Gå til indhold

Gode råd efter dialogsamtalen

Sådan følger du godt op efter dialogsamtalen.

Efter dialogsamtalen bør du afklare, om klageren er tilfreds med dialogen. Følg op på, om regionen sender et svarskema til klageren, og sørg for at få det at se. Hvis dialogen er afholdt telefonisk, skal du være opmærksom på, at den ansvarlige får returneret svarskemaet i tide.

Hvis klageren ikke har bestemt sig, skal du sørge for, at resultatet bliver afklaret inden for de 4 uger. Sender klageren ikke sit svar inden da, tager Disciplinærnævnet klagesagen op automatisk.

Hvis der ikke er taget referat af dialogsamtalen, bør du hurtigst muligt lave et selv til eget brug. Det kan være af stor betydning at samle forløbet op på den måde. Overvej, om der skal drages nogen læring af forløbet? Er der tale om en utilsigtet hændelse?

Ovenstående råd er udviklet af Lægeforeningens Lægeansvarsudvalg.