Gå til indhold

PLO'rientering EKSTRA: Kom godt i gang med dosispakket medicin

Nyhed PLO

Efter aftaleindgåelsen har der været arbejdet intenst på en god iværksættelsesplan mellem PLO, KL og Apotekerforeningen, hvilket nu har resulteret i en quickguide, en starpakke, en FAQ og en klyngepakke,

Kære kollega,

PLO og RLTN indgik den 14. marts 2023 en aftale om dosispakket medicin med det formål, at flere patienter fremover skal have administreret medicin som dosispakket. Vi orienterede om aftalen i PLO'rientering 23. marts, og selve aftaleteksten kan ses her. 

Dosispakket medicin er først og fremmest et tiltag, der skal gøre medicineringen af patienten mere sikker, da det er veldokumenteret, at der sker færre medicineringsfejl, når en patient får dosispakket sin medicin. Derudover er der også et stort potentiale for at kunne frigive flere ressourcer hos de kommunale sygeplejersker – en personalegruppe der allerede nu, men også i fremtiden, er mangel på. Dosispakket medicin er dog ikke et godt redskab for alle patienter, der får hjælp fra hjemmesygeplejen.

Efter aftaleindgåelsen har der været arbejdet intenst på en god iværksættelsesplan mellem PLO, KL og Apotekerforeningen, hvilket nu har resulteret i:

  1. Quick-guide (ark til fx skrivebordet/opslagstavlen i praksis)
  2. En startpakke indeholdende powerpoints, som oplagt kan anvendes til undervisning i praksis, så bl.a. personalet inddrages.
  3. En FAQ på PLO’s hjemmeside, og endelig
  4. En klyngepakke, som kan rekvireres via KiAP. 

Alle materialer samt aftalen og gode links findes på PLO's side om dosispakket medicin

Vi håber, at den nye aftale resulterer i, at mange klinikker vil gøre brug af aftalen og forsøge sig med dosispakning.

Vi ved, at mange læger tidligere har haft erfaringer med, at dosispakning var besværligt at håndtere. Der er heldigvis sket mange forbedringer både ved, at apotekerne er kommet på FMK, og at vore lægepraksissystemer har smidiggjort arbejdsgangene. Hertil kommer nu honoreringsaftalen på 470,90 kr.

I vores tætte dialog med KL/kommunerne har vi understreget, at omstillingen forudsætter et godt samarbejde mellem kommune og almen praksis. Det indebærer også, at kommunerne skal tilpasse deres anmodninger om dosispakket medicin både i forhold til relevans og antal og hastighed i forhold til de enkelte praksis. Dette er et særligt opmærksomhedspunkt i kommunerne og også noget, som vi har opfordret til dialog om i de kommunalt-lægelige udvalg (KLU), således at vi får nogle gode lokale løsninger og samarbejde omkring etablering af dosispakning.

Har du spørgsmål til PLO’s aftale om dosispakket medicin, eller anvendelsen af den specifikke ydelse, kontakt da endelig PLO Medlemsservice på plo@dadl.dk eller 3544 8490. Har du brug for hjælp ift. håndtering af dosispakket medicin i dit lægepraksissystem, henvises du til den almindelige support hos dit systemhus. Du kan alternativt finde hjælp og information på MedComs hjemmeside eller du kan kontakte en af de datakonsulenter, som er tilgængelig i din region.

Venlige hilsner

Lise Høyer,
Bestyrelsesmedlem, PLO     
og

Jørgen Skadborg,
Formand, PLO