Gå til indhold

Anmeldelse af skade til Patienterstatningen

En anmeldelse til Patienterstatningen er ikke en klage. Hverken du som læge eller behandlingsstedet er part i sagen.

Patienterstatningen behandler erstatningskrav fra patienter, der er kommet til skade i forbindelse med behandling på f.eks. et hospital, hos egen læge eller som følge af bivirkninger efter et lægemiddel. Patienterstatningen skal vurdere, om patienterne kan få den erstatning, som de efter loven har krav på.

Erstatninger for behandlingsskader betales af regioner og forsikringsselskaber. Sundhedsministeriet betaler for lægemiddelskaderne.

Læs mere på Patienterstatningens hjemmeside her.