Gå til indhold

Kom godt i gang med en læsegruppe

Har du lyst til at være med i en læsegruppe, finder du her på siden vores gode råd til at komme godt i gang og facilitere en læsegruppe. Du finder også en litteraturliste med anbefalet litteratur om læger og lægers verden samt en video-introduktion til at komme godt i gang med en læsegruppe.

Sådan faciliterer du en læsegruppe

Her er et par forslag til, hvordan I kan skabe nogle gode rammer for jeres læsegruppe.

 • Invitér max 10 personer til gruppen til at begynde med. Det er måske lidt i overkanten i starten, men der vil formentlig være et par stykker, der falder fra med tiden.
 • Sæt 2-2½ time af til hvert møde. Lad møderne foregå på skift, enten privat eller et andet uforstyrret sted.
 • Gør det gerne lidt hyggeligt ved at servere lidt snacks og noget at drikke.
 • Vælg en af jer til at være ordstyrer hver gang til at holde styr på talerække og relevante temaer. Det kan f.eks. være den, som er vært for mødet, men det kan også være en anden. Lad det gå på tur.
 • Begynd med en indledende runde, hvor I hver især på skift fortæller, hvordan I har oplevet at læse teksten. Var den svært tilgængelig, eller gik det nemt? Hvad gjorde indtryk?
 • Tag dernæst en ny runde og tal om, hvilke (lægerelaterede) temaer og problematikker, teksten rejser? Hvad kan forfatterens hensigt være? Perspektiver på lægelivet? Ordstyreren skriver alle temaer ned.
 • Læs evt. ord, sætninger eller længere afsnit højt fra teksten for at aktualisere den.
 • Tal om de temaer, som er rejst. Ordstyreren sørger for, at alle temaer kommer op at vende. Hold styr på talerækken, så alle kommer til orde, og der rundes godt af.
 • Sæt en halv time af til sidst til at vælge litteratur til næste gang. Bliv enten enige om ny litteratur i gruppen, eller lad valget gå på skift.
 • Beslut, hvor lang tid der skal gå mellem møderne, og hvem der skal være vært/ordstyrer næste gang.

Introduktion til at være med i en læsegruppe

Anders Juhl Rasmussen, der er ph.d. i dansk litteratur og lektor i narrativ medicin på Syddansk Universitet, uddyber i filmen her, hvad man som læge kan få ud af at være med i en læsegruppe:

I filmen svarer Anders Juhl Rasmussen på spørgsmål som:

 • "Hvad kan læger få ud af at være med i en læsegruppe?" (00:12)
 • "Hvad kan læger få ud af at mødes og tale om skønlitteratur?" (02:00)
 • "Hvad er særligt ved litteratur frem for f.eks. film og tv-serier?" (03:00)
 • "Hvad kan lægers opmærksomhed på sprog bidrage til?" (05:17)
 • "Hvad anbefaler du at gøre, når man mødes i læsegruppen?" (06:09)
 • "Hvilken slags litteratur kan du anbefale?" (06:54).