Gå til indhold

FTR: Ensomhed

Mange læger oplever, at de i nogen grad står alene med lægefaglige beslutninger i situationer, hvor de egentlig har brug for sparring. Som FTR kan du bidrage til forbedringer ved at komme med forslag.

Men ensomhed kan også have rod i andet end manglende sparring, fx hvis man som led i uddannelsen flytter rundt på mange afdelinger eller til nye byer, hvis uddannelsen går skævt, sygdom med mere.

Du kan gøre noget, hvis arbejdsmiljøet giver anledning til en forebyggende indsats mod ensomhed/aftabuisering, når lægen henvender sig til ledelsen, kollegaer eller TR med ytring om, at vedkommende føler sig ensom, eller når TR eller kollegaer har anledning til at tro, at en eller flere læge(r) føler sig ensom(me).

Den enkelte TR/AMIR– ikke dig som FTR – bør også følge med i, om det fremgår af APV’erne og de løbende trivselsmålinger, om ensomhed er et problem i afdelingen.

Det kan I fx også drøfte på jeres møder i Yngre Lægerådet på hospitalet. Det kan både være ensomhed på grund af mobning og på grund af manglende faglig sparring. Som FTR har du krav på at se APV’erne.

Du – og særligt TR - bør generelt være opmærksomme på, om der er forhold, der gør ensomhed aktuelt blandt læger på arbejdspladsen.

I skal ikke løse problemerne men kan være med til at komme med forslag til forbedringer til fx arbejdsmiljøorganisationen eller i MED-systemet.

Vær opmærksom på om særlige grupper af læger er mere udsatte, fx KBU-læger, AP-læger, afdelingslæger, læger med baggrund i udlandet, læger hvis uddannelse er i fare, sygemeldte læger mv.

Nogle hospitaler har en tværgående UKYL-funktion fx for AP-læger eller KBU-læger.

Yngre Lægers råd mod ensomhed

Kontakt TR og gør opmærksom på Yngre Lægers råd mod ensomhed:

 • Grundig præsentation af nye medarbejdere i afdelingen.
 • Markering af opstart og slut af medarbejderes tid i afdelingen.
 • Interesse for nye medarbejdere fremfor fokus på deres korte tid i afdelingen.
 • God omgangstone. Fokus på “godmorgen”/“farvel”.
 • Prioritering af fælles frokost / at mødes på fælles kontor.
 • Fælles sociale møder.
 • Hjælp hinanden.
 • Supervisionsgrupper.
 • Arbejdstilrettelæggelse med tid til uddannelsesmæssig opbakning og socialt arbejdsfællesskab.
 • Fokus i vagtplanen på, at ny læge og vejleder er på arbejde på samme tid.
 • Kend til Yngre Lægers oplæg om ensomhed.

Derudover kan du som FTR være med til at italesætte ensomhed på dine møder i Yngre Lægerådet på hospitalerne.