Gå til indhold

Advokatbistand

Få advokatbistand ved juridiske problemer vedrørende dit lægefaglige virke.

Som medlem har du mulighed for at få gratis juridisk bistand, hvis der opstår problemer i forbindelse med dit lægefaglige virke eller i forbindelse med dit ansættelsesforhold eller overenskomstforhold. Vi har jurister til at rådgive om disse sager. I visse situationer har vi mulighed for at stille ekstern advokatbistand til rådighed, hvis det vurderes, at der er behov for dette.

Bliver du politianmeldt, sigtet eller indkaldt til afhøring af politiet som led i dit lægefaglige virke, bør du kontakte Lægeforeningen hurtigst muligt. Vi har mulighed for at tilbyde dig bistand fra en af vores erfarne advokater.

Lægeforeningens jurister yder bistand i sager om dit lægefaglige virke, f.eks. hvis du bliver involveret i en klage- eller tilsynssag. Yngre Læger, FAS og PLO yder bistand i sager om overenskomstmæssig eller ansættelsesretlig karakter.