Gå til indhold

Generelt om tilknytning til industrien

Som læge har du pligt til at anmelde eller ansøge Lægemiddelstyrelsen, hvis du ønsker at have tilknytning til en lægemiddel- og medikovirksomhed eller en specialforretning med medicinsk udstyr. Du skal også anmelde det til Lægemiddelstyrelsen, hvis du modtager økonomisk støtte til en fagrelevant aktivitet i udlandet eller internationale fagrelevante kongresser og konferencer i Danmark.

Du har pligt til at holde dig orienteret om reglerne.

På Lægemiddelstyrelsens hjemmeside kan du få hjælp af quickguides:

Quick-guide om sundhedspersoners tilknytning til virksomheder

Quick-guide om økonomisk støtte

Quick-guidesene gør det nemmere for dig at få et overblik over reglerne og dermed få anmeldt eller ansøgt korrekt.

Læs mere om de forskellige typer af tilknytning

Lægemiddelstyrelsens hjemmeside om lægers tilknytning til virksomheder.

 

Anmeld eller ansøg, før du begynder tilknytningen

Du skal huske at anmelde eller ansøge, inden du begynder tilknytningen. Hvis Lægemiddelstyrelsen skal give dig tilladelse, skal du have denne, inden du begynder din tilknytning. Hvis du modtager økonomisk støtte, skal du først anmelde størrelsen af den økonomiske støtte, når du får betalt dine udgifter til aktiviteten.

Anmeld eller ansøg på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

Oplysningerne bliver offentliggjort på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

Alle anmeldte og tilladte tilknytninger bliver offentliggjort på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside. Størrelsen på et evt. honorar bliver også offentliggjort. Anmeldelsespligtig økonomisk støtte bliver også offentliggjort – dog ikke beløbets størrelse.

 

Har du spørgsmål?

Har du nogle spørgsmål til tilknytning til industrien, kan du kontakte Lægemiddelstyrelsen på 4488 9595.

 

Læs mere

Sundhedslovens kapitel 61a om Industrisamarbejde.

De nærmere regler om tilknytning fremgår af bekendtgørelse nr. 716 af 24. maj 2022 om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddelvirksomheder, medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr.

Vejledning om lægers tilknytning til lægemiddelvirksomheder, medicovirksomheder, virksomheder, der fremstiller, importerer eller distribuerer produkter uden et medicinsk formål og specialforretninger med medicinsk udstyr.