Gå til indhold

Når flere læger deltager i behandlingen: Hvem har ansvaret?


Som læge har du et selvstændigt ansvar, når du er involveret i behandlingen af en patient. Din involvering er dog i mange situationer af forskellig karakter, og der kan være flere læger involverede i det samme behandlingsforløb. Det kan give anledning til tvivlsspørgsmål om ansvarsplaceringen. Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på, hvordan ansvarsforholdene er i disse situationer.

Retningslinjer for placering af ansvar

Lægeforeningens Lægeansvarsudvalg (LAU) har derfor udarbejdet et sæt retningslinjer, der med udgangspunkt i forskellige situationer og din rolle i forløbet skitserer, hvad du som læge skal være opmærksom på, når flere læger er involverede i en patientbehandling, og hvordan ansvarsplaceringen oftest vil blive vurderet.

 

Retningslinjerne beskriver følgende situationer:

  • Når forvagt (mindre erfaren læge) konfererer med bagvagt (mere erfaren læge).
  • Når bagvagt (mere erfaren læge) konfererer med forvagt (mindre erfaren læge).
  • Konferencebeslutninger.
  • At søge råd hos kollega fra anden afdeling vedrørende egen patient.
  • Rådgivning vedrørende diagnostik og behandling af en patient, der ikke er i eget behandlingsregi.
  • At gå tilsyn på en anden afdeling.
  • Generelt om behandlingsregi.
  • Generelt om klagesager, hvor flere kolleger fra samme afdeling er involverede i sagen (behandlingsforløbet).

Retningslinjerne understreger, at det er vigtigt at skaffe det nødvendige oplysningsgrundlag og at føre grundigt journal, når flere læger er involverede i patientbehandlingen.

Styrelsen for Patientklager har desuden lavet et notat, der beskriver ansvaret for KBU-læger. Notatet er baseret på praksis fra Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn. Se notatet på Styrelsen for Patientklagers hjemmeside.