Gå til indhold

Journalføring

Den 1. juli 2021 trådte nye regler om journalføring i kraft. De nye regler har betydning for dig som læge. Find de nye regler herunder.

Nye regler for journalføring

De nye regler for journalføring består af en ny bekendtgørelse samt to vejledninger henvendt til hhv. sundhedspersoner på sygehuse og det præhospitale område, og til sundhedspersoner i almen praksis og speciallægepraksis:

Sådan sikrer du god kommunikation om din patient i journalen

Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside finder du de krav, der gælder i forskellige situationer, når du som læge skal sikre en god, faglig kommunikation om den enkelte patients helbred og behandlinger i journalen.

Ledelsens ansvar for journalføring

Ledelsen på et behandlingssted har ansvar for rammerne for journalføring. Læs mere om ledelsens ansvar her.

Regler for opbevaring og praksisophør

Hvis du gerne vil vide mere om reglerne om opbevaring af journaler, og hvad du skal gøre med journalerne ved praksisophør, kan du læse mere her.

Hvis du har nogle spørgsmål til journalføring, er du velkommen til at kontakte Lægeforeningens jurister på tlf. 3544 8500.