Gå til indhold

Fælleserklæring om kliniske forsøg og non-interventionsforsøg

Lægeforeningen, Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) og Lægemiddelindustriforeningen (LIF) har aftalt en fælleserklæring om kliniske lægemiddelforsøg. Erklæringen udgør en fælles referenceramme for det praktiske samarbejde mellem læger og virksomheder i forbindelse med gennemførelse af kliniske lægemiddelforsøg.
Fælleserklæringen skal sikre, at parterne i et samarbejde om kliniske forsøg optræder klart uafhængige.