Gå til indhold

Læger som vidner

Det er et grundlæggende princip i et retssamfund, at borgere kan indkaldes til retten for at afgive vidneforklaring i sager, som behandles ved retten. Som læge må du dog som hovedregel ikke afkræves vidneforklaring om det, som er kommet til din kundskab ved udøvelsen af din lægelige virksomhed, hvis det strider mod patientens vilje.

Vidneforklaring med patientens samtykke

Som læge må du kun afkræves vidneforklaring om det, du har erfaret i dit virke som læge, hvis patienten har givet samtykke til det.

 

Retten kan pålægge dig at afgive vidneforklaring

Retten kan dog pålægge dig som læge at afgive vidneforklaring, hvis retten vurderer, at det er af afgørende betydning for sagens udfald.

 

Din medhjælp er også omfattet af lægers vidnepligt

Reglerne om lægers vidnepligt gælder også for dine medhjælpere. Læs mere om din vidnepligt som læge her i Retsplejeloven § 170.

 

Hvis du skal vidne i straffesager

Du kan som læge blive indkaldt som vidne i en straffesag mod en anden person (tiltalte). Det kan være, hvis du har været vidne til en begivenhed, hvor der fx er sket skade på en anden person. Du kan også blive indkaldt som vidne, hvis du er den forurettede (du er blevet truet eller overfaldet) og, hvor du i retten skal gøre rede for de hændelser og / eller overgreb, som du har været udsat for, og hvor der er en straffesag med den person (tiltalte), som har udført forbrydelsen eller overgrebet mod dig.

Læs her, hvordan en straffesag foregår, hvor du er indkaldt til at møde som vidne i retten.

Hvis du skal møde som vidne i retten, hvor du er den forurettede (du er blevet truet eller slået på), i en straffesag mod den anden person (tiltalte), har du mulighed for fra det offentlige at få tildelt en bistandsadvokat, som kan vejlede dig om din rolle som vidne og om din situation som den forurettede, se dette link.

Du må godt beskrive forbrydelser eller overgreb mod dig som læge

Hvis der er sket en forbrydelse mod dig eller et overgreb mod dig i dit arbejde som læge, må du godt beskrive de ting eller hændelser, som er sket over for dig. Du bryder således ikke din tavshedspligt ved at bevidne de ting, som er overgået dig, hvis forbrydelsen eller overgrebet er udøvet af en patient.