Gå til indhold

Attest til sociale myndigheder: Hvad har jeg pligt til at udlevere?

Du har som læge pligt til at afgive oplysninger om din patients helbred, hvis myndigheder eller andre organer inden for det socialt-lægelige samarbejde skulle bede om det. Det er den myndighed, der ønsker oplysningerne, som skal konkretisere, hvilke oplysninger der er behov for. På det kommunale område benytter man LÆ-blanketterne, som er beskrevet i vejledningen om det socialt-lægelige samarbejde.

Hvilke myndigheder kan bede om oplysninger?

Myndigheder eller andre organer inden for det socialt-lægelige samarbejde kan bede dig om oplysninger om din patients helbred.

Hvor mange oplysninger kan myndighederne bede om?

Den myndighed, der beder om helbredsoplysninger, har pligt til at konkretisere, hvilke helbredsoplysninger man har brug for, og hvad oplysningerne skal bruges til. Det er også myndighedens opgave at dokumentere, at der er lovhjemmel til at indhente oplysningerne.

Hvilke attester skal jeg benytte hvornår?

Du skal benytte forskellige attester i forskellige situationer. Herunder kan du finde de vigtigste lovbestemte oplysningspligter inden for det socialt-lægelige samarbejde:

Det socialt-lægelige samarbejde

På det kommunale område er der indgået en aftale mellem Lægeforeningen og Kommunernes Landsforening, som er med til at skabe retssikkerhed for dig og dine patienter. Den indeholder et kommunikationssystem, de såkaldte LÆ-blanketter, som sikrer, at myndighederne overholder kravet om at konkretisere omfanget af de ønskede oplysninger, når de bruger blanketterne.

Samarbejdet er indgående beskrevet i vejledningen om det socialt-lægelige samarbejde, som er udarbejdet i samarbejde mellem Lægeforeningen og Kommunernes Landsforening.