejledninger om, hvordan man opstarter dosispakning i FMK.

For yderligere information kontakt
PLO Medlemsservice
Tlf. 3544 8477, 
plo@dadl.dk

Tilbage til indholdsfortegnelsen for dette nyhedsbrev


Referat fra repræsentantskabsmøde

PLO har afholdt repræsentantskabsmøde den 27. november i København. Der er udarbejdet et kort, bestyrelsesgodkendt referat.

Referatet kan ses her (kræver medlemslogin).

For yderligere information kontakt
Kommunikationschef Jonas Heltberg
Tlf: 3544 8464, 
joh.plo@dadl.dk

Tilbage til indholdsfortegnelsen for dette nyhedsbrev


Sekretariatet holder lukket mellem jul og nytår - telefonvagt

Hele Lægeforeningen holder lukket fra og med den 24. december 2021 til og med 2. januar 2022. PLO og PLA’s sekretariater er således også lukkede.

Hvis der den 27.-30. december opstår spørgsmål, der ikke kan vente til den 3. januar 2021, er der etableret en vagtordning. Du kan de nævnte dage ringe mellem kl. 10.00-12.00 til Lægeforeningen på: 3544-8500. Her vil du blive oplyst nærmere om, hvem du kan kontakte, alt efter hvad din henvendelse drejer sig om.

PLO's Facebookgruppe Medlemsservice & Nyheder holder også julelukket i samme periode, og der vil derfor ikke blive svaret på spørgsmål eller behandlet ansøgninger om medlemskab af denne gruppe.

PLO og PLA’s sekretariat ønsker alle medlemmer en glædelig jul og et godt nytår!

For yderligere information kontakt
PLO Medlemsservice
Tlf. 3544 8477, 
plo@dadl.dk

Tilbage til indholdsfortegnelsen for dette nyhedsbrev


Sundhedsstyrelsen og DRC Dansk Flygtningehjælp åbner corona-hotline på seks sprog

Sundhedsstyrelsen og DRC Dansk Flygtningehjælp genåbner i samarbejde en telefonisk hotline, hvor borgere med minoritetsbaggrund kan få korrekt og pålidelig information om COVID-19 vaccination på deres modersmål.

Hotlinen tilgås via hjemmesiden coronadenmark.dk (link ikke længere aktivt), hvor man også kan finde plakater og flyers om hotlinen. Hotlinen vil være åben to timer dagligt alle ugens dage inkl. helligdage og weekender i tidsrummet kl. 17-19.

Det vil være muligt at få råd og vejledning på følgende seks sprog: arabisk, bosnisk/serbokroatisk, engelsk, kurmanji, polsk og urdu. Sprogene er valgt på baggrund af, hvilke sprog der blev benyttet mest gennem den periode, corona-hotlinen sidst var åben.

For yderligere information kontakt
PLO Medlemsservice
Tlf. 3544 8477, 
plo@dadl.dk

Tilbage til indholdsfortegnelsen for dette nyhedsbrev


Alvorlige forløb hos COVID-19-positive gravide og deres ufødte børn

Indberetninger fra landets fødeafdelinger viser en stigning i antallet af alvorlige forløb hos COVID-19-positive, uvaccinerede gravide og deres ufødte børn. Derfor opfordrer Sundhedsstyrelsen alle uvaccinerede gravide til at blive vaccineret hurtigst muligt.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet et notat og beder alle sundhedsfaglige om at gå i dialog med uvaccinerede gravide og opfordre til vaccination.

Du finder Sundhedsstyrelsens notat her

For yderligere information kontakt
PLO Medlemsservice
Tlf. 3544 8477, 
plo@dadl.dk

Tilbage til indholdsfortegnelsen for dette nyhedsbrev


Opdaterede anbefalinger om senfølger efter COVID-19

Sundhedsstyrelsen offentliggør nu tredje version af anbefalinger til organisering og faglige indsatser for patienter med langvarige symptomer ved COVID-19, bl.a. med et uddybet afsnit om udredning og behandling af senfølger i almen praksis.

Læs anbefalinger og litteraturgennemgang i forhold til senfølger efter COVID-19 (link ikke længere aktivt).

For yderligere information kontakt
PLO Medlemsservice
Tlf. 3544 8477, 
plo@dadl.dk

Tilbage til indholdsfortegnelsen for dette nyhedsbrev


Nyt om klyngearbejdet

KiAP søger en ny lægefaglig leder. Vejledende retningslinjer for brug af klyngemidler og nyt om KiAP's seneste klyngepakker.

KiAP søger en ny lægefaglig leder

I den nye overenskomst OK22 har parterne besluttet at styrke klyngearbejdet og KiAP (Kvalitet i Almen Praksis) yderligere. KiAP søger derfor nu en lægefaglig leder, der skal sætte den lægefaglige retning og sikre, at kvalitetsarbejdet er forankret i den kliniske hverdag, og opleves som praksisnært, relevant og troværdigt af de praktiserende læger.

Vejledende retningslinjer for brug af klyngemidler

KiAP får løbende spørgsmål til anvendelsen af klyngemidlerne. PLO og Danske Regioner har derfor udarbejdet nogle retningslinjer for brug af klyngemidler, som bl.a. omfatter indkøb af udstyr, konsulentbistand og mødeafholdelse.

KiAP's nye klyngepakker

KiAP har netop udgivet tre nye klyngepakker til brug for det databaserede kvalitetsarbejde i klyngerne. Der er klyngepakker om smertestillende medicin, om almen praksis' samarbejde med kommunale akutfunktioner samt om almen praksis' samarbejde med kommunale forebyggelses- og rehabiliteringstilbud.

For yderligere informationer kontakt
Chefkonsulent Kirsten Dalsjö
Tlf. 3544 8304, 
kgr.plo@dadl.dk

Tilbage til indholdsfortegnelsen for dette nyhedsbrev